Неповторимото обещание на душата, част 2

Върнете се на съдържанието

Част I

SSP 39-51.Шри Чинмой отговаря на тези въпроси на 27 февруари 1989 г.

Въпрос: Има ли някои определени рождени дни в живота на човек, които са по-важни от други, или всички те са от еднаква важност?

Шри Чинмой: Обикновено всеки рожден ден е еднакво важен и предлага еднакви възможности. Но всяка година трябва да видим колко се е пробудил умът, колко се е пробудило сърцето, колко се е пробудил виталът и колко се е пробудило физическото съзнание. Ако физическото, виталът, умът и сърцето са по-пробудени на определен рожден ден, тогава този определен рожден ден е много по-важен.

Отново, когато стогодишнината на един велик човек, който е постигнал нещо, настъпи – първите сто години от рождението му – това е толкова значимо нещо. На стогодишнината му земното съзнание предлага благодарност и радост на личността, която е оставила след себе си нещо изключително велико за Майката Земя, което Тя да цени и което Тя да използва, за да напредва.

Отново, може да приемате всеки ден за свой рожден ден. Ако можете всяка сутрин най-душевно да подновявате обещанието си към Бог да Го удовлетворявате по Негов собствен Начин, да Го осъществявате по Негов собствен Начин, тогава това ще е новото пробуждане на вашия живот. Това ново пробуждане е като рожден ден, защото навлиза новият живот.

Въпрос: Гуру, тъй като си осъзнат, има ли някаква разлика между твоето съзнание на рождения ти ден, отколкото, да кажем, от предния ден? Всеки ден един и същ ли е за теб, или усещаш нещо специално на рождения си ден?

Шри Чинмой: За мен всеки ден е рожденият ми ден във и чрез моите ученици. Когато един ученик постигне и капчица напредък в нещо, особено във вътрешния живот – ако победите несигурността, завистта, гордостта и други слабости – тогава чувствам, че е моят рожден ден, защото по това време моята мечта за съвършенството на човечеството бива осъществена.

Що се отнася до отпразнуването на собствения ми рожден ден, моите роднини, близките ми, учениците ми и моите посветени, които са в Небесата, го правят много преди моите приятели и близки да го направят тук на земята. Те започват много преди рождения ми ден. В Небесата те отбелязват рождения ми ден по много повече начини, отколкото тук на земята. Всичко, което правим на земята, е много, много ограничено. Когато Небесното Око погледне към постиженията на земята, те изглеждат като зрънце пясък. Отново, това зрънце пясък е изключително, изключително важно за еволюцията на човечеството. Иначе, ако духовните Учители не дойдат и не предложат духовното си осъзнаване на земята, земята няма да еволюира. Тя ще остане застояло блато и Божията Мечта никога, никога няма да бъде осъществена.

Въпрос: На рождения ми ден обикновено усещам, че най-важното нещо е моята медитация с теб и ми се ще хората да не вдигат толкова шум за това, че е рожденият ми ден. Това не е ли добро отношение?

Шри Чинмой: Каквото и да искат да направят хората, за да отпразнуват рождения ти ден, трябва да им се позволи. На рождения ти ден, ако някой друг иска да изрази радост, защото си член на човечеството, член на духовно семейство, тогава трябва да им се даде свободата да го направят. На рождения ден радостта е свободно достъпна. Ако някой получава истинска радост, като ти пожелава „Честит рожден ден“ или като ти дава торта, или като прави нещо друго за теб, тогава възможността трябва да му бъде дадена. Радостта не е само в даването, но и в получаването. Винаги чувстваме, че ако дадем радост на някого, ролята ни е приключила. Не, ако някой иска да ни даде радост, тогава трябва да я приемем. Даването е взаимно. Иначе, когато поискам да ти дам радост, защо ще трябва да приемаш радостта ми?

Ако някой иска да отбележи рождения ти ден, да ти донесе радост, истинска радост, тогава трябва да му се даде шанс. Иначе себеотдайността му ще бъде отхвърлена. Като ти дава щастие, радост, усмивка или като ти казва „Честит рожден ден“, той разширява собственото си сърце, а когато разширява собственото си сърце, това е за неговия собствен напредък. Отново, когато приемеш искреното му възхищение или някакво доброжелателство от него, това също така ще увеличи силата на твоето сърце.

