Моето утро изгрява

Върнете се на съдържанието

Януари

1 януари

Моето утро изгрява
със Слънчевия Цветен Благослов
на моя Господ Възлюбен Всевишен.

2 януари

Моето утро изгрява
с всеотдайните усмивки на душата ми.

3 януари

Моето утро изгрява
с издигащите се към Небесата ридания на сърцето ми.

4 януари

Моето утро изгрява
с търсещите истината очи на ума ми.

5 януари

Моето утро изгрява
с неподатливия на летаргия живот на витала ми.

6 януари

Моето утро изгрява
с усмиряващите удоволствията мисли на тялото ми.

7 януари

Моето утро изгрява
с поздрав от душа
към обичащите хармонията в света.

8 януари

Моето утро изгрява
с наслада от танца на дъгата.

9 януари

Моето утро изгрява
без да тревожа,
без да осмивам
и без да критикувам
тези, които населяват
града на окаяно спящите.

10 януари

Моето утро изгрява
с гледка
към розовата градина на сърцето ми.

11 януари

Моето утро изгрява,
като нарича
преливащото от Състрадание Божие Око
свое, наистина свое.

12 януари

Моето утро изгрява
с молитвен и душевен
миг на безмълвна благодарност към Бог.

13 януари

Моето утро изгрява
с трепета
на моята решимост да удовлетворя Бог.

14 януари

Моето утро изгрява
и ободрява тялото ми,
заповядва на витала ми,
насочва ума ми,
храни сърцето ми
и служи на моята душа.

15 януари

Моето утро изгрява,
като измива, украсява и прегръща
Божиите Опрощаващи Нозе.

16 януари

Моето утро изгрява,
като призовава, слуша и удовлетворява
Бог Твореца.

17 януари 17

Моето утро изгрява
с надеждата за наслада
от несравнимата красота на Бог творението.

18 януари

Моето утро изгрява,
застава срещу морето на изкусителното невежество
и го поглъща.

19 януари

Моето утро изгрява,
свързвайки радостната Небесна душа
с разплаканото земно сърце.

20 януари

Моето утро изгрява
и Бог ми казва, че желае
да играе с моя устремен ум,
пламенно сърце и единен дъх.

21 януари

Моето утро изгрява
с благославяща покана
от моя Господ Всевишен
да посетя Страната на Неговото Битие в Блаженото Съзнание.

22 януари

Моето утро изгрява
с устременото дете на моето сърце,
което пие единствено
Нектарна Наслада.

23 януари

Моето утро изгрява
с безсънната ми подкрепа
за онези, които изпълняват
всяко едно Желание на Бог.

24 януари

Моето утро изгрява
с опиянено от Бог устремено сърце.

25 януари

Моето утро изгрява
и аз поднасям неограниченото си предаване
на моя Господ Всевишен.

26 януари

Моето утро изгрява
с поглед далеч отвъд
утрешната златна зора.

27 януари

Моето утро изгрява
с реалността на моето послушание, готовност,
порив и устременост към Бог
за целия ден.

28 януари

Моето утро изгрява
не с удоволствието от успеха
на ума ми,
а с мерилото за напредъка
на сърцето ми.

29 януари

Моето утро изгрява
с песен,
пожелана от Божието Състрадателно Око.

30 януари

Моето утро изгрява
с танц,
повеляван от Божието Опрощаващо Сърце.

31 януари

Моето утро изгрява
със сериозно предупреждение
от Бог:
„Никога вече не се отдавай на невежеството!“

Февруари

1 февруари

Моето утро изгрява,
подемайки отново и отново
непрестанната Грижа на Бог
за преобразяването на живота ми.

2 февруари

Моето утро изгрява
с Божието Състрадателно Послание,
че стремежът ми
няма никога да остарее
и няма никога
да изгуби искреността си.

3 февруари

Моето утро изгрява
с възхитителния аромат
на насладата в душата ми.

4 февруари

Моето утро изгрява
с устремения в Небесата звук
на молитвите ми за Божие Удовлетворение.

5 февруари

Моето утро изгрява
с единственото истинско затруднение:
да убеди ума ми,
че неговото нежелание да приеме Божията Светлина
ще завърши с пълно поражение.

6 февруари

Моето утро изгрява
със стремителния опит на сърцето ми
да осъзнае Бог,
а не с моето
приятно отпускане.

7 февруари

Моето утро изгрява,
съзирайки най-бързия упадък
на умственото ми величие
и най-бързо литналата към Небесата радост
от победата на сърцето ми.

8 февруари

Моето утро изгрява
с тайната и свята
жажда на сърцето ми
за Божието Състрадателно Око.

9 февруари

Моето утро изгрява,
като отбягва преуспяващата сила
на ума ми
и закриля пътя на напредъка
в сърцето ми.

10 февруари

Моето утро изгрява
с моето обещание да преобразя живота си.

11 февруари

Моето утро изгрява
с важно Послание от Бог:
„Всяка секунда е златна възможност
за полет към Отвъдното.“

12 февруари

Моето утро изгрява
и повежда спасителната лодка
на благодарното ми сърце
към Божия Златен Бряг.

13 февруари

Моето утро изгрява
и аз веднага литвам
с Хвърчилото на Божието всеобщо Единство.

14 февруари

Моето утро изгрява,
за да се изправи срещу нашествието
на съмненията в ума ми,
да им се възпротиви и да ги победи.

15 февруари

Моето утро изгрява
със звънливата скорост
на безмълвната ми душа,
за да радва Бог по Неговия Начин.

16 февруари

Моето утро изгрява
с благославящ Шепот на Бог.
Той ми казва какво да избера веднага
и какво да отхвърлям винаги.

17 февруари

Моето утро изгрява
с молитвено обещание на сърцето ми пред Бог,
че няма никога, никога да Го разочаровам.

18 февруари

Моето утро изгрява
и аз виждам с човешките си очи
как светлината стига донякъде.
А какво виждам с вътрешното си око?
С вътрешното си око аз виждам
как Божията Светлина огрява
целия свят надлъж и нашир.

19 февруари

Моето утро изгрява
с искрената решимост на ума ми,
с чистото разтваряне на сърцето ми
и с растящата увереност на живота ми.

20 февруари

Моето утро изгрява
с пътя на сърцето-странник
към Непознаваемото.

21 февруари

Моето утро изгрява
и нещо в мен ми казва
да не задържам повече моя Господ Всевишен,
а да Го поканя
да влезе веднага в сърцето ми.

22 февруари

Моето утро изгрява
и моята душа състрадателно ми казва,
че не трябва да обвинявам Природата
за непостоянната ѝ красота,
защото Природата, за разлика от хората,
се покорява на Бог безрезервно.

23 февруари

Моето утро изгрява
и човешките ми уши
не само чуват,
но и се вслушват
в изричните Заповеди на Бог.

24 февруари

Моето утро изгрява
единствено за да получа
безусловна Помощ от Бог,
с която да вляза в Сърцето
на Прозрението на Неговата Душа-Дъга.

25 февруари

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че дъхът на блаженството
не е някъде далеч.
Той е лесно достижим
за бездиханните ридания на сърцето ми.

26 февруари

Моето утро изгрява
и ето -
аз получавам най-ценен Дар
от моя Господ Всевишен:
Насладата на Тишината.

