Петдесет и четири утринни молитвени копнежа и утринни медитативни усмивки

Върнете се на съдържанието

11

Може и да не зная скъпоценната красота на дълга, но зная великолепното благоденствие на дълга.


MPC 1. 18 декември 1987 г.

22

Моят стремеж ми казва, че някой ден ще успея да достигна Божията Висота-Небе.

Моята медитация ми казва, че Бог вече е вътре в сърцето ми и че Той сега се опитва да расте съвършено с мен и да свети удовлетворително за мен.


MPC 2. 18 декември 1987 г.

33

Мой Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Господи Всевишни, дари сърцето ми със способността безсънно да обича Твоето Око-Прозрение на Небето. Дари живота ми със способността безусловно да служи на Твоите Нозе-Проява на земята.


MPC 3. 18 декември 1987 г.

44

Вчера моят Господ Възлюбен Всевишен реши да ми разкаже три най-просветляващи и осъществяващи приказки. Днес Той ми разказа две от приказките. Първата беше за Неговата Любов. Той ми разказа как е обичал птицата на моята душа от самото начало на творението Си. Той ми разказа и как Той е обичал цветето на моето сърце от деня в древното минало, когато е сътворил моето сърце-стремеж.

Втората приказка бе за Неговото Състрадание. Той ми разказа как благославящо излива Своето Състрадание върху цялото ми същество, без значение колко много грешки съм направил или колко много грешки ще направя в бъдеще. Той ми разказа и как дава Своята Светлина-Състрадание безусловно на всеки един удар на сърцето ми.

Той ми сподели това, преди да изтече деня. Той ще ми разкаже третата приказка. Той каза, че тази приказка ще бъде изцяло за мен. Той ще ми разкаже изключително подробно колко посветено, колко душевно и колко всеотдайно съм се стремил в предишните си прераждания. Моята стара приказка за стремежа, която е погребана в забрава и която напълно съм забравил, моят Господ Възлюбен Всевишен ще възкреси. И още веднъж Той ще ме въодушеви да се стремя душевно, посветено, всеотдайно и безусловно. Нещо повече – Той ще ми покаже, вътре в приказката за моя стремеж, разцъфването на дървото-осъзнаване на моя живот.


MPC 4. 18 декември 1987 г.

55

Чувам Звънчето-Покана на моя сладък Господ да звъни само когато се превръщам в безсънно гладния копнеж на моето сърце.


MPC 5. 18 декември 1987 г.

66

Стръкчето-вяра на моето сърце е благословен дар от моя Господ Всевишен.

Капката-предаване на моя живот е моят възхитителен подарък за моя Господ Всевишен.


MPC 6. 18 декември 1987 г.

77

Мой Всевишни, мой мили Всевишни, мой сладки Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Всевишни, как можеш да ме благословиш с Пълнотата на Своята Вечност, Безкрай и Безсмъртие, докато жизненият ми дъх и аз не сме напълно съз-нателни, че сме съвсем безпомощни без Фонтана на Твоето Състрадание?

Мой Всевишни, мой мили Всевишни, мой сладки Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Всевишни, как можеш да ме благословиш с Пълнотата на Своята Вечност, Безкрай и Безсмъртие, докато сърдечният ми ритъм и аз не станем безпогрешно съзнателни, че сме напълно безпомощни без Твоето Небе-Състрадание и Океан-Прошка?


MPC 7. 18 декември 1987 г.

Note

88

Моите душевни молитви ме отнасят до Божията трансцендентална Глава и ме правят толкова щастлив.

Моята душевна медитация ме отнася до Божието любящо Сърце и ме изпълва с толкова покой.


MPC 8-11. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Grand Central, Сингапур — 19 декември 1987 г.

99

По време на земното си пребиваване всяко човешко същество трябва да се учи или днес, или утре, или по-скоро, или по-късно, в Божието изпълнено с мир вътрешно обучаващо училище, за да стане избран инструмент на Бог за Неговото пълно проявление тук на земята.


MPC 9. 19 декември 1987 г.

1010

Мой Господи, искам да имам живот на успех, а Ти искаш да имам живот на напредък. Мой Господи, мой Господи, мой Господи, има ли някакъв начин, по който моят успех да бъде превърнат в моя напредък и моят напредък да бъде превърнат в моя успех?

