Медитирай върху

Върнете се на съдържанието

1.

Какво искаш?

Искам мир.

Медитирай върху залязващото слънце.

Медитирай върху планински връх.

2.

Какво искаш?

Искам щастие.

Медитирай върху очарователно дете.

Медитирай върху летяща птица.

3.

Какво искаш?

Искам увереност в себе си.

Медитирай върху пламтящото пладненско слънце.

Медитирай върху баняново дърво.

4.

Какво искаш?

Искам чистота.

Медитирай върху спящата луна, за предпочитане на пълната луна.

Медитирай върху разцъфващата зора.

5.

Какво искаш?

Искам красота.

Медитирай върху издигащите се пламъци на свещта.

Медитирай върху усмихващо се дете.

6.

Какво искаш?

Искам сила.

Медитирай върху неукротимите вълни на океана.

Медитирай върху ревящ лъв.

7.

Какво искаш?

Искам смирение.

Медитирай върху спящата трева.

Медитирай върху очите на светец.

8.

Какво искаш?

Искам искреност.

Медитирай върху сърцето на светец.

Медитирай върху плача на гладно дете.

9.

Какво искаш?

Искам мъдрост.

Медитирай върху ума, който иска да забрави наученото.

Медитирай върху благоуханието на сърцето-градина.

10.

Какво искаш?

Искам любов.

Медитирай върху гнездото на птица.

Медитирай върху дядо и внуче.

11.

Какво искаш?

Искам благодарност.

Медитирай върху своето разплакано сърце.

Медитирай върху своите душевни очи.

12.

Какво искаш?

Искам състрадание.

Медитирай върху подслоняващото подножие на дървото.

Медитирай върху слепотата на човешко същество.

13.

Какво искаш?

Искам търпение.

Медитирай върху изключително дълъг път.

Медитирай върху сърцето на духовен Учител.

14.

Какво искаш?

Искам тишина.

Медитирай върху необятността на морето.

Медитирай върху безпомощността на нощта.

15.

Какво искаш?

Искам съвършенство.

Медитирай върху дъха, който навлиза в теб от Небесата.

Медитирай върху дъха, който се завръща в Небесата от теб.

16.

Какво искаш?

Искам надежда.

Медитирай върху семенцето под земята.

Медитирай върху прелестно, нежно растение.

17.

Какво искаш?

Искам съвършенство.

Медитирай върху себенадминаването на твоя живот.

Медитирай върху издигащата се благодарност на твоето сърце.

18.

Какво искаш?

Искам смирение.

Медитирай на зеленя поляна.

Медитирай на напълно разцъфнало дърво.

19.

Какво искаш?

Искам свобода.

Медитирай върху неизмеримия простор на небето.

Медитирай върху неспирния полет на птиците.

20.

Какво искаш?

Искам вяра.

Медитирай върху Божието Състрадателно Око.

Медитирай върху собственото си сърце-фонтан.

21.

Какво искаш?

Искам възможност.

Медитирай върху непринудената готовност на твоето сърце.

Медитирай върху съзнателната отзивчивост на твоя ум.

22.

Какво искаш?

Искам успех.

Медитирай върху пъргавината на елен.

Медитирай върху постоянството на костенурка.

23.

Какво искаш?

Искам сила.

Медитирай върху третото око, което е между твоите две видими очи.

Медитирай върху твоя жизнерадостен и всеотдаен дъх.

24.

Какво искаш?

Искам търпение.

Медитирай върху изпълненото с търпение сърце на твоята мила майчица.

Медитирай върху едно малко семенце, лежащо под земята.

25.

Какво искаш?

Искам сигурност.

Медитирай върху Боголюбящите ти чувства.

Медитирай върху твоето сърце на новост, единство и пълнота.

26.

Какво искаш?

Искам усамотение.

Медитирай върху тайния и свят звук на твоето сърце.

Медитирай върху новостта в твоя ум и обширността на твоето сърце.

27.

Какво искаш?

Искам благополучие.

Медитирай върху всемирното единение на твоето сърце.

Медитирай върху твоя дом на единството със света.

