Моите калифорнийски секвои

Върнете се на съдържанието

1. Приемане

Моето приемане на Бог е висотата на моето величие.
Божието приемане на мен е дълбочината на Неговата слабост.
Моето величие вечно говори
на човешкото в мен.
Божията слабост вечно прославя
и осъществява Божественото в мен.

2. Изкуство

Бог благославя мен и моята искреност и моето невежество,
когато не успея да се възхитя на човешкото изкуство.
Бог ме обича и ме прегръща и бе обезсмъртява,
когато не виждам разлика между моето
откриване на Бог
и Неговото божествено Изкуство върховно.

3. Блаженство

Мислех си, че невежеството е блаженство,
затова останах с моя ум.
Уви!
Уви!

Мислех си, че неспособността е блаженство,
залота останах с моето сърце.
Уви!
Уви!

Но сега зная какво е блаженството,
зная къде е блаженството.
Блаженството е моето проявление на Бог,
блаженството е в моето удовлетворение на Бог.

4. Състрадание

Когато използвам моето малко "аз"
и моето адско "аз",
моето състрадание е танцът
на морето на моето привързване.

Когато използвам голямото си "аз"
и трансценденталното си "аз",
моето състрадание е съвършенството
на Божието вечно надминаващо се Отвъдно.

5. Увереност

Мой любими Татко-Господи,
нужна ми е неспирна увереност,
за да Те приема като принадлежащ на моята Вечност.

"Дъще моя,
твоят живот-река
вече Ме е приел
за принадлежащ на своята Вечност,
но трябва да направиш още нещо:
трябва постоянно да чувстваш,
че висотата на Моето Прозрение
те обича безкрайно повече,
отколкото ти обичаш живота на земното си съществуване
и светлината на Небесното си надминаване."

6. Сътрудничество

Прозрението на Небето и стремежът на земята
вечно се нуждаят от едно нещо:
съдействие.
А какво е сътрудничеството?
Танцът на Божията Светлина-Удовлетворение в мен
и
песента на моя живот-съвършенство в Бог.

7. Наслада

Разликата между Насладата и Бог е тази:
Когато злоупотребявам с Насладата,
аз се връщам към животинското си царство.
Когато злоупотребявам с Бог,
Бог все още ми позволява да живея
с човешкото си семейство.

8. Посветеност

Сутрин се нуждая от посветеност,
за да видя лицето на моя Вътрешен Водач.

На обяд се нуждая от посветеност,
за да видя усмивката
на Върховния Любим в мен.

През нощта се нуждая от посветеност,
за да се превърна в цялостното
и пълно Проявление
на моя Възлюбен Всевишен.

9. Динамизъм

Динамизмът е Божието разширяване
на моя божествен витал.

Динамизмът е Божията съзнателност
на моето пробудено тяло.

Динамизмът е Божието пътуване
на моята лодка-мечта.

10. Благодарност

Когато зърнах цветето на благодарността,
Бог ми предложи усмихнато лице.

Когато усетих сърцето на благодарността,
Бог ми предложи любяща прегръдка.

Когато се превърнах в живот на благодарност,
Бог ме направи незаменим спътник на Вечността.

11. Хармония

Земният ми живот се нуждае
от живот на светлина-хармония.
Небесният ми живот изпълва моето сърце
с Божията светлина-хармония
и
Мечтата-Съвършенство на Своята Вечност.

12. Смирение

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоето Величие.
"Сине Мой, за теб разкривам Тайната на Моето Величие:
Моят земен плач е светлината на смирението".

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоята Доброта.
"Синко, за теб разкривам тайната на Моята Доброта:
Моята земна усмивка е светлината на смирението".

Мой Господи Всевишни,
кажи ми тайната на Твоето Единство-Съвършенство:
"Синко, за теб аз разкривам тайната на Моето Единство-Съвършенство:
Моето Прозрение-Тишина и моето творение-Звук
имат един общ източник:
върховното удовлетворение на смирението".