„Дете Мое, дете Мое, дете Мое, има таен и свещен начин.

Веднага, щом постигнеш някакъв успех, моли Ми се, и докато се молиш, пей за мен твоята песен на предаването. Тогава те уверявам, че твоят успех ще бъде превърнат в твой напредък.

Веднага, щом постигнеш някакъв напредък, медитирай върху Мен, и докато медитираш, танцувай за Мен танц на благодарност. Тогава те уверявам, че твоят напредък ще бъде превърнат в твой успех.

Излишно е да казвам, че твоят нов напредък и твоят нов успех също ще бъдат и Мой нов напредък и Мой нов успех.“


MPC 10. 20 декември 1987 г.

1111

Мой Господи Всевишни, глупостта на моя ум иска да разговарям с Теб. Мъдростта на моето сърце иска Ти да разговаряш с мен.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи, моля Ти се тази сутрин да заповядаш на моя ум да не ми нарежда нищо повече.

Мой Господи, мой Господи, мой Господи, нека моето сърце-чистота и моето сърце-единство ме водят и напътстват винаги към Твоите най-високи Висоти и най-дълбоки Дълбини.


MPC 11. 20 декември 1987 г.

1212

Мой Господи, какво бъркам?

„Дете Мое, ти носиш бремето на вчерашния ден.“

Какво друго бъркам, мой Господи?

„Дете Мое, ти каниш тревогите на утрешния ден.“

Мой Господи, как мога да се освободя от бремето на вчерашния ден и тревогите на утрешния ден?

„Дете Мое, моли се и медитирай, медитирай и се моли най-душевно. Вътрешната ти увереност от сърцето на днешния ти ден лесно може да обезсили бремето на вчерашния ден и тревогите на утрешния ден.“


MPC 12-15. Следните медитации-молитви са предложени в Gandhi Memorial Hall, Сингапур — 20 декември 1987 г.

13

Мой Господи, знам, че се нуждая от много, много божествени качества, за да Те радвам и вътрешно, и външно. Но има ли нещо, от което се нуждая най-много? Има ли нещо, което въплъщава всички божествени качества?

„Дете Мое, има само едно божествено качество, което въплъщава всички други божествени качества и това божествено качество е твоята вяра в Мен – твоята безрезервна вяра в твоя живот на преобразяване в Бог.

14

Мой Господи, когато Те приемам за мой Учител, изпитваш ли някаква радост?

„Много малко!“

Мой Господи, когато Те приемам за мой частен Възпитател, получаваш ли някаква радост?

„Много малко – почти никаква!“

Мой Господи, кога получаваш радост от мен?

„Дете Мое, получавам радост само когато Ме приемаш за твой защитник, само за твой защитник.“

15

Моята утринна духовност е моята тайна и свещена дейност за Бог за съвършеното проявление на моята божественост на любов-посветеност-предаване през целия ден.

1613

Мой утринни Господи, понеже имам гъмжащи съмнения, тревоги, грижи и страхове в гората на моя ум, как мога да видя Сърцето-Градина на Твоята утринна Красота?

„Мое утринно дете, не мисли за своята непълнота, не мисли за своята неспособност. Само Ми се моли да те благословя с утринно смирение. Във и чрез твоето утринно смирение Аз ще мога не само да ти покажа Сърцето-Градина на Моята утринна Красота, но и да ти помогна да израснеш в Сърцето-Градина на Моята утринна Красота.“


MPC 16. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Grand Central, Сингапур — 21 декември 1987 г.

17

Мой Господи Всевишни, имам две утринни молитви.

Мой Господи, спаси ме от ужасяващия ум на света. Помогни ми да бъда винаги със и за клетото сърце на света.

18

Мой мили Всевишни, какво се случва с Теб, когато нарочно се отдръпвам от Теб?

„Мое глупаво дете, твоето диво невежество Ме наранява дълбоко и Ме прави изключително тъжен.“

Мой сладки Всевишни, какво се случва с Теб, когато съм душевно с Теб?

„Мое просветлено дете, ти значително увеличаваш красотата на Моето трансцендентално Прозрение.“

Мой Възлюбени Всевишни, какво се случва с Теб, когато съм безусловно за Теб?

