Храмът на моето сърце

Върнете се на съдържанието

1.

Храмът на стремежа ми,
моят стремеж –
разцъфването и цъфтежът
на моето осъзнаване на Бог.

2.

Във външния живот
правите големи жертви,
за да изградите храм.
Така и във вътрешния живот
можете да предлагате всеки ден
своето вдъхновение, стремеж
и посветеност,
за да направите от тялото си
съвършен храм
на Всевишния.

3.

Всеки храм
е отделен свят на Бог.
Всеки ден -
сутрин,
по пладне и вечер –
той разпраща всички новини,
но само относно Бог.

4.

Ти можеш да забравиш
каквото пожелаеш,
но никога не забравяй
слънчевия път,
който води
към храма на твоето сърце.

5.

Бог чака
в Своя вечен Храм
да посрещне теб
и пламъците на сърцето ти.

6.

Аз мога да изпитвам безграничен мир,
ако бия
камбаната в храма на сърцето си
всеки ден
без изключение.

7.

Аз мога да изпитвам безграничен мир,
ако сядам
пред олтара в храма на сърцето си
и се моля и медитирам
всеки ден.

8.

Ако го има послушанието,
ние непременно ще чуем
как звъни камбаната
в храма на сърцето ни.

9.

Нека сърцето ми звъни
безсънно и бездиханно
като най-свещената
храмова камбана.

10.

Мой Господи,
вярно е, аз предано се радвам
на Твоето Присъствие
навсякъде,
но най-много обичам
Твоето Присъствие
в храма на сърцето ми.

11.

Ако вървиш по духовния път,
тогава всеки миг
се стреми да живееш
В Храма на Божието Сърце,
който е твоят единствен дом.

12.

Нека камбаната в храма на сърцето ми
звъни всеки ден
колкото може по-силно,
за да пробуди
моя спящ вътрешен живот.

13.

Свещен
е храмът на сърцето ми.
Тук аз пея,
тук се моля,
тук медитирам
и тук безмълвно разговарям
с моя Господ Възлюбен Всевишен.

14.

По-малък от най-малкия
може да е външният храм,
в който влизам всеки ден
да се поклоня на моя Господ.
Ала по-голям от най-големия
е моят вътрешен храм,
в който влизам всеки ден
да се моля и медитирам
с устремения си плач
и преданата си усмивка,
за да стана друг Бог.

15.

Ще повярваш ли,
можеш ли да повярваш,
че моят Възлюбен Всевишен
обича синьо-златните пламъци
в храма на сърцето ми
безкрайно повече,
отколкото обича всичко друго
в цялото Свое творение?

16.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Моля Те, моля Те, приеми
благодарните сълзи на сърцето ми.
Днес Ти ми даде ключа,
с който да отварям храма на сърцето си
всяка сутрин
и всяка вечер,
за да се моля и медитирам.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!

17.

Къде е твоят храм?
Не е ли във всекидневието ти?

Къде е твоят олтар?
Не е ли във всекидневието ти?

Къде е твоят дълг?
Не е ли във всекидневието ти?

Къде е твоят Бог?
Не е ли във всекидневието ти?

Кой е Бог?
Този, който пее песента
на себенадминаването
във всеки миг на тишина.

18.

Аз танцувам с цялото си същество
в благословения свят храм
на космичните богове.

19.

Храмът на неговото тяло дарява
усмивката на чистотата.
Храмът на неговия витал дарява
усмивката на пъргавината.
Храмът на неговия ум дарява
усмивката на искреността.
Храмът на неговото сърце дарява
усмивката на смирението.
Храмът на неговата душа дарява
усмивката на светлината.
А самият той дарява
усмивката на съвършенството.

20.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Нека животът ми бъде
красотата на храма в сърцето ми
и уханието на олтара в душата ми.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!

21.

Недей да пречиш на Бог.
Позволи Му да стане
редовен Посетител
в храма на сърцето ти.

22.

Както изглежда,
храмът на човешкото
съвършенство и удовлетворение
ще остане завинаги недостроен.

23.

Кой може да построи
храма на посветеността в живота си
без основите
на стремежа в сърцето си?

24.

Укрепвай своята
вътрешна увереност.
Ти ще можеш да станеш
съвършен строител
за храма на Божията проява
на земята.

25.

Аз обичам храма на божественото
в сърцето си.
Там никога не ме плаши
гръмотевичната битка на съмненията.

26.

Небесни Отче,
пробуди сърцето ми,
възпламени дълговечния ми мрак,
изпълни светлия ми храм
с Твоята Уханна Красота.

27.

Аз показах на Бог
храма на сърцето си.
Бог веднага ме благослови
със Своето Състрадателно Око
и Удовлетворяващо Сърце,
и ме помоли да им отредя място
в храма на моето сърце.

28.