13. Вдъхновение

Моето вдъхновение е предвестникът на моята цел.
Моят стремеж е надминаването на моята цел.
Моето осъзнаване е върховната нужда за Божия поток-съвършенство
в сърцето на човешкия вопъл.

14. Радост

Моята външна радост ми казва:
мога да остана без Божията лодка-Мечта.
Моята вътрешна радост ми казва:
къде е Божията лодка-Мечта,
ако не на брега
на висотата-Тишина на моята Реалност?

15. Водачество

Такто Абсолютен на моята Божественост,
кажи ми разликата
между моето водачество и
Твоето Водачество.

"Сине Мой,
твоето водачество е боен кораб,
който се предава на морето на твоето невежество
дълго преди да започне твоята житейска битка.
Моето Водачество гладува от незапомнени времена,
защото ти не си пожелал да хапнеш с Мен
на трансценденталната Висота на Моя Безкрай".

16. Обич

Аз обичам Бог,
защото само Той ме обича.

Аз обичам Бог,
защото само Той ме приема.

Аз обичам Бог,
защото само Той се нуждае от мен.

Аз обичам само Бог,
защото само Той ми казва,
че аз не съм никой друг, а самия Него.

17. Кротост

В живота на моето тяло
моята кротост е съвършената ми безпомощност
и пълната ми безполезност.

В живота на моята душа
моята кротост е съвършеното ми господство над живота
и върховното ми откритие на Бог.

18. Музика

Земната музика ме подбужда
да плувам в морето на удоволствието.

Небесната музика ме вдъхновява
да раста в светлината-Любов на Бог.

Божията Музика ме пробужда
да изпразвам звука на моето невежество
и да ценя висотата на моята тишина.

19. Единство

Моето единство с човечеството
ме е научило на две неща:
плачът на изкушението и въздишката на разочарованието.

Моето единство с божествеността
ме е научила на две неща:
душата на удовлетворението и целостта на съвършенството.

20. Търпение

Бог използва Светлината на Своето Търпение,
за да просветли нощта на моето невежество.

Аз използвам живота на моето търпение,
за да изправя срещу острието на тъмнината.

21. Мир

Къде е мирът?
Мирът е в себеразширяването.

Къде е мирът?
Мирът е Божията проява.

Колко далеч е мирът?
Толкова далеч, колкото отива моето въображение.

Колко близо е мирът?
Толкова близо, колкото блести моето осъзнаване.

22. Сила

Когато използвам силата на тялото,
Бог се чувства тъжен,
че не ми е дал
абсолютната Си Сила.

Когато използвам силата на душата,
Бог се чувства горд
не само заради Своето проявление
във и чрез мен,
но и заради светлината на моето приемане
на целта-съвършенство на Неговото Прозрение.

23. Чистота

Какво е чистотата?
По-малката сестра на Божествеността.

Къде е чистотата?
Вътре в сърцето на живота-единство.

Защо е чистота?
За да осъществи Божията вечна Необходимост.

24. Осъзнаване

Нашето земно осъзнаване е болезнено.
Нашето небесно осъзнаване е капризно.
Нашето Божествено осъзнаване е съмнително.
Нашето собствено осъзнаване е жалостиво.

25. Отречение

Господи Всевишни,
нуждая ли се от земно отречение,
за да Те обичам повече?
"Сине Мой,
нуждая ли се от съвършенството на Любовта,
за да приема повече?"

Господи Всевишни,
кажи ми разликата
между отречението на моето тяло
и отречението на моята душа.
"Сине Мой,
отречението на твоето тяло
и твоят хитър плач за незабавно бягство.
Отречението на твоята душа
е изобретението на мечтата на твоето невежество.

Сине, обичаш ли Ме?
Тогава не отричай,
не отхвърляй.
Сине, нуждаеш ли се от Мен?
Тогава приемай и усъвършенствай."

26. Сигурност

Божествени Татко Всевишни,
плачът на моето сърце посветено, безусловно и неспирно
се нуждае от потока на Твоята сигурност.

