Молитвата на небето

Върнете се на съдържанието

1. Ние сме щастливи

Ти си щастлив,
защото
твоят живот на желания
е разрушен.

Той е щастлив,
защото
неговият живот на стремеж
е полезен.

Аз съм щастлив,
защото
моят отдаден живот
носи наслада.

2. Сърце, не затаявай несигурност

Ум,
не разпространявай подозрения.

Витал,
не изобретявай бедствия.

Тяло,
не се заседявай, не спи.

Сърце,
не затаявай несигурност.

3. Той става, той е

Неразгадани сълзи
аз в него съзрях.

Неизброими усмивки
аз в него съзирам.

Прозрение за Божественото
той ще стане.

Живот на Безсмъртието
той е.

4. Във всичко това той се превърна

Мракът на нощта,
мракът на зората,
мракът на деня,
мракът на светлината,
мракът на слънцето:
във всичко това той се превърна,

само за да отиде отвъд
нереалното в себе си,
да почувства реалното в себе си
и да стане вечното в себе си.

5. Молитвата на небето

Молитвата на небето
е за повече
широта на светлината.

Молитвата на луната
е за повече
права на красотата.

Молитвата на слънцето
е за повече
наслада от дълга.

Молитвата на Бог
е за повече
мощ на Състраданието.

6. Главоболието на Бог

Синко, преситеният живот на Моята земя
и равнодушният ум на Моите Небеса
Ми причиниха
много силно главоболие.
Ще разтриеш ли Главата Ми
и ще Ме зарадваш ли малко?

Отче, предлагам Ти
аромата на моето обещание:
аз ще премахна
не само Твоето главоболие,
но и Твоята Глава,
за да станеш Ти
безкрайно Море от Състрадание
в Своето Сърце
за мен, само за мен.

7. Съвършенство и вяра

Какво е съвършенство?
Вярата на човека в Бог.

Какво е вяра?
Доверието на Бог в човека.

8. Бог винаги се предава

Моят ум е готов
да се предаде на съдбата.

Моето сърце вече
се е предало на Бог.

Моят Бог винаги
се предава на любовта ми.

9. Аз разчитам на Бог

Аз разчитам на теб,
затова
плача.

Аз разчитам на него,
затова
въздишам.

Аз разчитам на себе си,
затова
умирам.

Аз разчитам на Бог,
затова
съм възроден,
преобразен
и обезсмъртен.

10. Силата на обичащия

Предаването е силата
на търсещия.

Познанието е силата
на служещия.

Превръщането е силата
на обичащия.

11 Аз се превръщам

Аз виждам и се уча,
аз се уча и питам,
аз питам и се превръщам.
Превръщам се в това,
което моят Господ Всевишен
вечно е:
Съвършенство-Удовлетворение.

12. Силата на ума, силата на сърцето

Животът на земното робство
и животът на Небесната свобода
са сили на желаещия
и устремен ум.

Животът на световното съвършенство
и животът на Божието удовлетворение
са сили на любящото
и предаващо се сърце.

13. Неговият живот

Началото на неговия живот
бе красиво.

Завършекът на неговия живот
бе красив.

Само следобедът на живота му
бе леко
и незначително колеблив.

14. Аз се порчинявам

Денят на концентрацията ми казва:
"Седни!"
.
И аз се подчинявам.

Нощта на медитацията ми казва:
"Легни!"
.
И аз се подчинявам.

Луната на съзерцанието ми казва:
"Спи и сънувай!"
.
И аз се подчинявам.

Слънцето на освобождението ми казва:
"Лети и се усмихвай,
усмихвай се и лети!"
.
И аз се подчинявам.

15. Какво ще дойде

Каквото е било, било е:
въздишката на моя провал.

Каквото идва, идва:
усмивката на моя успех.

Каквото ще дойде, ще дойде:
викът на моя напредък.

16. Много съм изненадан

О, небе на любовта ми,
аз съм гласът на твоята Вечност.
Ти знаеше ли това?
Не?
Много съм изненадан.

О, море на предаването ми,
аз съм изборът на твоята Безкрайност.
Ти знаеше ли това?
Не?
Много съм изненадан.

