Слънце, луна, звезди

Върнете се на съдържанието

1.

Външното слънце работи вечно, безсънно и бездиханно, за да постигне нещо удивително за вътрешното слънце.

2.

Утринното слънце ни дава прилив от вдъхновение.

Вечерното слънце ни дава море от стремеж.

3.

Всеки път, когато погледна пълната луна, аз получавам благоуханието-екстаз на любовта.

4.

Пълната луна незабавно премахва враждебността на моя ум спрямо враговете ми.

5.

Тишината на залязващото слънце толкова нежно и състрадателно говори на сърцето ми.

6.

Слънцето ми казва да давам в изобилие и никога да не давам назаем.

7.

Когато се моля и медитирам, аз виждам себенадминаващото се слънце в небето на моето сърце.

8.

Нежното нашепване на вечерното слънце незабавно успокоява моя размирен ум.

9.

Утринното слънце ридае, ако не се моля.

Вечерното слънце въздиша, ако не медитирам.

10.

О, вечерно слънце, твоето безкрайно търпение пробужда спящия мир в сърцето ми.

11.

О, пламтящо слънце, ти ми казваш, че смъртта може да бъде отсрочена.

12.

Всяка звезда не е нищо друго, освен вълшебна и привлекателна усмивка.

13.

Нека всеки ден бъда готов да се възхищавам на красотата на Майката Земя, когато слънцето почука на вратата на моето сърце.

14.

О, слънце, луна и звезди, как бих искал вие също да имате малко почивка всяка година, която справедливо заслужавате.

15.

Слънцето обича от все сърце дори ставащия късно.

16.

Слънцето помага да бъде намалено страданието в живота ни.

Луната помага да бъде увеличена радостта в живота ни.

17.

Искам слънцето да бъде управителят на моя живот.

Искам луната да бъде мечтателят на моето сърце.

18.

Слънцето идва при мен като композитор на песни.

Луната идва при мен като разказвач на приказки.

19.

Нито слънцето, нито луната някога се тревожат за това да завършат безкрайното си състезание.

20.

Когато умът ми се нуждае от мощ, аз призовавам слънцето.

Когато сърцето ми се нуждае от мир, аз призовавам луната.

Когато животът ми се нуждае от просветление, аз призовавам звездите.

21.

Ако искаш да блестиш като слънцето, тогава започни да пееш песента на самоотвержеността на твоя живот.

22.

Цветята казват на утринното слънце: „О, слънце, дай ни красотата си“.

23.

Утринното слънце казва на цветята: „О, цветя, дайте ми вашата сладост“.

24.

Ако е вярно, че умът е въплъщение на нощта-невежество, то е също толкова вярно, че сърцето е въплъщение на слънцето-мъдрост.

25.

Не искам да притежавам изгрева, а искам да съм обожателя на изгрева.

26.

Не искам само да съм обожателя на лунно осветената нощ, а искам да съм мечтател за нощта на пълната луна.

27.

Новото слънце е източник на нова надежда.

Новата надежда е източник на ново обещание.

28.

Всеки ден външното слънце и външната луна са едни и същи, но не и вътрешното слънце и вътрешната луна.

29.

Нощта на моята борба я имаше. Нощта на моята борба все още я има. Но нощта на моята борба ще се предаде много скоро на слънцето на моята победа.

30.

Готовността на моя ум тича бързо, много бързо към слънцето.

31.

Желанието на моето сърце тича бързо, много бързо, към луната.

32.

Отзивчивостта на моя ум тича бързо, много бързо към звездите.

33.

Пламъкът на отговорността ражда слънцето на задоволството.

34.

Нека моето сърце всеки ден пее с изгряващото слънце.

35.

Нека моето сърце всеки ден танцува с изгряващата луна.

36.

О, утринно слънце, ти даваш на ума ми това, което нямам: радост.

37.

О, залязващо слънце, ти даваш на сърцето ми това, което няма: мир.

38.

Утринните звезди ми казват от къде идвам: от непознатото.

39.

Вечерните звезди ми казват къде трябва да отида: към непознаваемото.

40.

Концентрацията на моя ум е дар от слънцето.

41.

Медитацията на моето сърце е дар от луната.

42.

Когато давам радостно, аз се превръщам в изгряваща звезда.

43.

Когато получавам неохотно, аз се превръщам в залязваща звезда.

44.

Утринната звезда ми казва да не мисля за миналото.

45.

Вечерната звезда ми казва да мисля само за бъдещето.

46.

Обещание-постижение аз получавам от изгряващото слънце.

47.

Осъществяване-съвършенство аз получавам от изгряващата луна.

48.

Моят ум е издигащ се плач към слънцето.

49.

Моето сърце е спускаща се усмивка от слънцето.

50.

Слънцето ми казва: „Не се страхувай от миналото. Моето състрадание ще се погрижи за теб“.

51.

Луната ми казва: „Не се страхувай от бъдещето. Моята обич ще се погрижи за теб“.

52.

Успокояващите вечерни звезди прегръщат моя измъчен ум.

53.

Утринните звезди ми обещават да ме благословят с преобразяващите цветове на моя живот.

54.

Звездите заповядват на ума им да спре своята неспокойна и безполезна игра.

55.

Звездите заповядват на сърцето ми да започне своята безначална и безсмъртна игра.

56.

На утринното слънце аз предлагам моето молещо се сърце с радост.

57.

На вечерното слънце аз предлагам моя любящ живот безусловно.

58.

Небе без мир е като нощ без луна.

59.

Как искам да бъда във външния си живот толкова прекрасен, колкото са блещукащите звезди в сърцето ми.

60.

Окото-тишина на слънцето е наистина лицето-наслада на вселената.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sms
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.