Мой Господи, аз Ти се моля

Върнете се на съдържанието

1.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
моля Ти се да ме дариш
само с една благословия
в това мое прераждане:
всяка сутрин и всяка вечер
копнея да мия
Нозете-Състрадание на Твоя Безкрай
със сълзите-благодарност на моето сърце.

2.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
моят външен успех изцяло зависи
от Цветето-Състрадание на Твоето Око.
Моят вътрешен напредък бездиханно зависи
от Благоуханието-Удовлетворение на Твоето Сърце.

3.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
аз се гордея с барабана-гръм
на успеха на моя ум и тяло,
а Ти обичаш флейтата-нектар
на напредъка на моя живот и сърце.

4.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
от днес нататък
ще използвам сърцето си
по нов начин,
за да чувствам непринудено
Твоето Състрадание и Прошка
безкрайно повече,
както и да То дам
новородените си любов и предаване
радостно и безусловно.

5.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
има ли особен начин
да Те удовлетворявам по Твой собствен Начин
всеки миг в моя живот?

„Мое сладко дете,
има начин, има начин.
Просто Ми дай твоето послушание —
радостно послушание
и душевно послушание,
послушание-единство
и послушание-пълнота.
Виж, ти имаш способността
и ти си способността
да Ме удовлетворяваш по Мой собствен Начин
всеки миг в твоя живот.“

6.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
уви, защо храня и отглеждам
обилни въображаеми страдания
и така изчезвам
от Просветлението-Състрадание на Гнездото-Закрила
на Твоето Око,
за да вляза
в необитаваната пустиня Сахара?

7.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
в моите поглъщащи
животински прераждания
Ти ме обичаше безусловно.
В моите пълни със съмнения
човешки прераждания
Ти ме обичаше безусловно.
И сега
в моето устремено божествено прераждане
Ти ме обичаш безусловно.
Мой Господи,
дари ме с върховната способност
да вдишвам сладкото благоухание
на свещения спомен.

8.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
моето тяло крие чистотата ми.
Моят витал крие смирението ми.
Моят ум крие искреността ми.
Моето сърце крие божествеността ми.
Моята душа крие Безсмъртието ми.
Мой Господи, мой Господи, мой Господи,
накарай ги да ми върнат обратно
съкровищата на моята Вечност
в безкрайна мяра.

9.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
с извисяващите се сълзи на моето сърце
искам да си докажа,
че се нуждая само от Теб.
Със светлите усмивки на моите очи
искам да си докажа,
че обичам само Теб.
Със себеотдайните екстази на моя живот
искам да си докажа,
че служа само на Теб.

10.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
когато радостно поставя
в Твоите Нозе-Състрадание
мъничкото листенце на моя живот-успех,
Ти незабавно, благославящо
и безусловно ми помагаш
да се изкача по най-високото
Дърво-Напредък на Твоето Сърце.

11.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
моят ум -желание мисли,
че може да притежава всичко.
Моето сърце-стремеж чувства,
че притежава всичко.
Моят живот-осъзнаване знае,
че е всичко.
Мой Господи, Ти ми казваш,
че съм осъществяващо мечтите дете
на Твоята Вечност.

12.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
кой, ако не Ти,
може и ще ме освободи
от мрежите
на нощта на невежеството?

Мой Господи,
кога, ако не сега,
ще ме дариш с
Близостта на Твоята Вечност,
Единството на Твоя Безкрай
и Пълнотата на Твоето Безсмъртие?

13.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
моето сърце-благодарност
е единственото място,
където мога да видя
Твоите Нозе-Състрадание.

14.

Мой Господи,
сега е единственото време за мен
да бъда съвършен инструмент
на Твоето Око-Прозрение.

15.

Мой Господи,
аз съм един от онези
върховно избрани
Твои инструменти,
които ще Те удовлетворяват винаги
по Твой собствен Начин —
винаги!

16.

Мой Господи,
Ти ми казваш,
че няма да губиш
дори и мимолетна секунда
повече,
ако духовността е лукс за моя ум.
Но ако духовността е върховната
необходимост на моето сърце,
тогава всеки ден ще ми преподаваш
нов урок
напълно просветляващ
и върховно осъществяващ.

17.

Мой Абсолютни Господи Всрвишни,
вчерашната ми мечта беше
да стана друг Всевишен
като Теб.
Днешната ми мечта е
е да видя Окото-Прозрение
на Твоя Безкрай.
Утрешната ми мечта ще бъде да докосна
Нозете на Опрощение-Състрадание
на Твоето Безсмъртие.