17. Аз мислех, аз открих

Преди осъзнаването аз мислех,
че моят стремеж
е усилие на един човек.

След осъзнаването аз открих,
че моят стремеж
е вдъхновението и посветеността на Майката Земя
и спускащата се Милост
и просветляващото Лице на Бащата Небе.

18. Кое е плодотворно?

Кое е плодотворно?
Божията слизаща Милост.

Кое е одухотворено?
Човешкото надигащо се лице.

Кое е пагубно?
Земната
лишена от стремеж надпревара.

19. Какво ме дразни

Намесата на света ме дразни.

Равнодушието на Небесата ме дразни.

Предпочитанието на моя ум ме дразни.

Снизхождението на моето сърце ме дразни.

Безочието на моя витал ме дразни.

Самодоволството на моето тяло ме дразни.

Уверението на моята душа ме дразни.

20. От падналия

Нищо не може да падне
от падналия.

Нищо не може да преуспее
в пречупения.

Нищо не може да навреди
на избрания.

21. Божието Благоволение

Трудът на сърцето ти
дава цвят.

Божието Благоволение
дава плод.

22. Той успя

Той плачеше, когато беше
недостоен живот.

Той се опитваше, когато беше
благородна душа.

Той успя, когато изигра
своята роля да се предаде.

23. Кое е възможно

Което е невъзможно,
е невъзможно.
Не можеш да останеш завинаги
човек-животно.

Което е възможно,
е възможно.
Ето, виж!
Ти също си Бог.

24. Амброзия от Бог

Като прося непрестанно,
получавам
вода от земята.

Като плача непрестанно,
получавам
мляко от Небесата.

Като се моля и предавам непрестанно
получавам
амброзия от Бог.

25. Нейното сърце е водачът

Нейното духовно семейство процъфтява
не защото има един водач,
а защото
нейното сърце е водачът.

26. За радост на себе си

Аз се предавам
за радост на света.

Аз обичам
за радост на Небесата.

Аз се усмихвам
за радост на Бог.

Аз плача
за радост на себе си.

27. Върховната Истина

Аз ти казвам върховната Истина:

Дори когато стремежът се срине,
той остава далеч отвъд
полета на фантазията на желанието.

28. Без обяснение

Твоята характерна черта:
ти никога не се оплакваш.

Неговата характерна черта:
той никога не принуждава.

Моята характерна черта:
аз никога не презирам.

Характерната черта на Бог:
Той никога не обяснява.

Уви, Бог ми казва,
че Неговите обяснения
не са необходими.

29. Дарове

Любов,
поднеси своето предаване.
Предаване,
поднеси своята любов.

Красота,
поднеси своя дълг.
Дълг,
поднеси своята красота.

Стремеж,
поднеси своето надминаване.
Надминаване,
поднеси своя стремеж.

Обещание,
поднеси своята цел.
Цел,
поднеси своето обещание.

30. To dare

За да се изправя срещу познатото,
аз се опитвам.

За да се изправя срещу непознатото,
аз плача.

За да се изправя срещу непознаваемото,
аз се предавам.

За да се изправя срещу реалността на Вечното в мен,
аз ставам безусловно едно цяло.

31. Разобличен и съвършен

Той бе разобличен
от собствената си търсеща истината светлина.

Той бе направен съвършен,
бе разкрит и проявен
от Божията собствена
Състрадателно слизаща Висота.

32. Аз съм вечно благодарен

О, красота на сърцето,
аз съм вечно благодарен.

О, дълг на живота,
аз съм вечно благодарен.

О, неизбежност на предаването,
аз съм вечно благодарен.

О, безсмъртие на Съвършенството,
аз съм вечно благодарен.

33. В техните сърца

Заради прозрялата душа
аз оставам в сърцето
на Небесата.

Заради съзидателната роля
аз оставам в сърцето
на земята.

Заради целта-съвършенство
аз оставам в сърцето
на вечния Водач.

34. Те се нуждаят

От дъха на Учителя
Бог се нуждае.

От живота на Учителя
Небесата се нуждаят.

