Наука и природа

Върнете се на съдържанието

1.

Науката връхлита.
Природата възтържествува.

2.

Науката казва:
„Аз мога.“
Природата казва:
„Аз вечно съм.“

3.

Науката върви
напред и назад.
Природата върви
навътре и нагоре.

4.

Науката казва на Природата:
„Не се нуждая от теб.“
Природата казва на Науката:
„Но аз те обичам.“

5.

Науката е
ръцете-мощ на Науката.
Природата е
сърцето-чистота на Природата.

6.

Човешкият ум
получава помощ от Науката,
за да успее.
Божественото сърце
получава помощ от Природата,
за да продължи.

7.

Науката е
склонна към теорията.
Природата е
склонна към практиката.

8.

Науката е
преживяването на ума на човека.
Природата е
Оповестяването на Живота от Бог.

9.

Науката харесва да дублира.
Природата обича да освобождава.

10.

Когато Науката говори,
Бог плаче.
Когато Науката се усмихва,
Бог танцува.

11.

Науката е
превъзходство на силата.
Природата е
близост на любовта.

12.

Човекът разчита на Науката.
Бог разчита на Природата.

13.

Науката казва:
„Боже, мога да живея
без Теб.“
Природата казва:
„Господи, не мога да дишам
без Теб.“

14.

Науката понякога е позната,
а понякога е непозната.
Природата е винаги
непознаваема.

15.

Науката е революция.
Природата е еволюция.

16.

Науката копнее
за благоденствието на материята.
Природата копнее
за всеобхватността на красотата.

17.

Науката казва на сърцето:
„Избери ме, ако се осмеляваш.“
Природата казва на сърцето:
„Нека живеем завинаги заедно.“

18.

Науката е
свързване на звука на ума.
Природата е
единение на тишината на душата.

19.

Науката е това,
което притежава човешкият ум.
Природата е това,
което е Божието Сърце.

20.

Науката не знае
и не иска да знае
къде е Бог.
Природата знае къде е Бог.
Нещо повече.
Природата иска да живее в Бог,
с Бог и за Бог.

21.

Науката изкоренява
плевелите на противодействието.
Природата прегръща
плевелите на противодействието
за пълното си преобразяване.

22.

Науката вярва в
утрешното
най-мощно пладне.
Природата вярва в
утрешната
най-красива зора.

23.

Науката е
сериозността на сложността.
Природата е
сладостта на простотата.

24.

Науката цени разделението.
Затова
тя има съперници на разделението.
Природата обича единството.
Затова
тя има пълнотата на единството.

25.

Науката
не приема Божията Покана.
Природата винаги е всеготовност
да приеме Божията Покана.

26.

Науката е отричането-вулкан
на Духовността.
Природата е чадърът-закрила
на Духовността.

27.

Обичта-живот на Науката
е Науката.
Обичта-дъх на Природата
е Духовността.

28.

Науката казва на Природата:
„Искаш ли да те запечатам
с фотоапарата си?“
Природата отвръща:
„За нещастие – не.“

Природата казва на Науката:
„Искаш ли да бъдеш уловена
от Божия фотоапарат?“
Науката отговаря:
„Не, определено не!“

29.

Науката казва на Природата:
„За мен ти си напълно безполезна.“
Природата казва на Науката:
„За мен ти си окайващо зловредна!“

30.

Науката винаги бърза.
Природата има Вечността
на свое разположение.

31.

Науката е Богозабвение.
Природата е живият Бог.

32.

Науката в най-добрия случай
забавлява Бог.
Природата всеки миг
удовлетворява и осъществява Бог.

33.

В отсъствието на Науката
гордият ум може да заеме мястото си.
В отсъствието на Природата
нищо наистина не може да заеме мястото ѝ.

34.

Човешкото в нас
приема Науката много сериозно.
Божественото в нас
приема Природата любящо,
нежно и гордо.

35.

Науката е доставчик на енергия
за ума.
Природата е умножаване на обичта
на сърцето.

36.

Науката мисли,
че знае всичко.
Природата чувства,
че Бог ѝ е дал всичко.

37.

Науката е
обожаването на ума.
Природата е
обожаването на сърцето.

38.

Науката не вярва в
Божията Воля.
Природата обича да бъде в
орбитата на Божията Воля.

39.

Науката е възхвалата и
задоволството на ума.
Природата е обичта
и удовлетворението на сърцето.

40.

Науката може да скъси и уплаши
гордостта-звук на разстоянието.
Природата може да ободри и зарадва
светлината-тишина на разстоянието.

41.

Науката харесва
безпогрешната прецизност.
Природата харесва
бездиханната святост.

42.

Науката е
способността на Науката.
Природата е
Божествеността на Природата.

43.

Науката е
парадът на егото на ума.
Природата е
разкриването на Бог на сърцето.

44.

Неистинската част на моя живот
харесва Науката.
Истинската част в моя живот
обича Природата.

45.

Науката отчаяно
търси ключа към космоса.
Природата вече го притежава.

46.

Науката постоянно очаква
тромпета-успех на Победата.
Природата омайно мечтае за
флейтата-напредък на Победата.

47.

Науката е
печалба на земната слава.
Природата е
игра на Небесния пламък

48.

Науката е
смелостта на ревящ лъв.
Природата е
покоят на разцъфващия Бог.

49.

Науката танцува
с изумителните си открития.
Науката танцува
с ритъма на благодарността си към Бог.

50.

Науко, поздравявам те
с моята смирена глава.
Природо, обичам те
с моето любящо сърце.

Преводи на тази страница: Czech , Japanese
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ sn
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.