Много често разочарованият ум е този, който по несъзнателен, преиначен начин иска да остане уединен на рождения ти ден. Трябва да знаеш, ако другите изразяват искрените си чувства към теб. Ако някой иска да отбележи рождения ти ден с най-искрено сърдечно чувство, тогава това ще добави към неговия напредък. Но ако е въпрос само да се купи търговска картичка за рожден ден и не влага сърце в това, тогава имаш всяко право да останеш тих. Ако чувстваш, че така наречените доброжелатели не са искрени във възхищението си или в любовта си към теб, тогава не трябва да им обръщаш никакво внимание.

Въпрос: Има ли определена духовна дисциплина, която да прилагаме, за да напредваме на рождения си ден?

Шри Чинмой: На този ден само предлагайте благодарност всяка секунда, всяка минута, всеки час. Ако не можете да го правите всяка минута, тогава всеки час се старайте да предлагате благодарност на Всевишния. Сутринта, само веднъж си помислете за средата, в която сте израснали, за училището, за колежа и т.н. и си представете какво бихте станали иначе. Ако бяхте насочили лодката на живота си по начина, по който училищните ви приятели, които не са били духовни, са го направили, тогава щяхте ли да сте щастливи? Не. Дори ако напредвате много бавно в настоящия момент, вие ще сте толкова благодарни на Бог, че все още сте в лодката и пътувате в правилната посока. Целта ви е предопределена. Повечето от предишните ви приятели са поели по друг път, по пътя на желанията. Желанието е път на зигзаг. Върви насам-натам.

Ако можете да предлагате благодарност всеки час, тогава автоматично Бог ще ускори напредъка ви. Рожденият ден е предназначен за благодарност. Душата ви дойде на този свят да извърши нещо наистина велико и добро за човечеството. Бог ви е дал тази възможност и сега я използвате правилно. Именно защото Бог ви е дал възможността, както и способността да изпълните Неговата Мечта във и чрез живота си на стремеж и посветеност, вашето благодарно сърце трябва да излезе напред. Обикновено на физическо ниво човешките същества забравят това, което са получили от Бог – толкова много Обич, Благословии, Любов и Състрадание. Ще усетите резултата само когато се огледате наоколо. Не че всеки час ще мислите за злощастните си приятели, не. Само веднъж – рано сутринта – ще предложите благодарността си, когато видите какво щяхте да правите, ако не бяхте приели духовния живот. Трябва да видите собствения си вътрешен напредък, собствената си вътрешна любов, вътрешна будност и вътрешно пробуждане. Благодарността незабавно ще дойде, когато се сравните с другите, които не водят духовен живот.

Благодарността идва или като сравнявате живота си сега с това, което щяхте да станете, ако не бяхте приели духовния живот, или като сте съзнателни за Единия, който ви е дал способността да продължите да водите духовен живот. Има милиони и милиони хора на земята, които не са съзнателни за Бог, които не вярват в Бог, докато вие сте напълно съзнателни за Божието съществуване. Сега целта ви е да осъзнаете Бог и да Го проявите тук на земята. Вие сте съзнателни за целта си – вие сте пробудени. За тези неща, ако можете да поднасяте благодарност всеки час, тогава това определено ще ускори вътрешния ви напредък.

Има много, много неща, които сте направили, които са добри, и за това трябва да предложите благодарност. Отново, има много, много лоши неща, които не сте направили. За това също трябва да предложите благодарност. Просто погледнете настоящето си съзнание. Вие сте на един определен клон на дървото на живота. Може и да не се катерите много бързо, но все пак сте на клона. За вас съществува огромна възможност да се изкачите нагоре. Тук също можете да предложите благодарност. Можете да предложите благодарност на Бог по толкова много начини. За търсещия рожденият ден е предопределен за предлагане на неспирна благодарност, за да може Бог да бъде по-доволен и за да може да използва търсещия по-уверено и гордо.

Въпрос: На нашия рожден ден съзнанието ни изглежда много по-възвишено. Достъпът ни до твоето вътрешно богатство и нашето вътрешно богатство изглежда по-пълноценно. Какво всъщност се случва във вътрешния свят, което ни позволява да бъдем такива?