„Мое осъществило мечтата дете, ти ставаш песента-съвършенство на твоя живот за Мен, а аз ставам Танцът-Удовлетворение на Моето Сърце за теб.“

1914

Мой Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Все-вишни, моля Те, назови нещата, от които напълно се нуждая всяка сутрин.

„Мое сладко дете, Мое божествено дете, Мое обичащо съвършенството дете, всяка сутрин се нуждаеш само от две неща: истинска жажда и истински глад – истинска жажда да получаваш от Мен Моята безкрайна Светлина-Състрадание и истински глад да получаваш от Мен Моята безсмъртна Наслада-Любов.“


MPC 19. 23 декември 1987 г.

2015

Мой Всевишни, мой Господи Всевишни, мой Възлюбени Всевишни, назови нещата, които непременно трябва да правя през деня.

„Мое сладко дете, Мое божествено дете, Мое обичащо съвършенството дете, трябва да променяш земната си възраст два пъти дневно. Това е едничкото нещо, което трябва да правиш. Първо трябва да мислиш, че си само тригодишно дете, което не знае нищо за грозното съществуване на нощта-съмнение. После трябва да мислиш, че си 99-годишно човешко същество, което скоро ще премине зад булото на Вечността. Тъй като дните ти са преброени, не ти приляга да се сприятеляваш с твоя витал-вулкан.

Мое обичащо съвършенството дете, ако вярно сменяш възрастта си два пъти на ден и живееш като вечно дете в сърцето-градина на твоята душа, тогава съвършеното съвършенство на твоя живот и Моето пълно Удовлетворение в теб съвсем скоро ще изгреят. Опитай, дете Мое – ще успееш! Ти неизменно ще успееш, тъй като си предопределено да проявяваш и осъществяваш Светлината-Прозрение на Моето Безсмъртие тук на тази планета земя.


MPC 20. 23 декември 1987 г.

2116

Мой Господи Всевишни, тази сутрин дай нещо много необикновено на моя ум и нещо много необикновено на моето сърце.

„Дете Мое, на твоя ум Аз давам много голям запас от Красотата на Моята Чистота, а на твоето сърце давам много голям запас от Вярата на Моята Божественост.“


MPC 21. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Indonesia, Джакарта, Индонезия — 24 декември 1987 г.

22

„Дете Мое, дете Мое, дете Мое, ти ми даваш това, което имаш: постоянното послушание на твоя ум и непринуденото предаване на твоето сърце, а Аз ще ти дам това, което съм: Цялостта на Моята Вечност, Цялостта на Моя Безкрай и Цялостта на Моето Безсмъртие.“

23

„Дете Мое, Мое сладко дете, Мое божествено дете, знам, че за теб е невъзможно да оставаш само през цялото време в Моето Сърце-Градина. Но старай се поне да прекарваш повече време само в Моето Сърце-Градина, за да Ме направиш изобилно щастлив и да Ме направиш значително съвършен.“

2417

„Дете Мое, Мое сладко дете, Мое божествено дете, ти мислиш, че си просяк, който всеки миг трябва да Ме умолява да дам на ума ти способността да бъде свободен от съмнения, тревоги, грижи и несъвършенства. Казвам ти във върховна тайна, че Аз също съм просяк – от теб Аз постоянно искам дъха на твоето сърце-чистота.“


MPC

2518

„Дете Мое, Мое сладко дете, Мое божествено дете, винаги съм щастлив. Знаеш ли защо? Винаги съм щастлив, защото Аз съм твой, само твой и съм изтъкан от твоя живот-надежда.

Но, дете Мое, ти си винаги нещастно. Знаеш ли защо? За Мое огромно съжаление, дете Мое, ти не знаеш и не искаш да знаеш, че ти си Мое, само Мое и че си изтъкано от Моя Дъх-Обещание.“


MPC

Note

2619

Нека не губя и частица чистота от моето сърце-посветеност, защото чистотата е най-сигурният и най-краткият път да достигна крайната си цел – моето пълно единство с моя Господ Всевишен.


MPC 26. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Samudra Beach, Пелабухан Рату, Индонезия — 26 декември 1987 г.