18.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
То си Началникът
на моя ум-колебание.
Ти си Вдъхновителят
на моите ръце-посветеност,
Ти си Любимият
на моето сърце-стремеж
и Ти си Мечтателят
на моя живот-съвършенство.

19.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
как мога да Те радвам
всеки миг
по Твой собствен Начин?

„Мое дете, лесно!
Просто Ми давай всеки миг
хапещите маймуни на твоите мисли
и взимай от Мен
ревящия лъв на Моята Сила на Волята.“

20.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
тази сутрин бях толкова развълнуван,
когато Те видях тайно да влизаш
в стаята на моето сърце,
а сега съм толкова възхитен,
когато Те виждам с усмивка
да изхвърляш
табелката изход
на стаята на моето сърце.

21.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
тази сутрин Ти предложих
десет тръна на желанията на моя ум,
за да направя себе си щастлив,
а сега Ти предлагам
седемдесет цветя на стремежа на моето сърце,
за да направя Теб щастлив.

22.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
тази сутрин Ти ми каза,
че никога няма да ми отнемеш
кредитната карта на Прошката
на Твоето Сърце.
Моля Те, спази си обещанието!

„Мое дете,
тази сутрин ти Ми каза,
че никога няма да премахнеш
растението на благодарността
от градината на твоето сърце.
Моля те, спази си обещанието!“

23.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
как можеш да докажеш
на целия свят,
че аз съм върховно избрано
Твое дете-инструмент,
което да Те осъзнае, да Те разкрие
и да Те прояви тук на земята,
докато
аз насила не заглуша
моя съмняващ се ум?

24.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
тази сутрин,
когато сърцето ми Те хвана
в разцъфващото Твоето Прозрение
игриво Настроение,
Ти незабавно ми върна
детството на моята Вечност,
за да Ти се усмихвам душевно,
за да играя с Теб безсънно
и за да танцувам с Теб
бездиханно.

25.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
Ти ми казваш,
че ще ми дадеш
Божествеността на Твоята Вечност,
Количеството на Твоя Безкрай
и Качеството на Твоето Безсмъртие,
ако просто Ти дам
чистотата на моята искреност.
Мой Господи, аз съм готов.
Моето сърце е готово
и моят живот е готов.

26.

Мой Абсолютни Господи Всевишни,
аз Ти поднасям
букета на любовта на моето сърце,
а Ти ме благославяш
с отворената Врата
на Вечността на Твоето Сърце.

27.

Мой Господи Всевишни,
мой Любими Всевишни,
Твоето Прозрение ми казва,
че моето име е Мадал,
мечтаещият за Бог.
Твоето Състрадание ми казва,
че моето име е Чинмой,
търсещият Бог.
Твоето Просветление ми казва,
че моето име е Шри Чинмой,
обичащият Бог.
Твоето Съвършенство ми казва,
че моето име е Гуру,
служещият на Бог.
А Теоето Удовлетворение ми казва,
че моето име е Благодарност,
знаещият Бог.

28.

Мой Господи Всевишни,
мой Любими Всевишни,
какво е чудо?
Чудо е нещо,
което крайното не може да постигне
само,
но което Безкрайното лесно може да направи
във и чрез кайното.
Аз съм крайното.
Ти си безкрайното.
Аз съм благодарност безсънна.
Ти си Състрадание бездиханно
и безсмъртно,
плюс безусловно,
безусловно,
безусловно.

29.

Мой Господи Всевишни,
дари ме със способността
да бъда безсънно
всеотдайно
Твое дете.

30.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
тази сутрин съм решен
да постигна нещо
невъзможно.
Точно в този миг
ще започна да броя едно по едно
седем добри качества
в моя най-окаян враг.
Мой Господи,
отчаяно се нуждая
от Твоята Помощ.

31.

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
днес имам почивен ден
от това да се опитвам да Те заблудя.
Днес аз само
посветено и душевно
ще броя и гледам
колко Състрадателни Очи
и колко Опрощаващи Сърца
Ти имаш за мен.

32.

Мой Господи, мой Господи,
погълнат съм от пламъците
на съмнението, страха, грижата и притеснението.
Молитвено аз Те призовавам,
душевно аз Те умолявам
да дойдеш при мен и да ме спасиш!