Шри Чинмой: На рожденият ви ден душата излиза напред. В други дни сърцето не е дейно и динамично, самото сърце спи. Вътре в сърцето е душата. Когато душата получи възможността да излезе напред, вътрешната връзка, която имате с Бог, се подсилва. Затова усещате, че се случва нещо много специално. Тази пълноценност е много добра. Просто трябва да помните, че се случва нещо специално. Може и да не знаете какво се случва и Бог може да не желае да знаете, но душата ви определено излиза напред с всичките си мечти за проява на Бог.

Въпрос: Кога всъщност започва и свършва физическият рожден ден? Колко часове от деня трае?

Шри Чинмой: Всъщност рожденият ден трае през всичките двайсет и четири часа. Да предположим, че сте родени в три часа следобед. Не трябва да броите двайсет и четири часа от този час нататък. Точно след полунощ можете да започнете да чествате рождения си ден. Когато смените деня на календара на стената, след полунощ, тогава настъпва рожденият ви ден.

Въпрос: На рождените дни на учениците поднасяш ли специален подарък във вътрешния свят, за който не сме съзнателни?

Шри Чинмой: Зависи от връзката, която душата ви е изградила с мен. Всички души са свързани с мен, но някои души са установили по-директна връзка, по-мощна връзка, по-близка връзка и тогава естествено те получават повече. Отново, ако някои хора се молят и медитират искрено, тогава те получават специални благословии всеки ден. Готов съм да дам вътрешния подарък, но някои души не са близко свързани с мен, така че това е проблем.

Понякога може да отпразнувам рождения ден три дни по-късно, но във вътрешния свят душата идва при мен на точния рожден ден. Ако съм много близко свързан с човека, душата определено ще дойде и ще получи благословии в определения ден. Отново, душата може да дойде ден или два преди това или дори по-рано, за да го чества. Както във външния живот мога да отбележа рождения ден три или четири дни или дори седмица по-късно, в света на душите, тъй като приближава специален повод, душата може да дойде ден или два по-рано за специални благословии. Душата определено получава необикновени благословии. Но после идва въпросът колко може да получи душата. Някой може да получи благословии на стойност един цент, докато някой друг може да получи специални благословии на стойност десет хиляди долара. Изцяло зависи от възприемчивостта на душата и близостта ? с моята душа.

Въпрос: Ако знаем, че рожденият ни ден наближава, как можем да се подготвим най-добре, така че в този определен ден да станем най-възприемчиви?

Шри Чинмой: Всеки път, когато дойде лоша мисъл, просто я отрежете в зародиш. Напълно обречете на глад съмняващия се ум, умът, който ви казва, че за вас е невъзможно да постигнете нещо добро за Бог, умът, който казва: „Гуру не го е грижа за мен, той няма да направи нищо особено за мен на рождения ми ден“. Вярно, може и да не организирам празненство за вас, но ако имате чистота в ума си и ако имате постоянна готовност да ме радвате, то и да не ви дам подарък за рождения ден или дори не ви погледна, тогава ще сте еднакво щастливи.

Постоянното отхвърляне на лошите мисли е най-важно. Когато се появят положителни мисли, подхранвайте ги, подхранвайте ги. „Искам да съм изключителен търсещ“ – подхранвайте тази идея. Но ако се появят лоши мисли, просто ги уморете от глад. Като разширявате положителните си мисли и разрушавате отрицателните мисли, ще постигате най-бърз напредък. Всеки миг имате някаква мисъл и тази мисъл направлява живота ви. Ако е лоша мисъл, тогава тя ще съсипе вдъхновението ви, стремежа ви, всичко. Ако е добра мисъл, тя ще засили вашия стремеж и радост. Всеки миг наблюдавайте каква мисъл се появява. Ако видите, че е добра мисъл, тогава увеличавайте и увеличавайте нейната прелест, чистота и мощ. Ако е лоша мисъл, тогава не чакайте и секунда. Незабавно я разрушете.

Въпрос: Рожденият ден е най-щастливият ден в нашия живот през годината. Как можем да направим всеки друг ден до следващия ни рожден ден също толкова щастлив?