27

Трябва да отида и да седна в Нозете-Състрадание на моя Господ Всевишен възможно най-скоро. Колкото по-скоро достигна крайната си цел, толкова по-силна, по-ярка и по-чиста радост моят ум ще види, моето сърце ще усети и моят живот ще разкрие.

28

Тази сутрин открих нещо напълно ново: моето безсънно искрено сърце-благодарност единствено може да свърши работата на моята любов, посветеност и предаване най-удовлетворяващо. Мой Господи, дай ми способността да приложа новото си откритие във всекидневния си живот.

29

Мой Господи, мой Господи, мой Господи, мислиш ли за мен, дори когато не мисля за Теб?

„Дете Мое, правя го, правя го, правя го! Мисля за теб, дори когато ти не мислиш за Мен, и мисля за теб безкрайно повече, отколкото ти мислиш за себе си. Иначе досега щеше да си скочило от Моята Златна Лодка в морето на невежеството и още веднъж щеше да се давиш.

Дете Мое, може и да не успяваш да мислиш за Мен толкова пъти, колкото Аз мисля за теб, или пък толкова дълго, но можеш да мислиш за Мен малко по-често от днес нататък. Но го прави посветено и душевно, за да дадеш на сърцето си върховна радост и да дадеш на Сърцето Ми съвършено Удовлетворение.“

30

Мой Възлюбени Господи Всевишни, мой Възлюбени Господи Всевишни, ще мога ли някога да стана съвършен Твой инструмент?

„Дете Мое, ти непременно ще станеш не само Мой съвършен инструмент, но и върховно съвършен Мой инструмент в Моя избран Час. Как би могло трансценденталното Прозрение на Моята собствена Божественост в теб, с теб и за теб да се провали? Не, Моето Прозрение непременно ще успее, дете Мое.

Но можеш да правиш едно нещо всеки ден посветено и душевно. Можеш да повтаряш стотици пъти дневно: „Мой Господи, Ти си Всичко за моя ум-искреност, Ти си Всичко за моето сърце-чистота, Ти си Всичко за моя живот-дълг“. Това ще ускори задружната ни победа.“

Note

3120

Мой Господи, мой Господи, мой Господи, кое е по-важно: какво правя за Теб или какво съм за Теб?

„Дете Мое, дете Мое, дете Мое, това, което ти си за мен, е безкрайно по-важно от това, което правиш за Мен. Въпреки че си най-окаян търсещ, ако внезапно направиш нещо велико за Мен, това твое постижение няма да Ме удовлетвори.

Бъди близо до Мен, бъди близо до Мен по силата на твоето искрено сърце-стремеж и искрен живот-посветеност. Твоята близост е безкрайно по-важна от великите ти подвизи, ако те нямат духовна основа.“


MPC 31. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Indonesia, Джакарта, Индонезия — 27 декември 1987 г.

32

Мой ум, о, мой ум, знам, че за теб твоята подготовка-съвършенство е изключително трудна, дори изключително болезнена. Но твоето окончателно удовлетворение от осъзнаването на Бог, което е Насладата на Безкрая, е неизбежно.

33

Мое сърце, о, мое сърце, гмуркай се дълбоко навътре. Осъзнаването на Бог не е измислица, осъзнаването на Бог е себеоткриване. Бъди откривателят на себе си и съзнателен другар на твоя Вътрешен Водач, твоя Възлюбен Господ Всевишен.

34

Мой Господи, мой Господи, не много неща, а само едно нещо ми е нужно от Теб и това нещо е моето щастие.

„Дете Мое, дете Мое, много искам да ти дам щастие, нямам търпение да ти дам щастие. Но ти не си готово да го получиш и не знам кога ще си готово.

Дете Мое, можеш да получиш щастието си, когато чувстваш сладостта на собственото си сърце и пълнотата на собствения си живот в Моята трансцедентална Воля.“

35

Мой Господи, мой Господи, мой Господи, този миг мисля, че Ти си мой, напълно мой. Следващия миг чувствам, че съм Твой, само Твой. Има ли някаква разлика между тези две чувства, или те са едно и също нещо? Мой Господи, моля Те, просветли ме.