27 февруари

Моето утро изгрява
и Бог открито изразява привързаността си
към всеки благоуханен дъх
на сърцето ми.

28 февруари

Моето утро изгрява
и аз недвусмислено си казвам,
че този, който обича Бог,
е за мен единственият съвършен герой и приятел.

29 февруари

Моето утро изгрява
и моят Господ неизменно ме учи
как да обуздая
мощните конски сили на ума си.

Март

1 март

Моето утро изгрява
и Господът ми Всевишен
най-гръмко обявява
всеки мой устремен, посветен
и предаден дъх
за Свой, наистина Свой.

2 март

Моето утро изгрява
и гледа как
Божиите Състрадателни Нозе
слизат любящо,
пленително
и всеотдайно.

3 март

Моето утро изгрява
и аз съм тутакси прегърнат
от мечтаещите за мир в света
и радетелите на щастието в света.

4 март

Моето утро изгрява
с най-прекрасен Подарък
от моя Господ Възлюбен Всевишен.
Какъв е Подаръкът?
Огромно дърво от любов,
за да подслони много, много плачещи за Бог сърца.

5 март

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен.
благославящо и безусловно
ме моли да пия жадно
от Океана-Съвършенство на Неговия Екстаз.

6 март

Моето утро изгрява
с единствената молитва на сърцето ми към Бог:
„Мой Господи Възлюбени Всевишни,
нека Дървото на Твоята космична Мечта
да разцъфне докрай един ден.

7 март

Моето утро изгрява
без трагедията на съмнението ми в себе си.

8 март

Моето утро изгрява
с много широка усмивка
от най-ранното и най-скъпо дете на Бог –
мира.

9 март

Моето утро изгрява
с решимостта на душата ми
да удовлетвори Бог.

10 март

Моето утро изгрява,
понесено от красивата, чиста и блажена
ладия на сърцето ми.

11 март

Моето утро изгрява
с преклонения живот
на покорното ми сърце.

12 март

Моето утро изгрява
с дъгата на обновлението и пълнотата
във всеотдайното ми сърце.

13 март

Моето утро изгрява
с бронирания ми срещу съмнения ум.

14 март

Моето утро изгрява
с безусловната
служеща на Бог усмивка
на живота ми.

15 март

Моето утро изгрява
с най-очарователния за Бог
предаден на Бог мой танц.

16 март

Моето утро изгрява,
ръкувайки се
с готовността на живота ми,
ентусиазма на ума ми
и порива на сърцето ми.

17 март

Моето утро изгрява
с най-дълбоката медитация на душата ми,
за да обогати устременото ми сърце.

18 март

Моето утро изгрява
с усмивката на единството със света в сърцето ми
и с песента за целостта на света в живота ми.

19 март

Моето утро изгрява
със съвършено преданото ми сърце.

20 март

Моето утро изгрява
и аз горя от нетърпение
за преобразяващия живота ми урок
от моя Господ Всевишен.

21 март

Моето утро изгрява
и аз решително отказвам
да се отдам на живот в удоволствията на невежеството.

22 март

Моето утро изгрява
с искрения ми порив да удовлетворя Бог,
а не с насладите на лекия живот.

23 март

Моето утро изгрява
и боязливият ми ум
тутакси изчезва,
а ведрото ми сърце
се появява веднага.

24 март

Моето утро изгрява
и болезненото ми минало
се предава безусловно
на моето радостно и плодотворно настояще.

25 март

Моето утро изгрява
и аз ясно осъзнавам сериозността
на моето глупаво непослушание към Бог.

26 март

Моето утро изгрява
със самата представа за Сладката Усмивка
на моя Възлюбен Господ Всевишен.

27 март

Моето утро изгрява
с огромното превъзходство
на воина на вярата ми
над силите на съмнението.

28 март

Моето утро изгрява
и аз веднага отхвърлям
надменния си ум,
за да избера доброто си сърце.

29 март

Моето утро изгрява
с благословената и пълна вяра
на душата ми в Бог.

30 март

Моето утро изгрява
с непреклонната воля на душата ми
да се изправи срещу всяко едно
ограничаващо препятствие в моя живот.

31 март

Моето утро изгрява
и аз си казвам,
че няма повече да робувам
на преуспяващия си ум.
Ще стана и ще остана съвършено дете
на моето напредващо сърце.

Април

1 април

Моето утро изгрява
и моят Възлюбен Господ Всевишен ми казва:
„Дете Мое, престани да Ми служиш на думи!
Това, от което се нуждая,
е да Ми служиш непрестанно от сърце.“

2 април

Моето утро изгрява
и истинският Бог ми казва,
че Той не живее
в религиите, обявяващи превъзходството си.

3 април

Моето утро изгрява
и аз от душа поканвам моето сърце-динамо,
но твърдо отбягвам ума-динамит
и витала-динамит.

4 април

Моето утро изгрява
и аз ясно виждам,
че вдъхновението на ума ми,
стремежът на сърцето ми
и посветеността на живота ми
непременно ще преуспеят.

5 април

Моето утро изгрява
и аз радостно и гордо виждам
как моят Господ Всевишен благославя
искреността на ума ми
и простотата на живота ми.

6 април

Моето утро изгрява
и аз виждам как душата ми
храни моето сърце с надежда,
а окото ми с обещание.

7 април

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен
какво иска от мен.
Той отвръща с усмивка:
„Безусловно предаване“.

8 април

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ме пита
какво искам от Него.
Аз радостно отвръщам:
„Мой Господи, зрънце мир“.

9 април

Моето утро изгрява
и аз веднага виждам моя Господ Всевишен
в Неговия върховен Трансцендентен Транс.

10 април

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен с гордост вижда
как аз с готовност, охота и устрем изпълнявам
земните си задачи.

11 април

Моето утро изгрява
и аз виждам как разцъфват
свещените мечти на душата ми.

12 април

Моето утро изгрява
и аз виждам Бог
като преливащ от Състрадание Пазител
на моя стремеж, пулсиращ в тишината.

13 април

Моето утро изгрява
и аз свиря музика
за спящия свят,
аз пея
за пробуждащия се свят.

14 април

Моето утро изгрява
с изненадващо раждане
на песен в сърцето.

15 април

Моето утро изгрява
и Бог силно затръшва
вратата на ума ми,
за да отвори гордо
вратата на сърцето ми.

16 април

Моето утро изгрява
и аз виждам себе си освободен от примките
на вчерашната джунгла от желания.

17 април

Моето утро изгрява
и аз казвам на моя Господ Всевишен,
че съм молитвено прикован
към сърцето му.

18 април

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че Той е гордо прикован
към дъха ми.

19 април

Моето утро изгрява
и aз тържествено си казвам:
„Край на злоупотребите
с Океана от Състрадание на моя Господ.“

20 април

Моето утро изгрява
и aз казвам на Бог:
„Мой Господи, искам Ти да бъдеш
Владетел на сърцето ми,
а не Наблюдател на живота ми.“

21 април

Моето утро изгрява
и aз виждам как древните окови
на невежеството в живота ми
се превръщат
в мъдра свобода за сърцето ми.