28.

Какво искаш?

Искам хармония.

Медитирай върху изпълнения с мир живот на безбройните различни цветя в една градина.

Медитирай върху дърво, покрито с цветове, листа и плодове.

29.

Какво искаш?

Искам вътрешна сила.

Медитирай върху самопожертвуванието на състрадателната майка.

Медитирай върху издигащите се пламъци.

30.

Какво искаш?

Искам крепко здраве.

Медитирай върху зеленчукова градина.

Медитирай върху танцуващо дете.

31.

Какво искаш?

Искам външна сила.

Медитирай върху здрава стена.

Медитирай върху борец.

32.

Какво искаш?

Искам вътрешна светлина.

Медитирай върху туптенето на твоето сърце.

Медитирай върху сълзите на твоето сърце.

33.

Какво искаш?

Искам блаженство.

Медитирай върху платноходка.

Медитирай върху пълната луна.

34.

Какво искаш?

Искам концентрация.

Медитирай върху неразцъфнала пъпка.

Медитирай върху много мъничко пламъче.

35.

Какво искаш?

Искам просветление.

Медитирай върху напълно разцъфнала роза.

Медитирай върху непринуденото послушание на едно дете към желанието на неговата майка.

36.

Какво искаш?

Искам сила на волята.

Медитирай върху ревящ лъв.

Медитирай върху пламтящ огън.

37.

Какво искаш?

Искам спокойствие.

Медитирай върху младо растение.

Медитирай върху нежността на едно детско сърце.

38.

Какво искаш?

Искам широта на мисълта.

Медитирай върху обширността на небето.

Медитирай върху усмивката на океана.

39.

Какво искаш?

Искам нежност.

Медитирай върху състраданието на човек в напреднала възраст.

Медитирай върху най-малкия пръст на ръката си.

40.

Какво искаш?

Искам доброта.

Медитирай върху спускащ се водопад.

Медитирай върху млекодайна крава.

41.

Какво искаш?

Искам великодушие.

Медитирай върху постоянното разширяване на собственото ти сърце.

Медитирай върху разцъфващото утро.

42.

Какво искаш?

Искам сладост.

Медитирай върху малкото агънце и неговата майка.

Медитирай върху детенце в люлка, поклащана от майката.

43.

Какво искаш?

Искам радост.

Медитирай върху победителя в състезание.

Медитирай върху утринния изгрев.

44.

Какво искаш?

Искам самодисциплина.

Медитирай върху монах.

Медитирай върху клавишите на музикален инструмент.

45.

Какво искаш?

Искам удовлетворение.

Медитирай върху ум свободен от желания.

Медитирай върху жизнерадостта на твоя ум, преди да направиш каквото и да било.

46.

Какво искаш?

Искам мекота.

Медитирай върху мекотата на собствените си очи.

Медитирай върху пуха на птица.

47.

Какво искаш?

Искам динамизъм.

Медитирай върху машина в действие, например печатарска преса.

Медитирай върху поривистия старт на спринтьор.

48.

Какво искаш?

Искам скорост.

Медитирай върху най-бързата мисъл на твоя ум.

Медитирай върху елен.

49.

Какво искаш?

Искам покой.

Медитирай върху спящ лъв.

Медитирай върху празнотата на живота.

50.

Какво искаш?

Искам сила на характера.

Медитирай върху чистота на твоето сърце-градина.

Медитирай върху нарастването на собствените ти божествени качества.

51.

Какво искаш?

Искам целокупност.

Медитирай върху вдъхновението на твоите мисли.

Медитирай върху прямостта на твоите изражения.

52.

Какво искаш?

Искам целокупност.

Медитирай върху звука на твоя живот.

Медитирай върху тишината на твоето сърце.

53.

Какво искаш?

Искам любяща природа.

Медитирай върху окото на индийско теленце.

Медитирай върху нежен полъх.

54.

Какво искаш?

Искам мир.

Медитирай върху безсебичността.

Медитирай върху несъществуването на очакването.

55.

Какво искаш?

Искам любов.

Медитирай върху разцъфващия изгрев.

