Новогодишните послания на Шри Чинмой, 1995-2007г.

Върнете се на съдържанието

1995

Мой Господи, мой Господи, мой Господи!
„Дете Мое, дете Мое, дете Мое!“

Мой Господи, мой Всевишни Господи, мой единствен Господи!

Тази година струящите благодарни сълзи на моето сърце ми дадоха невъобразимата способност да положа в Твоите Опрощаващи Нозе сладкия цъфтеж на моята любов, чистия цвят на моята преданост и истинското ухание на моето предаване.

„Дете Мое, дете-Мечта на Моята Безкрайност, дете-Реалност на на Моето Безсмъртие, тази година аз ще израствам в теб с Моето неизменно Небе на Надеждата за Обновление и ще блестя чрез теб с изгряващото Слънце на Моето Обещание за Осъществяване.“

Мой Господи, аз съм съвършен само когато имам за свой безсънен спътник Твоето Щастливо Сърце.
„Дете Мое, Аз съм завършен само когато имам за Свой бездиханен спътник твоя живот на единство.“

Мой Господи, мой единствен Господи, тази година на Теб, само на Теб аз ще поднеса Короната на моята Победа.

„Дете Мое, ти, само ти си Тронът на Моята Победа.“

1996

Това е година на изненадите от разцъфващите мечти на душата и на удивленията от разцъфналите реалности на сърцето.

Няма я безпомощността на ума. Няма я безнадеждността на сърцето. Няма я безполезността на живота.

Готовността на ума в света на вдъхновението казва на Бог: „Господи, ще дойда.” Поривът на сърцето в света на стремежа казва на Бог: „Господи, идвам.” Пламенността на живота в света на посветеността казва на Бог: „Господи, дойдох.”

Бог благославящо и гордо моли истинския мечтаещ за Бог ум да пее, истинското обичащо Бог сърце да танцува и истинския служещ на Бог живот да се усмихват и да летят, да летят и да се усмихват.

1997

Бавните и дълги години на надежда в сърцето на човечеството ще започнат да се преобразяват в удовлетворяващ живот на човечеството.

Красотата на световния мир бе сладка мечта. Ароматът на световния мир ще започне да се превръща в плодоносна реалност.

Най-после тялото ще предложи своята готовност, виталът ще предложи своя устрем, умът ще предложи своята пламенност, а сърцето ще предложи своето единство на Проявата на Божията Светлина и Удовлетворението на Божията Наслада в душата тук на земята.

Сърцето на земята се усмихва.
Сърцето на Небесата пее.
Дъхът на земята пее.
Дъхът на Небесата танцува.

Аз казвам на моя Абсолютен Господ Възлюбен Всевишен: „Татко, Татко мой, сега Те притежавам”.

Моят Абсолютен Господ Възлюбен Всевишен ми казва: „Дете, дете Мое, сега Аз съм ти”.

1998

Мир, МИР, Мир

Моят мир не е краят на световните войни.
Моят мир не е краят на световните страдания.
Моят мир не е краят на световното невежество.

Мир, МИР, Мир

Моят мир е разцъфващата красота на сърцето ми.
Моят мир е цъфтящият аромат на душата ми.
Моят мир е моето безсънно и бездиханно
ЕДИНСТВО
с Волята
на моя Абсолютен Господ Възлюбен Всевишен.

1999

Мой Господи Възлюбен Абсолютен Всевишни,
Сладостно начало на нов живот-мечта –
чисто разцъфване на ново сърце-надежда –
уверен разцвет на нова душа-обещание –

Лодката на човешкото себеоткриване
ще снове
между брега на земния плач за обновление
и Брега
на Небесната Усмивка на Пълнотата.

2000

Абсолютният Господ Всевишен
казва на объркания ум на човечеството:
„Приеми Моето Печално Сърце и Обезумяло Око
като последно и настоятелно предупреждение.
Върни се у Дома незабавно!”.

Възлюбеният Господ Всевишен
Казва на сърцето-стремеж на света:
„В теб
е Моята Надежда-Мечта за Преобразяване на Света,
с теб
е Моето Прозрение-Проява-Обещание за Себенадминаване
и за теб
е Моето Присъствие-Ухание на Усмивката-Красота”.

Двехилядната година
е решение – изпит за човечеството:
или
ще завържем и ослепим стария свят и ще се оттеглим,
или
ще прегърнем новия свят на движението напред.
Усмивката на Отвъдното
ни приканва
да дойдем да играем на криеница.

2001

Господство на несигурността връхлита света.
Божията тайна и свята Воля
властва в света на непознаваемото.

Новото хилядолетие е безгранична
победа на предаването към Бог за човечеството
и най-великолепно
откриване на земния разцвет за Божественото.

20021

О, Лодкарю в Ладията на Новата Година,
дай на сърцето ми нова надежда,
на живота ми ново обещание,
а на мен нова увереност,
че Ти ще ме отведеш
до Твоя Златен Бряг.


Публикувано в My Christmas-New Year-Vacation Aspiration-Prayers, Part 11, 1 January 2002

2003

Мой Господи Възлюбени Всевишни,
нека всяко едно
човешко същество на света
радва Теб, само Теб,
по Твой собствен Начин
през 2003-та година.

2004

Моето молитвено послание:
В края на много дългия и несигурен, изпълнен с невежество Път в Нощта, Красотата на Нова Надежда и Екстазът на Ново Обещание несъмнено ще разцъфнат.

2005

Новата година
е година
на Удивление за ума,
Власт на сърцето
и Осъществяване на живота.

2006

Мой Абсолютни Господи Възлюбени Всевишни,
моля те, кажи ми какво ще се случи
през тази Нова година.
„Дете Мое, запази мълчание.
С Моето Трансцендентално Прозрение
Аз ще дам на човечеството
нова надежда,
ново обещание
и
ново възприемчиво посрещане на живота.
Всички стремящи се човешки същества
тук на земята
трябва да Ме подкрепят.
Аз ще успея.
Аз непременно ще успея.“

2007

Синьо-златна птица на надеждата лети
в сърцето-небе на човечеството.

Златният Бряг приканва
разцъфващите търсещи Божия живот
и цъфтящите влюбени в Божието сърце.

Не след дълго неувереността на световния ум
ще потъне в забрава.

Не след дълго увереността на световното сърце
ще получи върховна власт.

Мощният барабан на ума се предава
на сладката флейта на сърцето.

Реалностите на единния мир ще погълнат
сънищата на глада за световно разединение.

Преводи на тази страница: Italian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ nym-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.