22 април

Моето утро изгрява
и aз се радвам едновременно
на величествената планина в душата ми
и на красивия извор в сърцето ми.

23 април

Моето утро изгрява
и първото, което Бог прави за мен,
е да ме благослови с ведро настроение.

24 април

Моето утро изгрява
и ние със сърцето ми тутакси
се превръщаме в две припомнящи си Бог усмивки.

25 април

Моето утро изгрява
и аз се моля на Бог да ме благослови
с Обещанието на Своето Сърце,
а не с Изобилието на Своя Живот.

26 април

Моето утро изгрява
и аз се моля на Бог да приеме
истинското покорство на живота ми,
а не въображаемото богатство на ума ми.

27 април

Моето утро изгрява
и аз неизменно виждам как душата ми
храни моето сърце
с шепот за Божието Удовлетворение.

28 април

Моето утро изгрява
и Бог иска от мен да бъда
избран Негов инструмент.
Затова Той ме моли да не се отдавам
на моята самоунищожителна гордост.

29 април

Моето утро изгрява
и аз се моля на Бог
да направи от ума ми
решителен Свой воин,
а от сърцето ми –
устремен Свой обожател.

30 април

Моето утро изгрява
и аз се моля на Бог
да ме направи
вярващ в добротата
и невярващ във величието.

Май

1 май

Моето утро изгрява
с докрай погълнато от Бог сърце
и преобразен от Бог ум.

2 май

Моето утро изгрява
и аз до болка копнея
за дома на единството в сърцето си.

3 май

Моето утро изгрява,
за да скъта усмихнатото Око на моя Господ
и да се превърне в Неговото удовлетворяващо Сърце.

4 май

Моето утро изгрява,
като посява душевно
семената на съвършенството.

5 май

Моето утро изгрява,
служейки на Божиите Нозе
и хранейки Божието Сърце.

6 май

Моето утро изгрява
не със страх от Бог Знаещия,
а с любов към Бог Прощаващия.

7 май

Моето утро изгрява
с плач за Закрилата
на Божиите Състрадателни Нозе.

8 май

Моето утро изгрява
и молитвено напоява
стръковете на благодарността към Бог в сърцето ми.

9 май

Моето утро изгрява
с молитвен въпрос към Бог
къде да отида, за да го зарадвам.
Бог казва:
„Никъде!
Просто остани в градината на сърцето си
и вдишай уханието на твоята душа-роза,
за да Ме зарадваш.“

10 май

Моето утро изгрява
със заповед към тежките съмнения
да не нахълтват в ума ми.

11 май

Моето утро изгрява
с аплодисменти
към мечтаещите за мир в света.

12 май

Моето утро изгрява
с израстване от глупостта на собствения интерес
до многообразието на интереса към Бог.

13 май

Моето утро изгрява
и Бог идва,
за да изкорени от джунглата на ума ми
дървото на неувереността в удовлетворението на Бог.

14 май

Моето утро изгрява
и аз се питам
дали искам да остана
безпомощен роб на ума си
или искам да стана
искрено и безсмъртно дете
на сърцето си.

15 май

Моето утро изгрява
с последно сбогом
към живота ми на желания.

16 май

Моето утро изгрява
с безкрайно разширяваща се
благодарност в сърцето ми,
за да радвам моя Господ Всевишен
както Той желае.

17 май

Моето утро изгрява
с ново вълнуващо откритие:
всеки устремен живот
е дом за сърцето ми.

18 май

Моето утро изгрява
с нечувано откритие:
Бог се храни с цветята на моето чисто сърце.

19 май

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ме благославя
с Тишината,
която обяснява необяснимото
и вниква в непроницаемото.

20 май

Моето утро изгрява
и Бог иска от мен
да се съсредоточа върху богатството
от воля в душата си,
а не върху нищетата
на мислите в ума си.

21 май

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че ако наистина искам да Го обичам,
то трябва да Го обичам безусловно
винаги,
без сянка от страх.

22 май

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че имам право да говоря за мир
само след като съм призовал мира.

23 май

Моето утро изгрява
и Бог състрадателно ме пита
как съм,
а аз предано питам Бог
дали има някакво важно Послание за мен.

24 май

Моето утро изгрява
и аз казвам на надеждата си,
че не бива да отстъпва;
тя трябва да продължава да се стреми.

25 май

Моето утро изгрява
и готовността на ума ми
иска да направи за Бог всичко, което трябва,
но поривът и устремът на сърцето ми
са готови да направят всичко
по Божия Начин.

26 май

Моето утро изгрява
и аз изобщо не се интересувам
от абстрактната философия на ума си,
но съм дълбоко вдъхновен
от конкретната духовност на сърцето си.

27 май

Моето утро изгрява
и моят Господ усмихнато и благославящо
ми казва:
„Аз съм готов да ти дам
всичко, което поискаш,
но бъди мъдър, дете Мое.“

28 май

Моето утро изгрява
и аз молитвено приканвам моя Господ Всевишен
да ми каже нещо хубаво.
Моят Господ Всевишен казва:
„Давам ти Карта с неограничен Кредит
за Състраданието на Моето Сърце.“

29 май

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен:
„Кое е най-красивото нещо на земята?“
Моят Господ Всевишен веднага ми казва:
„Най-красивото нещо на земята
е цветето на твоето благодарно сърце.“

30 май

Моето утро изгрява
и аз казвам на моя Господ Всевишен,
че целият свят докосва Нозете Му.
Мога ли аз да направя нещо друго?
Моят Господ Всевишен ми казва,
че със сигурност мога да направя нещо друго.
Той ме моли да измеря пулса
на собственото си благодарно сърце.

31 май

Моето утро изгрява
и аз моля моя Господ Всевишен,
да ми каже коя птица
има най-големи криле.
Моят Господ Всевишен ми казва,
че най-големи криле има Птицата
на Неговата Мечта за всеобщ Мир.

Юни

1 юни

Моето утро изгрява
и аз умело се изплъзвам
от затвора на ума си,
за да вляза веднага
и да остана в градината на моето сърце.

2 юни

Моето утро изгрява
и Бог ме пита
какво искам:
Неговия неразгадаем Ум
или податливото Му Сърце.
Аз Му казвам:
„Мой Господи, определено Твоето податливо Сърце.“

3 юни

Моето утро изгрява
и аз питам Бог какво предпочита:
могъщ световен ум
или мирно световно сърце.
Бог отвръща:
„Колко си глупав!
Това ли намери да Ме питаш?
Разбира се, мирно световно сърце.“

4 юни

Моето утро изгрява
и аз давам на Бог каквото имам:
безценното си его,
а Бог ми дава каквото Той е:
широкото си Сърце.

5 юни

Моето утро изгрява
и аз виждам себе си как медитирам
в алкова на медитиращото си сърце.
А какво прави Бог?
Той грижливо охранява вратата на моето медитиращо сърце.

6 юни

Моето утро изгрява
и моят Господ ме съветва
да не правя нищо
за бъдещото си удовлетворение,
а да правя всичко
за днешното си съвършенство.
В днешното ми съвършенство
непременно ще се открои
бъдещото ми удовлетворение.

7 юни

Моето утро изгрява
и най-важният ми Гост
пристига.
Кой е моят важен Гост?
Бог – Небето от Състрадание
и Океанът от Опрощение.