Шри Чинмой: Вярно, рожденият ви ден е най-щастливият ден. Другите дни можете също да превърнете в най-щастливия ден в духовния си живот, като правите две неща. Сутринта направете списък с желанията си. Ако имате десет неща на листа, тогава вижте дали можете да премахнете едно от тях. От десет, вижте дали можете да ги намалите до девет, после до осем, после до седем, шест и накрая до николко. Не е нужно да запишете сто желания. Просто напишете десет. След това, когато видите, че сте стигнали до едно, а после всичките вече ги няма, можете да направите нов списък. Не е нужно да мислите за всяко отделно желание, без значение дали се е изпълнило, или не. Незабавно ще получите огромна радост от това, че вече нямате това желание. Така че това е единият начин.

Другият начин да направите себе си щастливи е да намалите очакванията си. Ако очаквате нещо от другите, само ще се разочаровате. Дори ако очаквате нещо от себе си и не го получите, ще се раздразните и разочаровате. Ще бъдете напълно обречени на разочарование. Когато не получите нещо от другите, им се ядосвате, защото не са изпълнили желанието ви. Когато не получите нещо от себе си, чувствате, че сте безполезни. После се депресирате и гневите. Когато това се случи, просто си кажете: „Това не е правилният начин. Аз ще направя правилното нещо. Ако очаквам нещо от света, ще се разочаровам, защото светът е такъв. Ако очаквам нещо от себе си, възможно е също да не успея да го постигна. Това, от което се нуждая, е търпение“.

Ако искате да развиете търпение, незабавно си помислете за едно дърво. Това дърво не е станало дърво за една нощ. Започнало е като малко семенце. Нужно му е било толкова много време, за да поникне. Станало е малка фиданка и след това се е превърнало в огромно дърво. Отнело му е толкова много време! Тук също Бог е посял семето на съвършенството вътре във вас. Ако искате да станете напълно съвършени само за десет или двайсет години, това е невъзможно.
После идва готовността. Готовността ви е напълно необходима. От една страна, няма да очаквате да постигнете нещо за една нощ. От друга страна, ще сте готови да сторите правилното нещо. Всеки знае какво е правилно и какво – не. Само ако хората искат да се самозаблуждават, казват, че не знаят какво е правилно.

После идва стремежът. Стремежът е като мускул. Преди не сте можели да се упражнявате с пет фунтови тежести. Сега може би се упражнявате със седемдесет фунтови, осемдесет фунтови тежести. По този начин приемайте стремежа като мускул. Как ще го развиете? Като се упражнявате редовно. Преди не сте можели да медитирате дори и минута. Сега може би успявате да медитирате пет минути.

Ключът е в контрола на мислите. Ако дойде лоша мисъл и можете да я управлявате, тогава постъпвате правилно. Ако дойде добра мисъл и я разширявате, подсилвате я, тогава постъпвате правилно. Ако са налице положителни мисли, позволете им да растат. Ако са отрицателни мисли, разрушете ги. Като мислите винаги положително, вие постигате най-бърз напредък. Всеки час може да бъде превърнат в щастлив, като допускате добри мисли, положителни мисли да навлизат във вас. Отново, всеки час може да бъде погубен, като позволите на една отрицателна мисъл да влезе.

Въпрос: Има ли особен начин, по който да съхраним благословиите, които сваляш на рождения ни ден?

Шри Чинмой: Единствено дръжте ума изпразнен от мисли и дръжте сърцето напълно чисто. Повтаряйте: „Чистота, чистота, чистота“ или „Всевишни, Всевишни, Всевишни“. Ако казвате „Чистота, чистота, чистота“, това убеждава ума ви. Ако повтаряте „Всевишни, Всевишни, Всевишни“, тогава незабавно ще успеете да направите всяко нещо, което е напълно необходимо, за да поддържате Благословиите, които идват Свише. „Всевишни“ е далеч по-добре, но ако не можете да казвате „Всевишни, Всевишни“, тогава поне повтаряйте „Чистота, чистота“. Ако можете да го повтаряте вкъщи, дори на глас, това ще ви помогне неимоверно. Това убеждава ума. После ще можете да съхраните Благословиите, които сте получили Свише.

Въпрос: Кога ще има рожден ден човечеството?

