Мой Господи Всевишни, аз заспивам

Върнете се на съдържанието

1.

Мой Господи Всевишни,
каква е разликата между
величието и добротата?

"Мое дете,
величието означава 'аз съм’.
добротата означава 'Ти си’.

2.

Мой Господи Всевишни,
от какво се нуждая?
От превъзходство или от надминаване?

"Мое дете,
нуждаеш се и от двете.
Човешкото в теб се нуждае от превъзходство.
божественото в теб се нуждае от надминаване."

3.

Мой Господи Всевишни,
как може моят ум, моето сърце
и моят живот да бъдат истински щастливи?

"Мое дете,
умът ти може да бъде истински щастлив
само като се откаже от
своята алчност за притежание,
сърцето ти – като умножава
своя глад за Бог,
а животът ти – като се наслаждава
на пира на своето предаване на Бог."

4.

Мой Господи Всевишни,
според Твоето добро мнение кой съм аз днес
и какво ще бъде утре?

"Мое дете,
по Мое мнение днес ти си
съня на твоята фантазия,
а утре ще бъдеш
реалността на твоя екстаз."

5.

Мой Господи Всевишни,
умолявам Те,
какво е вътре в мен
и какво е извън мен.

"Мое дете,
отвътре ти си
нежните нашепвания на твоето сърце,
а отвън ти си
шумните дърдорения на твоя ум."

6.

Мой Господи Всевишни,
мога ли да знам какво ще правиш
с моя желаещ ум
и моето стремящо се сърце?

"Мое дете,
с твоя желаещ ум
реших да изкопая Моя собствен гроб,
а с твоето стремящо се сърце
реших да създам нов рай."

7.

Мой Господи Всевишни,
какво ще правиш
с моето желаещо лице
и моите стремащи се очи?

"Мое дете,
реших неохотно да докосна
твоето желаещо лице
и реших любящо
да ценя твоите стремящи се очи.

8.

Мой Господи Всевишни,
какво ще направиш
с моя желаещ ум
и моето удовлетворено сърце?

"Мое дете, реших
да нося твоя желаещ ум
и да потопя и двама ни заедно
в морето на невежеството.
Реших да нося
твоето удовлетворено сърце
в Моята Златна Лодка
и да пътуваме заедно
към Бреговете
на вечно надминаващото се Отвъдно."

9.

Мой Господи Всевишни,
какво правиш,
когато изискам нещо от Теб
и очаквам нещо от Теб
и наистина ми е нужно нещо от Теб?

"Мое дете,
когато изискваш, Аз незабавно заспивам
и започвам да хъркам.

Когато очакваш, Аз бързо се събуждам
и започвам да пея

Когато се нуждаеш от нещо, аз спринтирам към теб
като твоя Шудахота Карл Луис,
най-бързия спринтьор на света,
и усмихнато те достигам
и любящо ти давам това, от което се нуждаеш."

10.

Мой Господи Всевишни,
какво ще правиш
с моя сложен ум?

"Мое дете, Аз много внимателно
ще заведа твоя сложен ум
в Моето ново училище,
което ще научи твоя ум как да се отучи."

11.

Мой Господи Всевишни,
Мой Господи Всевишни,
какво ще правиш
с моето простичко сърце?

"Мое дете, Аз много гордо
ще заведа твоето простичко сърце
в Моето училище на пълнотата,
което ще научи твоето сърце
как да получи светлината на мъдростта."

12.

Мой Господи Всевишни,
когато отделя моя ум от другите,
това повлиява ли Ти?

"Мое дете,
повлиява ми.
Определено ми повлиява.
Нещо вътре в Мен
ме кара да плача най-жаалостно."

13.

Мой Господи Всевишни,
когато отделя сърцето си от другите,
това повлиява ли Ти?

"Мое дете,
повлиява ми.
Определено ми повлиява.
Нещо вътре в Мен
Ме кара да умра незабавно."

14.

Мой Господи Всевишни,
имам ли нещо, с което да Те направя щастлив?

"Мое дете, имаш.
Уповаващият се на вярата живот-съществуване на твоето сърце
Ме прави щастлив, безгранично щастлив,
далеч отвъд твоето въображение."

15.

Мой Господи Всевишни,
толкова ми е мъчно за Теб.
Наистина ми е мъчно.

"Мое дете,
защо ти е толкова мъчно за Мен?"

Толкова съм хитър, че лесно мога да Те убедя,
че Те обичам, докато на Теб ти е толкова трудно
да ме убедиш, че ме обичаш,
затова ми е мъчно за Теб.

"Мое дете,
толкова съм ти благодарен, че имаш такава
истинска загриженост за Мен.
Къде мога да намеря
друго загрижено сърце като твоето?"

16.

Мой Господи Всевишни,
когато посветено се моля
и душевно медитирам,
аз ясно виждам, че моят живот е
отворена книга за Теб.
Но уви, без значение колко силно се опитвам
да разбера
земния Ти живот и Небесния Ти живот,
аз тъжно се провалям.
Затова Те моля да бъдеш добър с мен
и да споделиш някои от тайните Си.

"Мое дете,
ще се вслушам в твоята молба,
но не зная дали Моите тайни
ще те направят щастливи или нещастно.
Както и да е, оставям на теб да решиш.

Моята тайна номер едно:
всеки път, когато твоят желаещ ум
победи твоето стремящо се сърце,
Аз плача ли плача.

Моята тайна номер две:
когато се храниш със съмненията на твоя ум
и държиш гладна вярата на твоето сърце,
Аз плача ли плача.

Моята тайна номер три:
всеки път, когато не позволяваш на сърцето си
да осъществи своите изкачващи се към Небесата обещания,
Аз плача ли плача.

Моята тайна номер четири:
всеки път, когато не позволяваш на душата си да осъществи
своите проявяващи Небесата обещания на земята,
Аз плача ли плача.

Моята тайна номер пет:
когато локката на твоя живот се движи
между брега на твоя депресиран витал
и брега на твоя разочарован ум,
Аз плача ли плача.

Моята тайна номер шест:
когато станеш най-близък приятел
с мързела на твоето тяло
и нежеланието на твоя ум,
Аз плача ли плача.

Мой Господи Всевишни,
не знам защо внезапно се чувствам толкова уморен
и заспал.
Изглежда, че имаш буквално
безброй тайни.

"Да, Мое дете.
Имам."

Тогава, мой Господи,
някой друг ден
определено ще чуя повече от Твоите тайни.

"Мое дете, Мое дете, почакай, почакай.
Само още една тайна бих искал да споделя с теб,
преди да заспиш.

Този път те благославям с Моята най-върховна тайна:
ти си Моята днешна Себенадминаваща се Мечта
и Моята утрешна Себесъвършена Реалност-Удовлетворение.

Мой Господи Всевишни,
дълбоко съм заспал.
Не мога повече да Те чуя.

"Мое дете, Аз все още съм напълно буден.
Ще направя всичко за теб.
Ти се наслаждавай на сладкия си сън."

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ lsa
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.