8 юни

Моето утро изгрява
и аз виждам борбата
между тежката неохота на ума ми
и огнения устрем на сърцето ми
да зарадва Бог по Негов Начин.

9 юни

Моето утро изгрява
и Бог ми дава способност да се моля
и способност да медитирам.
Но Той ми казва, че трябва сам да се сдобия
със способността да бъда благодарен.

10 юни

Моето утро изгрява
и аз питам Бог дали има нещо в мен,
което да Го радва най-много.
Той казва:
„Твоето безсънно устремено сърце.“

11 юни

Моето утро изгрява
и Бог намира опитите на ума ми
да се предаде безусловно на Неговата Воля
за едновременно забавни и трогателни.

12 юни

Моето утро изгрява
и аз моля ума си да ми каже, ако знае,
къде е мирът.
Моят ум ми казва, че не знае
и не иска да знае къде е мирът.

Задавам на сърцето си същия въпрос.
Моето сърце ми казва,
че не знае къде е мирът,
но че иска да знае.

Аз питам душата си къде е мирът
и моята душа казва:
„Къде другаде може да е мирът,
ако не в дъха на твоята собствена
тиха медитация?“

13 юни

Моето утро изгрява
и умът ми пита
какво искам от него да прави.
Аз казвам на моя ум,
че има само едно нещо,
което трябва да направи:
незабавно да се обедини със сърцето ми.

14 юни

Моето утро изгрява
и сърцето ми пита
какво харесвам най-много в него.
Аз казвам на сърцето си,
че най-много харесвам
легендарния му копнеж
за живот, предаден на Бог.

15 юни

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен
какво да правя със съмняващия се ум.
Моят Господ казва:
„Просто го изгони,
както гониш досадна муха!“

16 юни

Моето утро изгрява
и аз веднага се опитвам да видя
какво прави Бог.
И какво виждам?
Виждам как Той плете ли, плете
все по-голяма и по-голяма
Мрежа на Състраданието в Сърцето Си.

17 юни

Моето утро изгрява
и аз веднага искам да чуя
какво казва Бог.
Чувам как Той повтаря отново и отново:
„Само едно ми е нужно –
удовлетворен свят!“

18 юни

Моето утро изгрява
и аз виждам, че горкият ми Бог
е смаян от неспирното объркване
в ума ми,
а гордият ми Бог
е смаян от неспирната смирена молитва
на сърцето ми.

19 юни

Моето утро изгрява
и аз чувам как моят Бог казва на сърцето ми,
че иска да му възложи
Своите неродени и безсмъртни
Космични Задължения.

20 юни

Моето утро изгрява
и аз давам на Бог
моето усмихнато обновено сърце,
а Бог ми дава
Своя танцуващ Жив Дъх.

21 юни

Моето утро изгрява
с отдадения на Бог дъх
на сърцето ми.

22 юни

Моето утро изгрява
с ново Светлинно Послание от Висините:
Човешката надежда и мечта е Бог.
Божието Обещание и Реалност е човекът.

23 юни

Моето утро изгрява
с важно Послание от Бог:
умът ми е направен
от ослепителна глупост,
сърцето ми е направено
от сияйна реалност.

24 юни

Моето утро изгрява
и ето – аз съм се превърнал
в пеещата усмивка на живота си.

25 юни

Моето утро изгрява
с Благославящо Състрадателно Уверение
от Бог:
лодката на живота ми се носи невероятно бързо
към Златния Бряг.

26 юни

Моето утро изгрява
и аз не спирам да се усмихвам,
защото вече не виждам
желанието здраво вкопчено
в живота ми.

27 юни

Моето утро изгрява
и аз внимателно се вслушвам
в напевния пулс
на живота си.

28 юни

Моето утро изгрява
и аз гледам на опитите си
за съвършено себенадминаване
като на мои единствени истински приятели.

29 юни

Моето утро изгрява
с много силен глад
за съвършено единство.

30 юни

Моето утро изгрява,
загледано в свещените пламъци
на моето ентусиазирано сърце.

Юли

1 юли

Моето утро изгрява
и Бог идва да ми каже,
че иска от мен да бъда
Негов сподвижник за всеобщия мир.

2 юли

Моето утро изгрява
и Бог ме уверява,
че ще мога да видя
скорошната смърт
на моя съмняващ се ум.

3 юли

Моето утро изгрява
и душата ми тайно ме учи
как да оставам недокоснат
от земните проблеми.

4 юли

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва,
че ако желая истинско щастие,
вътрешният ми живот не бива да търпи
никакъв компромис.

5 юли

Моето утро изгрява
с мечтата на сърцето ми
за нарастващ стремеж.

6 юли

Моето утро изгрява
и аз виждам махало, което се люлее
между риданията на молитвата ми
и усмивките на медитацията ми.

7 юли

Моето утро изгрява
и аз пея с приятеля надежда в сърцето ми
и тичам с приятеля обещание на душата ми.

8 юли

Моето утро изгрява
и Бог иска от сърцето ми
да бъде Негов най-храбър и най-верен приятел.

9 юли

Моето утро изгрява
и сърцето ми, животът ми и аз самият
казваме на Бог:
„Господи наш,
дошли сме на света
само да радваме Теб
по Твой Начин.“

10 юли

Моето утро изгрява
и Бог приветства
предадената усмивка на живота ми
с гръмовни аплодисменти.

11 юли

Моето утро изгрява,
съзерцавайки душата ми и моя Господ,
които си разменят победни венци.

12 юли

Моето утро изгрява
с насърчителни усмивки
от Самия Бог
за моя устремен живот.

13 юли

Моето утро изгрява
със съвършената празнота на ума.

14 юли

Моето утро изгрява
с удовлетворената пълнота на сърцето.

15 юли

Моето утро изгрява
и аз и животът ми
сме веднага притеглени
към сияйния хоризонт на вярата
от Самия Бог.

16 юли

Моето утро изгрява,
виждайки как Бог и най-скъпото Му дете, Мирът,
крачат право към моя предаден живот
и благодарно сърце.

17 юли

Моето утро изгрява
с насладата от красотата
на съвършено проявеното блаженство
на душата ми.

18 юли

Моето утро изгрява
и Бог ми казва да играя
искрено, посветено и всеотдайно
ролята на трима стремящи се:
на вярващия в истината,
на казващия истината
и на живеещия в истината.

19 юли

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че ако наистина Го обичам,
аз трябва да призная
безкрайния Дъх на Неговата Вечност
за свой, наистина свой.

20 юли

Моето утро изгрява
и аз умолявам Бог да ми каже
кога ще стане пълноправен собственик
на моя устремен дъх
и посветен живот.

21 юли

Моето утро изгрява
и аз виждам, че за моя огромна радост
Божието Състрадателно Мирно Око
е станало безценно за човечеството.

22 юли

Моето утро изгрява
и аз се опитвам да стана
Удовлетворение и Наслада за Бог,
като прекъсна веригата на моите заробващи желания.

23 юли

Моето утро изгрява
и аз обещавам на Бог, че всеки миг
щастливо и всеотдайно
ще Го обявявам за свой, наистина свой.