Шри Чинмой: Когато десет души се срещнат заедно, можем да кажем, че това е човечество. Да кажем, че има десет небожествени хора. От десетте, ако един стане божествен, тогава съществува огромна вероятност другите девет да станат божествени. Така че това е рожденият ден на човечеството. Не че десетимата ще станат божествени за една нощ. Първо можете да станете напълно съзнателни за Божието Състрадание, Любов и Светлина. После някой друг и някой друг. С течение на времето днес вие може станете напълно пробудени, утре ще е някой друг, вдругиден – трети, и така нататък. Ако хиляди хора станат напълно пробудени днес или утре, ако хиляди хора се отворят за Божията Светлина, тогава определено Божията Любов и Божията Наслада ще се спуснат на земята. Цялото земно съзнание ще бъде обляно. Така че всеки отделен човек трябва да полага съзнателно усилие да стане Божий избран инструмент. Днес вие ще станете Божий избран инструмент, утре някой друг ще стане Негов избран инструмент. Това не е като разтворимото кафе или чай, не. Но с искреното си и съзнателно усилие ние можем да ускорим Божия Час.

Въпрос: Какво всъщност е благословията?

Шри Чинмой: Благословия е онова, което ни държи съзнателно будни за Божието Присъствие. Всеки знае как се изписва думата ‘Бог’ – Б-О-Г. Има я в речника. Но колко часа на ден сте съзнателни за Божието Присъствие в живота ви, в мислите ви, в действията ви? Ако можете да сте съзнателно будни за Божието Присъствие в живота ви през целия ден, тогава това е Божия Благословия. Несъзнателно може и да знаете, че Бог съществува, може и да вярвате в Бог, но ако не сте съзнателно будни за Божието Присъствие в живота ви, това не е Божия Благословия. За духовния човек Божията Благословия означава съзнателно да чувствате Божието Присъствие през часовете, през които сте напълно будни. Да мислите за Божието Присъствие, дори ако не го усещате, също е истинска Благословия за търсещия.

Въпрос: Можем ли да се отъждествим с човека, чийто рожден ден е, за да можем и ние да получим нещо?

Шри Чинмой: Ако е нечий рожден ден и искрено сте се отъждествили с тази определена душа, тогава това е като споделяне. Човекът, чийто рожден ден е, определено ще получи благословии и вие ще получите част от тях. За нещастие, ако сто човека пеят „Честит рожден ден“, може би деветдесет и девет не получават нищо. Вие пеете „Честит рожден ден“, която сте научили в детството си, но получавате нула. Когато видите, че много сериозно медитирам върху душата или сърцето на ученика, ако по това време можете да се отъждествите не с него, а с мен, като гледате очите ми или усещате сърцето ми, тогава ще успеете да получите нещо. Иначе, докато пеете „Честит рожден ден“, може да сте в неспокойното си витално съзнание и няма да получите нищо.

Отново, понякога става така, че дори рожденикът мисли за глупости: „Гуру отбеляза рождения ден на еди кой си по-значимо, дойдоха много повече хора. Тук на рождения ми ден никой дори не донесе и торта и цял ден никой не ми каза „Честит рожден ден““. Когато ви дойдат всички тези мисли, вие не получавате нищо. Аз може и да медитирам върху вас и може и да не получите нищо, докато трети човек може да получи специалните Благословии, които съм свалил за вас за рождения ден. Вие може и да не ги получите, но някой друг може и да ги получи. Те може да са възприемчиви. Отново, възможно е единствено рожденикът да получи нещо. Две или три минути или час и повече тя може да стане възприемчива и може и да получава, защото е рожденият ? ден, докато другите не се отъждествяват с мен или с рожденичката и не получават нищо.

Част II

SSP 52-58. Шри Чинмой отговаря на тези въпроси на 2 март 1989 г.

Въпрос: Как можем да помним ведрото и детско чувство, което усещаме на рождения си ден?

Шри Чинмой: Някои хора чувстват, че всеки път, когато идва рожденият ден, това е тъжно преживяване вместо радостно изживяване. Те се чувстват нещастни, че годините напредват. Чувстват, че смъртта ги напада. Рожденият ден означава осъществяването на живота, но ако мислите за рождени ден като за бързо приближаваща се смърт, ведростта незабавно изчезва. Ако имате множество желания, ще видите, че дори и едно ваше желание не е изпълнено. По този начин ще станете нещастни. А ако искате да имате стремеж в огромно количество, може и да забележите, че годините се търкалят, а стремежът ви не се увеличава. Има толкова много начини да се направим нещастни на рождения ни ден.