Само на чистото сърце
е позволено да се моли
в тихия храм на душата.

29.

Когато искам да се моля,
аз влизам в храма
на Вечността.

Когато искам да медитирам,
аз влизам в небето
на Безкрая.

Когато искам да осъзная,
аз влизам в слънцето
на Безсмъртието.

30.

О, влюбени в добротата,
вие сте учениците
в тайното и свещено училище
на Божия храм.

31.

Ако не си се погрижил
за свое място
в свещения храм
на вечното време,
как ще се насладиш
на Безмълвното Прозрение
и звучното творение
на Бог?

32.

Храмът на тишината
може да ми каже
как да се роди
земното съвършенство.

33.

Върховенството на любовта
никой не оспорва.
Върховенството на любовта
е проявление на съвършенството.
Върховенството на любовта
е олтар на Бог
в Храма на Неговото Прозрение,
в Неговата земна, сладостна,
Безсмъртна Висота.

34.

Ако не Те виждам
в храма на моето тяло,
защо тогава живея в тялото си,
о, Господи?
Ако Ти наистина присъстваш
в цялото Свое творение,
има ли тогава място,
където можеш да останеш
невидян и невидим?
Уви, не съм запазил
окото на сърцето си отворено,
за да Те виждам.
Затуй не Те съзирам
никъде.

35.

Състрадателното Око
и Опрощаващите Нозе
на моя Господ:
единствено тях пазя
в храма на благодарността
в сърцето си.

36.

Бог е Сладостен Шепот,
а не гръмовна тръба
в храма на твоето сърце.

37.

Нека сърцето ми се издига
като благоуханна молитва
към най-високия Храм на Бог.

38.

Нека всеки дъх на моето сърце
ми помага да превърна живота си
в Храм на Бог.

39.

Търси се: напъпил искрен ум,
за да влезе
във външния храм.

Търси се: разцъфнало чисто сърце,
за да влезе
във вътрешния храм.

40.

Всеки трябва да премине
през храма на сърцето,
за да стигне до Божия Дворец.

41.

Когато влезеш
в Храма на Божието Сърце,
какво прави Бог?
Той прави едно-единствено нещо:
неспирно те моли
само да се усмихваш.

42.

Бог не идва
в тухлено-каменни храмове.
Той влиза често единствено
в храмове, изградени
от посветени дихания на сърцето.

43.

Нека времето
бъде строител
на храма в сърцето ми,
посветен на Бог.

44.

Всеки ден
в храма на сърцето си
аз пия водата, измила Нозете
на моя Възлюбен Всевишен.

45.

Аз наистина наскърбявам
Божието Око,
когато не се прекланям
пред Божиите Нозе
и не ги пазя
в храма на сърцето си.

46.

Аз виждам Божието Око
всеки ден
в храмовата чистота
на сърцето си.

47.

Всички ние
трябва да се покоряваме на Бог
в храма на себедаването
в сърцето.

48.

Опрости храма на живота си.
Пречисти олтара на сърцето си.
Виж, твоят Господ Възлюбен Всевишен
пее и танцува
с огромна радост и гордост.

49.

Безграничната Радост на Божественото
откриваме само
в храма на тишината.

50.

Готовността на нашия живот
ни отвежда
в Божия Храм.

51.

Моята душа винаги иска
сърцето, умът, виталът и тялото ми
да са в храма
на безсебичните дела.

52.

Моят Господ Всевишен
гради храм на мира
във всяка чиста мисъл
на ума ми
и във всеки устремен плач
на сърцето ми.

53.

Единствено когато
оставям моя ум
извън храма на сърцето си,
ми е позволено да вляза,
за да се моля, да медитирам и да служа.

54.

Аз се моля
на моя Господ Всевишен
да не позволява
и на най-малката мисъл
да влезе в храма на сърцето ми.

55.

Божията Надежда, Божията Любов
и Божието Обещание
разцъфват само когато
аз живея мирно
в храма на сърцето си.

56.

За да се наслаждаваме
на красотата и уханието на мира,
трябва винаги да пеем
песните на храма в сърцето си.

57.

О, храм на сърцето ми,
къде са твоите
издигащи се към Небесата сълзи?
О, храм на сърцето ми,
къде са твоите
обвиващи света усмивки?

58.

О, мое чисто като храм сърце,
нека сълзите и усмивките ми
играят на криеница
в теб.

59.

Ние трябва да сътворим
своите вътрешни храмове
с неспирните плачове и усмивки
на сърцата си.

60.

Бог иска от мен да живея
в храма
на стремежа, любовта,
предаността и предаването,
а не в дома
на надпреварите,
интригуващи света.

61.

Ти можеш да чуеш Гласа на Бог
само
в тихия храм на сърцето си.

62.

Когато вляза
в смълчания храм на сърцето си,
още преди да призова Бог,
Той отговаря.