24 юли

Моето утро изгрява
и Бог състрадателно и благославящо
ми обещава,
че няма никога да се откаже от мен,
каквото и да правя,
какъвто и да стана.

25 юли

Моето утро изгрява
и аз молитвено питам Бог
дали мисли някога за мен?
Той състрадателно отвръща:
„Какво друго правя?“

26 юли

Моето утро изгрява
и аз виждам,
че две неща няма никога да секнат:
Божията Надежда за мен
и моето обещание пред Бог.

27 юли

Моето утро изгрява
и аз виждам как Бог
и неговите верни спътници – Мирът, Светлината и Блаженството –
идват към мен.

28 юли

Моето утро изгрява
и моят Господ,
със Своето Състрадателно Любещо Око,
ме моли да Му дам
удовлетворението и насладата на сърцето си.

29 юли

Моето утро изгрява
и аз ставам
дърво на вдъхновението в ума си,
цвете на стремежа в сърцето си
и плод на посветеността в живота си.

30 юли

Моето утро изгрява
и аз виждам с възхищение,
че цветето на благодарното ми сърце
е напълно разцъфнало.

31 юли

Моето утро изгрява
и душата ми веднага изпраща покана
до всички мечтаещи за мир в света,
сърцето ми веднага изпраща покана
до всички обичащи мира в света,
а животът ми веднага изпраща покана
до всички служещи на мира в света.

Август

1 август

Моето утро изгрява
и аз мисля само за едно:
обещанието ми за проява на Бог
тук на земята.

2 август

Моето утро изгрява
и аз гледам с молитвен взор
как Бог върши
безбройните си дела.

3 август

Моето утро изгрява
и глупавият ум ми казва,
че Бог е недостъпен,
но мъдрото сърце ми говори,
че Бог е наистина постижим.

4 август

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ме уверява,
че ако пазя ума си
искрен и възприемчив,
то няма да оставам без Запаси
от Неговия Мир.

5 август

Моето утро изгрява
и аз ясно виждам,
че моят Господ Всевишен възнаграждава
готовността и порива ми
да Го радвам
далеч отвъд полета на въображението ми.

6 август

Моето утро изгрява
и аз изненадвам моя Възлюбен Всевишен,
като Му поднасям две от притежанията си:
джунглата на моя объркан ум
и градината на благодарното ми сърце.

7 август

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че пътят на безусловното ми предаване
е безкрайно по-кратък, по-безопасен и по-добър
от всеки друг път
за постигане на моята Цел.

8 август

Моето утро изгрява
и моят преливащ от Състрадание Господ Всевишен
веднага прекъсва
пътуването на ума ми из пустошта.

9 август

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен
светкавично потушава
изригващия вулкан на витала ми.

10 август

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен
само за миг
ме благославя с неспиращ
двигател в сърцето.

11 август

Моето утро изгрява
и аз виждам, че Бог
и неговото най-скъпо дете – Мирът –
странстват къде ли не
с надеждата да получат покана
от истински обичащите мира.

12 август

Моето утро изгрява
и аз молитвено питам моя Господ Всевишен
какво означава за Него „мир“.
Той ми казва:
„Дете Мое, мирът
е просветляване на объркването в твоя ум“.

13 август

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен
какво все пак може да направи мирът.
Моят Господ Всевишен ми казва:
„Дете Мое, мирът може да направи всичко за теб.
Мирът може да стори за теб дори невъзможното,
например пълно преобразяване
на твоя обзет от желания ум.

14 август

Моето утро изгрява
и аз моля моя Господ Всевишен
да ми каже ясно
какво означава себенадминаване.
Той ми казва, че моето себенадминаване означава
Неговото най-твърдо Обещание за Удовлетвореност
в моя живот.

15 август

Моето утро изгрява
и Бог ми казва, че иска от мен
да Го храня само с едно нещо,
и това е светлината на моето безусловно служене.

16 август

Моето утро изгрява
и аз моля моя Господ Всевишен
да ми каже какво мога да очаквам
от добрата си медитация.
Той ми казва, че мога да очаквам
пълно стихване на бурята в ума ми.

17 август

Моето утро изгрява
и аз отново си връщам
отдавна изгубеното ми сърце на благодарност към Бог.

18 август

Моето утро изгрява
с Бог Певеца
пред мен
и с Бог Слушателя
в мен.

19 август

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми казва
да разпространявам Неговия мир по целия свят,
а не да продължавам да рекламирам себе си.

20 август

Моето утро изгрява
и аз застилам пътя си към Целта
с чистотата на сълзите в сърцето си.

21 август

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен
как мога да разбера, че Го радвам.
Състрадателният ми Господ Всевишен
веднага ми казва да задам
същия въпрос
на чистия си ум и искреното си сърце,
като добавя, че те ще ми дадат
напълно верен отговор.

22 август

Моето утро изгрява
и умът ми веднага ме приветства
с радостната светлина на своето вдъхновение.

23 август

Моето утро изгрява
и сърцето ми веднага ме прегръща
със своята нектарна наслада.

24 август

Моето утро изгрява
и аз съглеждам ума, сърцето и душата си
право пред мен.
Какво друго виждам?
Виждам как душата ми
поглежда отчаяно към моя ум
и как душата ми
гледа гордо през моето сърце.

25 август

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва най-състрадателно,
че се нуждая не от агресивна
решимост на витала,
а от прогресивно
осъзнаване на сърцето.

26 август

Моето утро изгрява
и моята душа усмихнато ми казва,
че духовният път,
който намира радост в превъзходството над другите,
има погрешен Бог.

27 август

Моето утро изгрява
с важно послание от Бог:
„Дете Мое, в твоето устремено сърце
винаги ще има място
за цялото творение“.

28 август

Моето утро изгрява
и аз моля душата си да ми каже
коя духовност е най-добра.
Моята душа много нежно ми казва,
че духовността, която изразява
непретенциозен ум,
искрено сърце
и чист живот,
е най-добра от всички.

29 август

Моето утро изгрява
и аз виждам красотата на разплаканото ми сърце
и божествеността на усмихнатата ми душа
да играят заедно в Градината на Божието Сърце.

30 август

Моето утро изгрява
и аз осъзнавам нещо съвсем ново:
това, от което се нуждая, е всеотдаен живот
в години на разцвет,
а не претендиращ за мъдрост живот
в напреднала възраст.

31 август

Моето утро изгрява
и аз виждам как умът ми, търсещ Бог,
сърцето ми, влюбено в Бог,
и животът ми, служещ на Бог –
всички те несъмнено успяват.

Септември

1 септември

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен:
„Как да накарам безбройните съмнения на ума ми
да спрат да ме измъчват?“
Бог отвръща:
„Дете Мое, не се тревожи.
Те скоро ще рухнат безпомощно
под собствената си непосилна тежест.“

2 септември

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва,
че щом Неговата Надежда за мен
и Неговото Обещание към мен
не възнамеряват да се оттеглят,
аз не трябва да падам духом.

3 септември

Моето утро изгрява
и умът ми с гордост показва
какво е приготвил за мен:
внушителна вълна от щастливо вдъхновение.

4 септември

Моето утро изгрява
и сърцето ми с обич показва
какво е приготвило за мен:
необятно море от всеотдайно разширяване.