33.

Мой Господи, мой единствени Господи,
аз съм този, който си позволи
да бъде бичуван от нежеланието,
а сега съм слисан
от безмилостните нападки
на гигантските съмнения.
Мой Господи, спаси ме,
спаси живота на моето съществуване на земята!

34.

Мой Господи Всевишни,
поради безкрайната Си Щедрост
дари ме
с благословената способност
да избирам незабавно
моето вярно сърце
пред моя съмняващ се ум
всеки ден,всеки час,
всяка минута и всяка секунда
от моя живот.

35.

Мой Възлюбени Всевишни,
с чистотата на моето вътрешно око
и с искреността на моите външни очи
копнея да плача безсънно
за Теб, само за Теб.

36.

Мой мили Господи Всевишни,
сега, когато съм напълно сигурен,
че любовта ми към Теб
е истинска и безусловна,
искам да забравя веднъж завинаги
дори и последния си
препъващ се танц
с несигурността, неспособността
и нежеланието,
когато не успях да постигна
моето безусловно предаване
на Теб.

37.

Господи Всевишни
на моята Вечност,
днес Ти ме направи
първи гражданин
на света на насладата-надминаване.
Нека вечно издигащото се дърво
на благодарността на моето сърце
някой ден, в Твоя избран Час,
докосне Твоите вечно спускащи се
Златни Нозе!

38.

Мой скъпи Господи, мой мили Господи,
мой Абсолютни Господи Всевишни,
така, както Океанът
на Твоето безусловно Състрадание
е далеч отвъд моето разбиране,
така и, уви,
изглежда, че съзнателната ми любов
към вулкана на изкушението
е далеч отвъд Твоето Разбиране.

39.

Мой Любими Всевишни,
можеш ли да ми отделиш малко време?
Ще съм Ти вечно благодатен,
ако Ти мощно сложиш
Белезниците на Твоята Чистота
на нечистотата на моя ум.

40.

Мой Господи Всевишни,
когато Ти казвам,
че съм си мислел за Теб,
искрено усещам, че Ти нося
добра новина.
Мой Господи Всевишни,
когато ми казваш
че си си мислел за мен,
аз незабавно чувствам,
че съм постигнал
огромен напредък
в моя живот на стремеж,
и ясно виждам,
че целта за преобразяването
на моя живот
не е далечен плач,
а е лесно достижима.

41.

Мой Господи Всевишни,
имам само двама приятели:
Твоето Око-Състрадание
и Твоето Сърце-Прошка.
„Дете Мое,
Аз също имам само двама приятели:
утринното ти усмихнато лице
и вечерното ти пеещо сърце.“

42.

Мой Господи,
срамувам се
от летаргичното си тяло.
„Но, Мое дете,
Аз се гордея
със силното ти тяло.“

43.

Мой Господи,
срамувам се
от агресивния си витал.
„Но, Мое дете,
Аз се гордея
с безсънния ти витал.“

44.

Мой Господи,
срамувам се
от подозрителния си ум.
„Но, Мое дете,
Аз се гордея
с търсещия ти ум.“

45.

Мой Господи,
срамувам се
от нечистото си сърце.
„Но, Мое дете,
Аз се гордея
със себеотдайното ти сърце.“

46.

Мой Господи,
срамувам се
от неуверения си живот.
„Но, Мое дете,
Аз се гордея
с мечтаещия ти за съвършенство живот.“

47.

Мой Господи Всевишни,
сигурен съм, че си
изключително щастлив днес,
защото най-накрая свалих от власт
царя-его на моя живот.
„Мое дете,
Аз съм повече от щастлив,
повече от горд
и повече от удовлетворен.
Но сега трябва да направиш
нещо друго за Мен.
Душевно, посветено
и ведро
трябва да станеш друг Бог!“

48.

Мой Господи, мой мили Господи,
мой Всевишни Господи,
определено знам, че безусловното предаване
на моя живот на Теб
спи дълбоко.
Но аз ясно виждам, че най-искрената благодарност
на моето сърце към Теб
е напълно будна.

49.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи,
може и да не знам
как изгледа
Твоето Око-Състрадание
и може и да не знам
как да чувствам
Твоето Сърце-Прошка,
но знам,
че Ти
безсънно и нетърпеливо си чакал
за един-едничък плач за съвършенство
от моето сърце
и за една-едничка усмивка на удовлетворение
от моя живот.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lpy
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.