63.

Ако в живота ми има нещо,
с което да се гордея,
това е чистотата
на храма в сърцето ми.

64.

Аз съм толкова щастлив и горд,
откакто разбрах,
че храмът на сърцето ми е благословен
с Божия Мир
и Божията Наслада.

65.

Бог иска от мен да удрям
Неговия най-голям Победен Гонг
в храма
на моето устремено сърце.

66.

От незапомнени времена
човекът е градил храмове,
за да се прекланя пред Бог.
Но Бог е издигнал само един храм,
и този храм
ще стои вечно.
Какъв е този храм?
Устременото сърце на човека.

67.

О, ти, който търсиш,
никога недей да нарушаваш
правилата
в храма на твоето устремено сърце.

68.

Никога не пропускай
сутрешната си молитва
и медитация,
ако искаш да украсиш
храма на стремежа в сърцето си.

69.

Животът ти ще цъфти
като розите
в градината на сърцето ти,
ако запалиш огньовете
в храма на стремежа в сърцето си.

70.

Ако можеш все така да осветяваш
вътрешния храм,
Бог благославящо
и гордо
ще разгласява името ти.

71.

Не носи със себе си
вързопа на ума,
когато влизаш
в храма на своето сърце
да медитираш
и да се просветляваш.

72.

Ще получиш позволение да влезеш
в храма на сърцето
само когато
коренно промениш ума си.

73.

Поддържай храма на тялото
в душевно съзнание,
за да водиш добър
и пълноценен живот.

74.

Къде е олтарът
на удовлетворението?
В храма
на себеотрицанието.

75.

Нека камбанката на устременото ми сърце
звъни всяка сутрин
и всяка вечер
като храмова камбана.

76.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Аз изпълнявам
три Твои върховни Повели:
Обичам молитвата на живота си.
Обичам храма на сърцето си.
Обичам олтара на дъха си.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!

77.

Бог лесно влиза
навсякъде,
особено в храма на сърцето ни.

78.

Всички, които влизат
в храма на сърцето,
биват благословени със стремеж
от Господа Всевишен.

79.

Само ако имаш пълна вяра в Бог,
Той ще те покани
в Храма на Своето Сърце.

80.

Самият Бог идва
незабавно
да благослови душите ни,
когато те почукат на Вратите
на Божия Храм.

81.

Твоят Господ Възлюбен Всевишен
те очаква с нетърпение.
Само пристъпи
в храма на сърцето си.

82.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Аз трябва винаги да оставам
в храма на сърцето си,
за да стана
Твой
върховно избран инструмент.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!

83.

Какво прави сърцето ми?
Моето сърце предано гради
храма на любовта, състраданието
и мъдростта на душата ми.

84.

Аз винаги ще пазя
храма на сърцето си
от преструвките на ума.

85.

Бог иска от мен да имам
храм на чистотата
в ума си,
а не в сърцето.
Защо?
Защото в сърцето си
вече имам
храм на чистотата.

86.

Моят Господ
живее в храма на чистотата
в сърцето ми.

87.

С моя молитвен ум
и медитативно сърце
аз ще превърна живота си
в храм на песните за Бог.

88.

Бог моли благодарното ми сърце
да събира песни на предаването
от храма на сърцето.

89.

Аз напредвам
бързо, по-бързо, най-бързо
само защото се моля и пея
в храма на послушанието към Бог.

90.

Къде всъщност живея?
Аз всъщност живея
в цветята на вярата
в храма на моето сърце.

91.

Ако искаш да живееш
в храма на сърцето си,
тогава измети праха
на миналото.

92.

Откажи се от отрицанието в ума си,
ако искаш да влезеш
в храма на своето сърце.

93.

Уви, аз жадувам ли,
жадувам
за храм в сърцето
и за чистота в ума.

94.

Божествеността на моята душа
е храм на живота ми
и олтар на сърцето ми.

95.

Да затаиш душевна мисъл
е безкрайно по-важно,
отколкото да отидеш в храм
за преклонение пред Бог.

96.

В храма на сърцето ми са добре дошли
само търсещите
земното обновление
и обичащите
Небесната пълнота.

97.

Моята религия
иска от мен да оставам винаги
в храма на преданото блаженство
в сърцето си.

98.

Моята религия
е да посвещавам шепота си за Бог
на храма
в сърцето на човечеството.

99.

Моята вечер се спуска
и веднага ме вдъхновява
и ми дава сили
да потърся пътя
към свещения храм
на надеждата в сърцето си.

100.

Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!
Нека се прекланям пред Теб
безсънно и бездиханно
в храма на насладата
от любовта, предаността и предаването
в сърцето ми.
Мой Всевишни,
мой Всевишни,
мой Всевишни!

Преводи на тази страница: Russian , Italian , Czech , Ukrainian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mht
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.