5 септември

Моето утро изгрява
и аз молитвено питам моя Господ
какво мога да Му дам,
за да Го зарадвам.
Той ми казва:
„Дете мое,
аз ще се зарадвам
не само веднага, но и завинаги,
ако просто ми поднесеш
твоето напълно разцъфнало благодарно сърце.“

6 септември

Моето утро изгрява
и аз душевно моля моя Господ Всевишен
да чуе за теглата ми.
Той благославящо ми казва:
„Дете мое,
Аз не само ще чуя за теглата ти,
но и ще те избавя от тях,
стига да ми поднесеш
твоята безсънна и бездиханна усмивка.

7 септември

Моето утро изгрява
и моят Господ Възлюбен Всевишен ми казва,
че не се интересува
от историята на успеха в живота ми,
но искрено и непосредствено се интересува
от песента на напредъка в сърцето ми.

8 септември

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен
как да бъда истински щастлив,
когато съм с други хора.
Той ми казва най-състрадателно:
„Дете Мое, ако искаш да си истински щастлив,
уважавай всички вярвания
и не се намесвай в ничии вярвания.“

9 септември

Моето утро изгрява
и аз целият ставам
непоколебимата смелост на сърцето си,
за да оспоря и победя
разкъсващото съмнение на ума си.

10 септември

Моето утро изгрява
и аз виждам, че душата ми
наблюдава непрекъснато,
за да ме освободи
от обвързания с желания живот.

11 септември

Моето утро изгрява
и аз душевно моля моя Господ Всевишен
да ми каже как мога наистина
да напредвам най-бързо.
Той ми казва много състрадателно:
„Дете Мое, просто върви напред
с жизнерадостните крачки на сърцето си.
Ти непременно ще напредваш
най-бързо.“

12 септември

Моето утро изгрява
и моят освободен от желания живот
ми показва
какво значи божествено удовлетворение.

13 септември

Моето утро изгрява
и с огромна радост
аз виждам как отдавна изгубеното ми
благодарно сърце
излиза наяве.

14 септември

Моето утро изгрява
и аз ясно виждам
как най-славните дни на Божията Победа
бързо наближават в моя мечтаещ за Бог живот.

15 септември

Моето утро изгрява
и за моя пълна изненада и огромна възхита
аз виждам насладата на Бог
от красотата и уханието
на готовността в ума ми
и устрема в сърцето ми.

16 септември

Моето утро изгрява
и аз виждам бездънната съкровищница
на Небесния мир и блаженство
да влиза в живия дъх
на бликащата в сърцето ми благодарност.

17 септември

Моето утро изгрява
и аз виждам съществена разлика в мненията
на ума и сърцето ми.
Моят ум ми казва,
че Светлината на Божията Справедливост е навсякъде.
Моето сърце ми казва,
че умът греши
и че навсякъде е
Божието Състрадателно Сърце.

18 септември

Моето утро изгрява
и аз виждам как мирът приижда
и напълно обгръща
благодарното ми на Бог сърце.

19 септември

Моето утро изгрява
и аз се убеждавам,
че Божието Опрощаващо Сърце
е достижимо навсякъде.

20 септември

Моето утро изгрява
и душата отново ми показва
Пътя, водещ към Бог,
който аз лекомислено изгубих.

21 септември

Моето утро изгрява
и душата ми, преливаща от състрадание,
вдъхновява пламъците на стремежа ми
да се издигат по-бързо от всичко.

22 септември

Моето утро изгрява
и аз молитвено и възторжено
питам моя Господ
кое е най-ценното нещо, което имам.
Той любящо и състрадателно ми казва,
че уханието на посветеността в сърцето ми
е моето най-ценно притежание.

23 септември

Моето утро изгрява
с благославящо Послание от Бог,
че Той и Сърцето Му винаги ще ме приютяват
под Своите синьо-златни Криле.

24 септември

Моето утро изгрява
и аз казвам на ума си:
„Възхищавам ти се, защото
жадуваш да изследваш
реалностите на невидимия свят.“

25 септември

Моето утро изгрява
и аз казвам на сърцето си:
„Обичам те, защото
безсънно молиш
за Божието Състрадателно Око.“

26 септември

Моето утро изгрява
и аз виждам как Бог пише речите на сърцето ми,
за да нахрани света,
докато аз пиша речите на ума си,
за да смая света.

27 септември

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ Всевишен:
„Има ли нещо, което може
да изцели съмнението в себе си
по-бързо от най-бързото?“
Той отвръща: „Дете Мое,
извиращата от сърцето ти вяра
в Моето Състрадателно Око
е най-бързодействащото и най-доброто
лекарство против съмнението в себе си.“

28 септември

Моето утро изгрява
и аз карам моя Господ Всевишен
да плува в морето от Наслада,
като просто паля кибритената клечка на ентусиазма
в устременото си сърце.

29 септември

Моето утро изгрява
и аз медитирам, медитирам и медитирам.
Какво виждам тогава?
Виждам как моята медитация
раздухва пламъците на стремежа ми
най-нежно и най-мощно.

30 септември

Моето утро изгрява
и аз питам душата си
дали мога да дам отличително име
на медитацията си.
Моята душа ми казва:
„Със сигурност можеш.
Наречи медитацията си
атомна сила на единството.“

Октомври

1 октомври

Моето утро изгрява
и аз казвам на душата си:
„Толкова съм безпомощен, че несигурността в сърцето ми
е станала господар на живота ми.
Какво да правя?“
Моята душа ми казва да се усмихвам
колкото може по-широко, непрестанно,
вътрешно и външно.
Това непременно ще събори властта
на несигурността в сърцето ми.

2 октомври

Моето утро изгрява
и аз се моля на Бог за щастие.
Той ми казва, че може да ме направи щастлив
само ако Му дам с еднаква радост
своя лишен от стремеж предишен ум
и устременото си сегашно сърце.

3 октомври

Моето утро изгрява
и аз питам моя Господ какво ще ми даде,
ако Го обожавам безусловно.
Той ми казва,
че ако Го обожавам безусловно,
Той винаги ще пази за мен специално място
в Дома на Своето Изпълнено със Сладост Сърце.

4 октомври

Моето утро изгрява
и Господът Възлюбен Всевишен ме пита
дали искам да получа от Него особена радост.
Аз отвръщам: „Разбира се, мой Господи!“
И Той ме понася
към изпълнените с тишина върхове
на моята душа.

5 октомври

Моето утро изгрява
и аз получавам два специални подаръка
от душата и сърцето си:
моята душа ме благославя
с творящи увереност усмивки;
моето сърце ме благославя
с раздаващи стремеж сълзи.

6 октомври

Моето утро изгрява,
а аз все още пазя спомена
как вървях през нощта
по много дълъг мирен път.

7 октомври

Моето утро изгрява
и аз виждам, че моят Господ
щастливо и гордо наблюдава
как спринтирам с моите
бързи като мълния крака.

8 октомври

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва,
че ме благославя с Насладата
от Ароматната Роза на Прозрението
в Сърцето Си.

9 октомври

Моето утро изгрява
и аз виждам, че моят Господ
много се гордее с мен.
Когато Го питам защо,
моят Господ веднага ми казва,
че е защото аз разпръсквам
цветните листенца на моята любов, посветеност и предаване
навред край Неговите Състрадателни Нозе.