От тялото на Учителя
земята се нуждае.

От целта-предаване на Учителя
Учителят се нуждае.

35. Моите нужди се крият

Ти се нуждаеше от осъзнаване.
Къде беше то?

Ти се нуждаеш от съвършенство.
Къде е то?

Ти ще се нуждаеш от удовлетворение.
Къде ще е то?

Осъзнаването се криеше
в мечтите на твоето невежество.

Съвършенството се крие
в мечтите на твоята реалност.

Удовлетворението ще се крие
в твоята всеотдайност
и в мечтата ти да станеш Бог.

36. Способност

Свободата да отричам Бог:
Бог ми даде тази способност.

Свободата да измъчвам земята:
земята ми даде тази способност.

Свободата да осмивам Небесата:
Небесата ми дадоха тази способност.

Свободата да погубвам себе си:
аз си дадох тази способност.

37. Четирима търсят

Бог търси себеподобни,
дяволът търси човешки сълзи.

Човекът търси място за утешение,
земята търси разцвета на състраданието.

38. Близостта до Учителя

Неискреността познава неудобството
от близостта до Учителя.

Искреността открива предимството
на близостта до Учителя.

Предаването е екстаз
от близостта до Учителя.

39. Съвършено и непостижимо

Просто, но необяснимо
е Божието Състрадание.

Сложно, но обяснимо
е моето съществуване.

Но нищо не е
съвършено и непостижимо.

40. Противоположни качества

Надежда, ти си душевна.
Отчаяние, ти си силно.

Страх, ти си безразсъден.
Смелост, ти си простодушна.

Омраза, ти си направо позор.
Любов, ти си наистина Божият Лик.

41. Любов, предаване, единство

Любовта дава плод в предаването.
Предаването дава плод в единството.

Предаването е Душата-Прозрение на Божественото.
Единството е Целта-Съвършенство на човечеството.

42. Те се усмихват

Бдителността на живота
се усмихва.

Постоянството на сърцето
се усмихва.

Уханието на душата
се усмихва.

Обещанието на Бог
се усмихва.

43. Какъв ме познават

Бащата Небе ме познава
като свой несъвършен син.

Майката Земя ме познава
като свой невеж син.

Аз познавам себе си
като устремен към съвършенството
и пропъждащ невежеството човек.

44. Поток от Екстаз

Животът на желанията
е живот
на несекващи въздишки.

Животът на стремежа
е живот
на просветляващо облекчение.

Животът на осъзнаването
е живот
на нероден и безсмъртен
Поток от Екстаз.

45. Аз съм мечтата

Ти се осмеляваш да мечтаеш.
Той се надява да мечтае.
Аз имам мечта,
просветляващата мечта на Небесата,
и аз съм мечта,
Мечтата на Бог за сбъдване на Реалността.

46. Моите тайни

Една болезнена тайна:
аз не съм виждал
Лицето на Бог.

Една многообещаваща тайна:
аз се нуждая от Бог постоянно
и безрезервно.

Една общоизвестна тайна:
Бог ме обича безусловно
и вечно.

47. Небе на озарението

Буря от необуздани емоции
бяхте ти и твоят витал.

Вулкан от страховита концентрация
сте ти и твоят ум.

Небе на озарението
ще бъдете ти и твоето сърце.

48. Никога не ще се отплатя

За подкрепата на земята
вече се разплатих.
Земята получи
моята преливаща загриженост.

За Усмивката на Небесата
вече се разплатих.
Ето, моята пламтяща посветеност
е в Душата на Небесата.

За Божието Състрадание
не ще мога никога да се отплатя,
никога.

49. Моето предаване

Любовта ми към Бог
надделява над всички мои
гъмжащи несъвършенства.

Предаването ми на Бог
надделява над всички мои
лъжливи обещания.

50. Поисках от живота

В света на желанията
аз поисках твърде много от живота,
от моя беден живот.

В света на стремежа
аз поисках твърде много от живота,
от моя богат живот.

В света на осъзнаването
аз не поисках нищо от живота,
от моя удовлетворен живот.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ prs
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.