"Сине, сине Мой,
това, от което се нуждаеш, не е Моята сигурност.
Това, от което се нуждаеш, е Моето неспирно възвестяване:
ти си от
Висотата-Тишина на Моята Вечност
и ти си за
Светлината-Осъзнаване на Моя Безкрай."

27. Безсебичност

Татко, мой Татко Всевишен,
кажи ми колко далеч може да ме отведе
моята безсебичност.
"Дъще, дъще Моя,
толкова далеч, колкото може да Ме отведе Моето съвършено Съвършенство."

Татко, мой Татко Всевишен,
кажи ми разликата между
моята безсебичност и моето себеоткриване.
"Дъше, дъще Моя,
същата е като разликата между
Моята божествена Гордост в теб
и
Моята Загриженост върховна за теб."

28. Служене

Човешкото служене ме учи
как да стана изключително велик.

Божественото служене ме учи
как да стана върховно добър.

Служенето на Бог ме учи
как да стана плача-Съвършенство на Вечносттта
и усмивката-Съвършенството на Безкрая.

29. Простота

Моята простота
е Необходимостта на моя Бог,
а не моя.
Необходимостта на моя Бог
е Божия Реалност.
Божията Реалност е висотата на моята Тишина
и величието на моя звук.

30. Искреност

Моята земна искреност направи живота ми велик.
Моята Небесна искреност направи живота ми добър.
Моята Божия Искреност направи живота ми
семе на Безсмъртието,
цвете на Безкрая,
плод на Вечността.

31. Сила

Господи Всевишни,
дай ми сила да Те обичам.
"Сине, дай Ми усмивката
да те приема за Мой собствен."

Господи Всевишни,
дай ми силата да Те приема
като напълно мой.
"Сине, изпразни своята лелеяна
мечта на невежеството
на брега-Реалност на Моето Безсмъртие."

32. Предаване

Когато предавам привързаната си към земното мисъл
на Божията всемогъща Воля,
екстазът на свободната в Небесата Воля
се нуждае от мен, приема ме и ме цени
като неин собствен.

33. Сладост

Моята сладост е магнитът на моята любов,
което да свали потока на Божието Състрадание.

Моята сладост е плачът на моето сърце,
което да ме отведе Божията абсолютна Висота.

34. Трансцендентално

От обич се нуждая, за да усетя
Трансценденталната Милост на моя Господ.

От посветеност се нужда, за да видя
Трансценденталното Лице на моя Господ.

От предаване се нуждая, за да спечеля
Трансценденталното Състезание но моя Господ.

35. Преобразяване

Господи, защо се нуждая от живота на преобразяването?
"Синко, защо се нуждаеш от целта на удовлетворението?"
Господи, нуждая се от целта на удовлетворението,
защото удовлетворението е съвършенство.
"Синко, какво е съвършенството,
ако не другото име за преобразяването на твоя живот?"

36. Truth

Най-сетне зная разликата
между Истината и Бог:
Истината ми казва,
че един ден, в Божия избран Час,
ще осъзная Бог;
Бог ми казва усмихнато и гордо,
кой друг е Бог, ако не аз,
Вечното Аз?

37. Победа

О, Майко Божествена,
копнея да стана
Победното знаме на твоята Вечност.

"Синко, лесно е!
Просто почувствай, че ти си
безрождения и безсмъртен щит
на Моето божествено Прозрение."

38. Преобразяване на витала

Боже, колко години ще са нужни
за преобразяването на витала?
"Синко, ако чувстваш, че не ще успееш
да постигнеш преобразяването на твоя витал,
тогава ще трябва да останеш с разочарованието на Вечността.
Но ако поемеш отговорността
за преобразяването на витала,
тогава ти казвам с цялата отговорност
на моето божествено разположение,
че преобразяването на твоя витал
не е и не може да остане непостижим блян.
Това се случва.
Не, вече се е случило!"

39. Широчина

Какво е моята широчина,
ако не усмивката на Удовлетворение на Моя Господ?

Какво е усмивката на Удовлетворение на моя Господ,
ако не моето достигане
на трансценденталната Висота на моя Господ?

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mcr
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.