10 октомври

Моето утро изгрява
и аз молитвено питам моя Господ
защо е така необичайно щастлив.
Той ми казва, че Щастието Му
не знае граници,
защото безусловното предаване
на моя живот към Него
е истинско.

11 октомври

Моето утро изгрява
и аз питам моя Всевишен Господ
как да спра да мисля.
Той ми казва:
„Дете Мое, можеш да спреш да мислиш
само като Ме обичаш повече.“

12 октомври

Моето утро изгрява
с изпълнена душа,
отворено сърце
и обновен живот.

13 октомври

Моето утро изгрява
и аз веднага започвам да броя
Сълзите в Състрадателното Око
на моя Господ.

14 октомври

Моето утро изгрява
и аз веднага започвам да броя
Усмивките в Опрощаващото Сърце
на моя Господ.

15 октомври

Моето утро изгрява
и аз започвам да радвам Бог
по много, много начини.
Той с голяма топлота ми казва:
„Дете Мое, има само един начин
да ме зарадваш, и това е
безусловното предаване на твоя живот.“

16 октомври

Моето утро изгрява
и моят Господ иска да играе с мен
много необикновена игра,
като разменя разцъфването на чистото ми сърце
за Цветята на Неговото Божествено Сърце.

17 октомври

Моето утро изгрява
и аз замествам моя любопитен ум
с гладното си за Бог и търсещо Бог сърце.

18 октомври

Моето утро изгрява
и безусловното предаване ме отвежда
към извисения връх на осъзнаването.

19 октомври

Моето утро изгрява
и аз виждам,
   че не търся вече светски удоволствия,
а обичам съкровищата на мира.

20 октомври

Моето утро изгрява
и аз се оставям да ме води
не изгарящото любопитство,
а пламтящата потребност.

21 октомври

Моето утро изгрява
и умът ми казва, че е много щастлив,
защото е несравним
във всяко отношение.

22 октомври

Моето утро изгрява
и сърцето ми казва, че е извънредно щастливо,
защото не превъзхожда никого.
То вдишва с дълбока наслада
благоуханието на равенството.

23 октомври

Моето утро изгрява
и моят Господ ме благославя
с необикновена диплома на мира
за това, че съм учил с любов и всеотдайност
в Неговото всеобщо Училище на Единното Сърце.

24 октомври

Моето утро изгрява
и Бог аплодира,
колкото и плахи да са опитите ми
да Му служа в сърцето на устременото човечество.

25 октомври

Моето утро изгрява
и аз ясно виждам и чувствам,
че сърцето ми е сътворено
от Божиите Състрадателни Усмивки.

26 октомври

Моето утро изгрява
и аз развълнувано чувствам,
че животът ми е сътворен
от Божието Опрощаващо Блаженство.

27 октомври

Моето утро изгрява
и моят Възлюбен Господ Всевишен ми казва,
че тъй като обичам молитвата и медитацията,
аз съм наистина Вложение в Неговата Наслада.

28 октомври

Моето утро изгрява,
защитавайки Истината:
Божието сърце е във всичко
и Божията Любов е за всички.

29 октомври

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че стремежът ми е кредитна карта,
посветеността ми е чек,
но жаждата ми за проява на Бог
е в наличност.

30 октомври

Моето утро изгрява
и Бог ми казва,
че ако не поканя щастието
да благослови ума ми,
Той няма как да ми даде
Пълнотата на Своето Сърце.

31 октомври

Моето утро изгрява
и аз съм много щастлив,
че сърцето ми получава мощен тласък
от божествената жажда за съвършенство.

Ноември

1 ноември

Моето утро изгрява
и аз виждам как Бог храни сърцето ми
с Усмивката-Дъга на Своето Собствено Сърце.

2 ноември

Моето утро изгрява
и аз виждам как Бог ме благославя,
защото животът ми е много отдалечен
от намесата на моя ум.

3 ноември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми казва,
че никому не е нужно да разбира
езика на сърцето.
Никому не е нужно дори да учи
езика на сърцето.
Всеки трябва просто да говори
езика на сърцето,
за да радва Бог по Негов Начин.

4 ноември

Моето утро изгрява
и аз получавам върховната сила на тишината,
защото сърцето ми е самата готовност
да радва Бог безсънно и бездиханно.

5 ноември

Моето утро изгрява
и аз поднасям на Бог безусловната си готовност
да Го радвам по Негов Начин.
Той ми дава в замяна
Птицата на Мира във Великолепието на Сърцето Си.

6 ноември

Моето утро изгрява
и аз молитвено приемам Божието Сърце.
Бог гордо приема моя живот.

7 ноември

Моето утро изгрява
и Бог ми казва, че всеки път
когато оскърбя душата си,
Той става самата печал.

8 ноември

Моето утро изгрява
и аз казвам на сърцето си
да не общува с почасови търсещи.
Не, никога!
Защото техният стремеж не е сериозен.

9 ноември

Моето утро изгрява
и Бог ми казва, че животът ми не трябва
да е ограничаван от притежания.
Той иска да водя живот
на служене чрез притежанията.

10 ноември

Моето утро изгрява
и за моя огромна радост
Бог ме учи как да слушам
безкрайните вълни от мир
дълбоко в устременото си сърце.

11 ноември

Моето утро изгрява
и Бог ме пита дали вярвам в Него.
Аз отвръщам: „Вярвам, мой Господи, вярвам.“
Бог казва: „Тогава, дете Мое, твой съм Аз,
твой съм Аз.“

12 ноември

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва,
че ако Му покажа неизменна любов
към всяко едно човешко същество,
Той ще ми даде
най-ценното си притежание:
Мир.

13 ноември

Моето утро изгрява
и аз искам да кажа много ясно
на моя обвързан със земното живот,
че съм се посветил единствено
на небесно свободната си душа.

14 ноември

Моето утро изгрява
и душата ми иска да научи от мен
как се държи Бог с мен напоследък.
Аз казвам на душата си, че Бог се държи с мен
изключително добре.
Сега аз съм много важен член
на сбъдващия всичко Божи Съюз.

15 ноември

Моето утро изгрява
и Бог ми казва, че трябва винаги да се стремя
към крайното Съществуване-Съзнание-Блаженство,
за да мога гордо да получавам
Неговото възторжено одобрение.

16 ноември

Моето утро изгрява
и аз съм толкова щастлив, че вървя
по пътя на медитацията в сърцето си.

17 ноември

Моето утро изгрява
и моят Господ ми казва,
че ако искам да бъда
съвършен в любовта към Бог и служенето на Бог,
то не бива никога да излизам в почивка.

18 ноември

Моето утро изгрява
и душевната ми медитация
засилва Божията Любов към мен
с неизмерима щедрост.

19 ноември

Моето утро изгрява
и аз ставам едно със сладкия дъх
на надежда и посветеност в сърцето си
за моя Господ Възлюбен Всевишен.

20 ноември

Моето утро изгрява
и божествеността на единния светъл път
призовава устременото ми сърце
да изпълни дълга си.

21 ноември

Моето утро изгрява
и аз слушам само емисията на душата си
за светлината на мъдростта.