Медитирай върху сладостта на твоята плавна мисъл.

56.

Какво искаш?

Искам честност.

Медитирай върху всеобхватната пълнота на твоето сърце.

Медитирай върху ум, който се учи в училището на сърцето.

57.

Какво искаш?

Искам напрегнатост.

Медитирай върху стартовата линия и финалната линия на състезанието.

Медитирай върху последния изпит на добър ученик.

58.

Какво искаш?

Искам веселие.

Медитирай върху дете, което бие барабан, както си иска.

Медитирай върху детски парк.

59.

Какво искаш?

Искам възторг.

Медитирай върху омайната мелодия на песните на твоето сърце.

Медитирай върху срещата на двама приятели на летището след много дълга раздяла.

60.

Какво искаш?

Искам радост.

Медитирай върху блещукащите звезди.

Медитирай върху дете, което откъсва цвете.

61.

Какво искаш?

Искам жизнерадост.

Медитирай върху дете, което си играе с любимата си играчка.

Медитирай върху цъфтящите жълти нарциси.

62.

Какво искаш?

Искам внимателност.

Медитирай върху опънатото въже на цирков изпълнител.

Медитирай върху собствения си бляскав студентски живот.

63.

Какво искаш?

Искам почит.

Медитирай върху целокупността на твоите мисъл и слова.

Медитирай върху постоянната всеотдайност.

64.

Какво искаш?

Искам красиво въображение.

Медитирай върху търсещия истината, седнал в заснежените Хималаи.

Медитирай върху пътуване с лодка в лунна нощ.

65.

Какво искаш?

Искам плодоносно въображение.

Медитирай върху кичесто дърво.

Медитирай върху безграничните капки в морето.

66.

Какво искаш?

Искам постоянство.

Медитирай върху непоколебимата вяра на твоето сърце.

Медитирай върху сърдечния си ритъм (пулс).

Медитирай върху пътеводната светлина на морски фар.

67.

Какво искаш?

Искам добродетел.

Медитирай върху собствените си искрени мисли.

Медитирай върху способността си да цениш постиженията на другите.

68.

Какво искаш?

Искам приятелство.

Медитирай върху любящо цвете в състрадателна градина.

Медитирай върху единството между лодка и река.

69.

Какво искаш?

Искам яснота.

Медитирай върху чистотата на твоя ум.

Медитирай върху откровеността на твоето любящо сърце.

70.

Какво искаш?

Искам умствена гъвкавост.

Медитирай върху дете, което непринудено играе в една градина.

Медитирай върху крехкостта на едно растение.

71.

Какво искаш?

Искам стабилност.

Медитирай върху размяната на подаръци между твоето сърце и твоята душа.

Медитирай върху сияйните усмивки на верни приятели.

72.

Какво искаш?

Искам свобода.

Медитирай върху полета на птици.

73.

Какво искаш?

Искам невинност.

Медитирай върху пълзящо пеленаче.

Медитирай върху съвсем малко кученце.

74.

Какво искаш?

Искам наслада.

Медитирай върху усмивката на дъгата.

Медитирай върху усмихващо се дете, което дава цвете на майка си.

75.

Какво искаш?

Искам блаженство.

Медитирай върху разговора между ослепителното слънце и успокояващата луна.

Медитирай върху благославящите нашепвания на твоята душа.

76.

Какво искаш?

Искам милост.

Медитирай върху пълната безпомощност на едно дете.

Медитирай върху благословията на нежно ръмящия дъждец.

77.

Какво искаш?

Искам вътрешно богатство.

Медитирай върху чистотата на собственото си сърце.

Медитирай върху постоянната си готовност да помагаш на другите.

78.

Какво искаш?

Искам външно богатство.

Медитирай върху неизброимите плодове манго на едно огромно дърво.

Медитирай върху широтата на зелени поля.

79.

Какво искаш?

Искам независимост.

Медитирай върху светлината на твоята всепросветляваща душа.

Медитирай върху крилете на птица, отлитаща в Отвъдното.

Преводи на тази страница: Georgian , Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , German , Spanish
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mo
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.