Възможност

Върнете се на съдържанието

1.

Възможността е дъга в небето на нашето сърце.

2.

Възможността е отворена врата за влизане в стаята на постиженията на сърцето.

3.

Възможността е шепот, благословен от Бог.

4.

Пропусната възможност е загубено удовлетворение.

5.

Възможността събужда сърцата ни и привлича очите ни.

6.

Възможността е непосредственият предвестник на щастието.

7.

Възможността не само ни показва пътя, но и ни води по пътя.

8.

Възможността ни казва да видим светлината и да станем насладата.

9.

Възможността ускорява пристигането на богато преживяване.

10.

Възможността чука, мъдростта отговаря.

11.

Възможността идва при нас с чист ум и отворено сърце.

12.

Имам две възможности: Божието Око на Състраданието, моето сърце на благодарност.

13.

Всеки миг е златна възможност за себенадминаване и удовлетворяване на Бог.

14.

Възможността ни кани през цялото време да плуваме в морето на екстаза.

15.

Възможността изчиства джунглата на нашия ум.

16.

Възможността разкрасява градината на нашето сърце.

17.

Човешкото раждане е златна възможност да се разкрие и прояви Бог на земята.

18.

Възможността е самопосветеност за нашето съвършенство и удовлетворение.

19.

Възможност, ти идваш и ми даваш светлината си. Аз ти давам благодарността на сърцето си.

20.

Възможността е винаги готова отзивчива ръка.

21.

Когато възможността дойде да ме посети, веднага получавам възможност с прегръдка.

22.

Възможността е безусловната благодат на Бог.

23.

Възможността се противопоставя на всички пречки.

24.

Възможността е за всеки един, а не за малцината избрани.

25.

Възможността идва и ме пита дали съм готов. Веднага казвам: „Напълно съм готов“.

26.

Когато не ценим възможностите си, това е пълна загуба за нас.

27.

Възможността е експедиция на постижението.

28.

Възможността е най-скъпият приятел на нашата готовност, отзивчивост и нетърпение.

29.

Възможността е изпълнената със състрадание стъпка на божествеността.

30.

Когато имаме вяра в нашата възможност, тя никога не ни разочарова.

31.

Възможност, доверявам ти се.

32.

Възможността е постоянна всеотдайност.

33.

Възможността е моят водач както в малките, така и в големите неща.

34.

Бог ми изпраща възможност. Изпращам благодарност към Бог.

35.

Възможност, аз съм твоят избор. Обещавам, че няма да те подведа.

36.

Възможност, идваш при мен с мощните си усмивки. Давам ти своите благодарни сълзи.

37.

Възможност, толкова съм ти благодарен. Толкова съм ти благодарен, защото не те интересува силата или слабостта ми. Грижа те е само за моята възприемчивост.

38.

Възможност, готова си да ми преподаваш. Готов съм да се уча от теб.

39.

Възможност, искаш да ме направиш това, което трябва да бъда.

40.

Възможност, ти не изискваш, дори не очакваш — просто ми даваш това, което Бог иска да ми дадеш.

41.

Възможност, ела при мен. Обещавам, отсега нататък никога няма да си губя времето.

42.

Възможност, без теб животът ми е сълзите на трагедията. С теб животът ми е усмивките на комедията.

43.

Възможност, ти винаги идваш да ми кажеш, че моят успех и моят напредък бързо се приближават към мен.

44.

Възможността идва при мен, за да ми помогне да стана победител.

45.

Възможността винаги ме съветва да бъда нащрек — не трябва да позволявам на времето да избяга.

46.

Възможност, идваш при мен като най-бързата скорост на успеха на ума и най-бързата скорост на напредъка на сърцето.

47.

Възможността идва при мен като ангел, спускащ се направо от Небето.

48.

Възможност, ти си моето щастие, аз съм на твое разположение.

49.

Възможност, вярвам в теб. Разчитам на теб.

50.

Всеки ден Бог дълбоко се наслаждава да ме гледа, когато плувам в морето от възможности.

Преводи на тази страница: Italian , Czech , German , Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ opr
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.