22 ноември

Моето утро изгрява
и моята плодотворна медитация
непрестанно разширява
вълните на единството със света в сърцето ми.

23 ноември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ме благославя
с безоблачно небе в ума,
за да медитирам върху цялото Негово творение.

24 ноември

Моето утро изгрява
и устременият катерач в мен
получава лична покана
от Божия Дворец.

25 ноември

Моето утро изгрява
и Бог тутакси приема
най-топло и най-гордо
уханните цветя на благодарността
в сърцето ми.

26 ноември

Моето утро изгрява
и моят Вътрешен Водач Всевишен ме благославя
с пламтящия Факел на Сърцето Си
за пълно преобразяване на ума ми.

27 ноември

Моето утро изгрява
и Сърцето на моя Господ Всевишен
мощно и гордо се възхищава
на енергията и ентусиазма в сърцето ми.

28 ноември

Моето утро изгрява
и аз уча с любов и вяра
в Университета на Единния Свят на моя Господ.

29 ноември

Моето утро изгрява
и моят Вътрешен Водач ми казва,
че липсата на желания в ума ми
е пълна свобода за моя живот.

30 ноември

Моето утро изгрява
и моят Вътрешен Водач ми казва,
че издигащите се пламъци
на стремежа в сърцето ми
много успешно изпращат
последно прощално писмо
до нощта на невежеството.

Декември

1 декември

Моето утро изгрява
и лодката на сърцето ми следва
бързо и всеотдайно курса
към Божия Бряг на Пълното Единство.

2 декември

Моето утро изгрява
и острието на концентрацията ми
сепва и усмирява
главозамайващия хаос в моя ум.

3 декември

Моето утро изгрява
и Самият Бог ме благославя
с неспирно издигащите се устремени пламъци на чистотата.

4 декември

Моето утро изгрява
и аз дълбоко се наслаждавам на съвършеното единство
между сияещото обновление на живота ми
и просветляващата пълнота на сърцето ми.

5 декември

Моето утро изгрява
и аз не спирам да съзерцавам радостно
сиянието на сладостната преданост към Бог
в сърцето ми.

6 декември

Моето утро изгрява
и за моя огромна радост и облекчение
съмненията не смеят да крещят срещу ума ми,
а несигурността не смее
да измъчва сърцето ми.
Сега аз съм се превърнал
в зареяна високо, по-високо, най-високо
наслада на стремежа.

7 декември

Моето утро изгрява
и Вътрешният Водач ми казва,
че красотата на благодарните сълзи на сърцето ми
безспорно е несравнима.

8 декември

Моето утро изгрява
и моят Вътрешен Водач ми казва,
че за да спечеля Сърцето Му,
е нужно не да изплача реки от сълзи
а да стана море
от молитвени и душевни усмивки.

9 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ме съветва
да бъда удовлетворен
само от Божията Милост
във вътрешния си живот,
а не от лицето на благоденствието
във външния си живот.

10 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми казва,
че иска от мен
постоянно да побеждавам егото си
и безсънно да служа на душата си.

11 декември

Моето утро изгрява
и аз вече не виждам бързото спускане
на мрачната нощ на невежеството,
а само обилна всеозаряваща светлина
отвътре и отвън.

12 декември

Моето утро изгрява
и моят Вътрешен Водач
прави устременото ми сърце
по-нежно от най-нежното
и по-чисто от най-чистото,
за да може Той да ме благослови
със Своята Богата Жътва.

13 декември

Моето утро изгрява
и за огромна моя изненада
умът ми моли сърцето
да му изпрати богат запас от вътрешни ридания.

14 декември

Моето утро изгрява
и Бог изпраща на ума ми
светлото послание на безкрая,
Бог изпраща на сърцето ми
светлото послание на единството,
и Бог изпраща на душата ми
светлото послание на пълнотата.

15 декември

Моето утро изгрява
и аз не мога да повярвам,
че внезапно съм се превърнал
в най-сладкия нектарен възторг
на всеотдайността си.

16 декември

Моето утро изгрява
и аз виждам как пълното послушание на живота ми
и безкрайната Наслада на Бог
си разменят усмивки
и заедно пеят и танцуват.

17 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми казва,
че отхвърлянето на живота
ще ме отдалечи съвсем
от Него,
а приемането на живота
ще приближи съвсем Него
до мен.

18 декември

Моето утро изгрява
и аз най-искрено се моля
на моя Вътрешен Водач
само за едно:
благодарните усмивки на сърцето ми
да са все така красиви, по-красиви, най-красиви
и никога да не остаряват.

19 декември

Моето утро изгрява
и аз осъзнавам,
че щедрата любов на сърцето ми
ще донесе сиянието на единството.

20 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми казва,
че молитвените песни на сърцето ми
имат необикновен източник:
Гласът на Неговата собствена Божественост.

21 декември

Моето утро изгрява
и аз виждам,
че светлината на опрощението в сърцето ми
и Пълнотата на Божията Наслада
невъобразимо много се обичат.

22 декември

Моето утро изгрява
и душата ми веднага ми показва
Бог Прекрасния
и ми дарява Бог Щедрия.

23 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ Всевишен ми забранява
да седя на стола на външния шум,
но ме вдъхновява
да седна на трона на вътрешния покой.

24 декември

Моето утро изгрява
и аз искам да стана
красотата на радостното вдъхновение,
но моят Господ ме превръща
в уханието на силния стремеж.

25 декември

Моето утро изгрява
и аз казвам на Вътрешния си Водач:
„Мой Господи, не си играй повече с мен.
Умът ми сега иска само Теб,
сърцето ми сега се нуждае само от Теб
и животът ми сега обявява за свой само Теб.“

26 декември

Моето утро изгрява
и аз съм напълно убеден,
че многобройните ми начинания за проява на Бог
съхраняват човешкото в мен
и помагат на божественото в мен
за пълната Божия проява тук на земята.

27 декември

Моето утро изгрява
и моят Възлюбен Господ Всевишен
много състрадателно започва да ме учи
как да напредвам с най-големи крачки.

28 декември

Моето утро изгрява
и Вътрешният Водач тръгва с мен
към чудното Царство на Божествеността,
където ще мога да срещна лъчезарните
освободени души.

29 декември

Моето утро изгрява
и аз отправям към моя Абсолютен Господ
ентусиазираната усмивка на сърцето си,
А Той веднага ми дава в замяна
Пълнотата на Всичко Свое.

30 декември

Моето утро изгрява
и аз питам моя най-скъп и най-мил
Възлюбен Господ Всевишен:
„Мой Господи, моля Те,
кажи ми веднъж завинаги
кой съм аз.“
Той отвръща:
„Дете Мое, казвам ти веднъж завинаги,
че ти си Готвещата се Мечта на Моята Безкрайност
и Съвършената Реалност на Моето Безсмъртие.

31 декември

Моето утро изгрява
и моят Господ усмихнато ме моли
да вървя към Целта си.
Вместо да вървя, аз стремително побягвам.
Виждайки как тичам, моят Господ ми казва
с безгранична гордост:
„Дете Мое, тъкмо това всъщност имах предвид.“

Преводи на тази страница: Russian , German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mmb
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.