„Дете Мое, дете Мое, има огромна разлика. Когато мислиш, че Аз съм твой, ти си готово да се изкачваш високо, по-високо, най-високо, за да достигнеш Моите трансцендентални Висоти. Когато чувстваш, че ти си Мое, Аз съм готов да сляза в дълбокия ад на твоя живот на невежество за твоето пълно просветление и съвършено съвършенство.“

3621

Дори човекът на желанията е отговорен за Божието проявление на земята, защото той живее в Божия свят.


MPC 36. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Mariani, Паданг, Индонезия — 30 декември 1987 г.

37

Дори безполезният търсещ на Бог е важен в Божието проявление на земята, защото той все още е търсещ на Бог.

38

Одухотвореният търсещ на Бог и безусловният обичащ Бог са винаги незаменими за Божието върховно проявление на земята.

39

Ум, мой ум, ако свободно обвиняваш моето устремено сърце, тогава устременото ми сърце мощно ще те обвърже с моя Възлюбен Господ Всевишен.

40

Ум, мой ум, не се опитвай да промениш света. Ти несъмнено ще направиш безкрайно по-лош.

Сърце, мое сърце, обичай света. Ти несъмнено ще направиш света безкрайно по-добър.

41

Ум, мой глупав ум, ти искаш да измислиш Бог. Не можеш ли да видиш, че мъдрото ми сърце вече е открило Бог?

42

Ум, мой ум, може и да не си бил създаден да си наравно с моето сърце, но ти определено бе създаден да бъдеш също толкова обичан и толкова обичащ, колкото моето сърце.

4322

Когато работя безсебично един час на ден, Бог ми казва, че съм Негов скъп приятел, Негов много скъп приятел.


MPC 43. Следните медитации-молитви са предложени в хотел Ambarrukmo Palace, Джогакарта, Индонезия — 9 януари 1988 г.

44

Моето добро здраве е моето външно богатство. Моето ду-шевно сърце е моето вътрешно богатство.

45

Моят Господ Всевишен ми дава Своето Око-Състрадание като благодат на изгряващото слънце. Аз му давам моето сърце-благодарност като подарък на залязващото слънце.

46

Не се опитвай да отиваш при Бог със страх. Ще видиш, че Той е недосегаем. Отивай при Бог само с обич. Ще видиш, че Той е не само достижим, но и винаги на разположение.

47

Когато Бог идва при мен и със Своето Око-Състрадание, и със Своите Нозе-Прошка, аз обичам Нозете Му безкрайно повече, защото Неговите Нозе не само ми дават възможността, но и ми дават способността за ново и смело преобразяващо живота начало.

48

С плача-стремеж на моето сърце аз създавам възможности. С усмивката-посветеност на моя живот аз се възползвам от тези възможности.

49

Двамата не могат да се съгласят. Когато Бог се съгласи с моя живот на желания, Неговото страдание става непоносимо. Когато се съглася с вечно надминаващото се Прозрение на Бог, моето страдание става непоносимо, защото не съм готов да бъда едно с Него всеки миг от живота си. Но умолявам моя Господ Всевишен да не се съгласява с моя живот на желания, а да ми даде способността да стана едно с Него посветено, душевно и безусловно – винаги и винаги.

50

Моят стремеж ми помага да виждам Лицето на вдъхновяващия Бог. Моето предаване ми помага да чувствам Сърцето на вдъхновения Бог.

51

Стръкчето-вяра на моето сърце носи радост на Бог Прозрението. Дървото-благодарност на моя живот осъществява Бог Съвършенството.

52

Мой Господи Всевишни, какво вършиш, когато правя грешки?

„Дете Мое, играя Моята роля: прощавам ти. Но ти не играеш своята роля: ти не забравяш грешките си. Ти не копнееш за ново, смело и съвършено начало.“

53

„Дете Мое, дай Ми това, което Ми е нужно от теб, а не това, което ти искаш Аз да получа. Нужно ми е твоето сърце-вярност, а не твоят живот-плодотворност.“

54

„Дете Мое, дете Мое, не планирай, не планирай! Аз вече всичко съм планирал за теб. Само действай с Мен и действай за Мен. Няма да те проваля. Аз не само ще те отведа до твоята предопределена цел, но и ще ти дам Моето Сърце на безкрайна Любов и Моето Око на безкрайно Състрадание.“

Преводи на тази страница: Russian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ mpc
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.