Едно дете не мисли за бъдещето си. Неговата радост е в настоящето. То не мисли за външния свят – то не мисли колко материално богатство има то или баща му. То мисли за живота като за постоянна радост. Този миг то е щастливо, следващия миг то е щастливо. Щастието е постижението на живота му. Ако искате да сте щастливи и да останете щастливи, трябва да мислите за някого, който е винаги щастлив – друго дете. Опитайте да си представите Бог като малко дете, което си играе около вас. Той играе през цялото време – Той е с вас, Той е във вас, Той е за вас, Той е около вас. Трябва да си представите, че около вас има някой през цялото време и че това е Бог детето в градината на вашето сърце. Понякога Той идва и застава пред очите ви, защото не успявате да влезете в градината на сърцето си, въпреки че е ваша собствена. Ако можете да мислите за Бог като за вечно дете, което през цялото време си играе с вас, около вас, тогава ще можете да поддържате детските си качества и ще получите вдъхновение, стремеж, радост, вътрешна сила и увереност, че можете да бъдете друго дете, което ще бъде вечно щастливо.

Въпрос: На рождения ни ден по-добре ли е да се събираме с хора, или да бъдем насаме със себе си?

Шри Чинмой: Трябва да разделите времето си. Първо трябва да получите, после трябва да споделите. Рано сутринта трябва да се молите и да медитирате и да получите Благословии Свише, от нашия Господ Любим Всевишен. Неговите Благословии, неговата Любов, Неговото Състрадание, Неговата Загриженост, Неговата Радост – за всичко, от което се нуждаете – ще се молите на Всевишния да ви даде. Веднъж щом получите тези неща, ще бъдете щастливи. После това щастие трябва да споделите с другите. Ако не получите, преди да започнете да се срещате с приятелите си, няма да получите Божиите специални Благословии. Обикновено приятелите ви не медитират за вас на вашия рожден ден. Те изпращат доброжелателството си, но не се молят сериозно на Всевишния дори и минута да ви дари със Своите Благословии, Своята Любов, Своето Състрадание, Своя Мир. Те само ще общуват с вас по приятелски начин. Те ще се постараят да ви вдъхновят, но вие сте тези, които трябва да получите духовните неща, вътрешните неща, най-важните неща от вашата молитва и медитация.

Рожденият ден е ден на радост и щастие. Това е денят за обещанието на душата към земното съзнание или собственото ви тяло, витал и ум. Това е взаимно обещание. Душата ви е обещала на Бог, че ще прояви Божията Светлина във и чрез вашето тяло, витал, уми и сърце. Отново, вашето сърце, вашият ум, вашият витал и вашето тяло са обещали да станат съвършени инструменти, за да радват душата или за да радват Бог по Негов собствен Начин.

Веднъж щом сте изиграли ролята си, веднъж щом сте се молили и медитирали рано сутринта и сте получили вътрешно богатство, тогава през деня ще успеете да споделите вътрешната си и външна радост с приятелите си. Иначе, ако не получите тези божествени неща, преди да започнете да общувате с хората, вашето обещание към душата ви или към Бог и обещанието на вашата душа към вас никога няма да бъдат изпълнени. Първо най-важното – първо идва вътрешният ви живот, а после ще разговаряте с приятелите си, ще организирате празненство и други неща. Първо идва вашето обещание към Всевишния и Обещанието на Всевишния към вас. После, след като усетите, че сте получили Свише нещата, от които се нуждаете, ще можете да общувате с останалия свят.

Отново, можете да медитирате не само веднъж, а няколко пъти. Да предположим, че сте медитирали сутринта и сте получили нещо и сте много щастливи. После можете да отидете на работа или да се виждате с хора. След два или три часа можете отново да медитирате. На рождения си ден поне три или четири пъти можете да бъдете в пълна тишина. Да кажем, че сутринта сте спечелили вътрешно богатство на стойност десет хиляди долара. После, когато разговаряте с приятелите си, може да им предложите нещо на стойност сто или двеста долара. Така, както имате джоб в дрехата си, така и в джоба на сърцето си можете да влагате вътрешно богатство, когато медитирате.

Ако можете да медитирате три или четири пъти на рождения си ден, това ще е добре. Сутрин трябва да започнете с най-дълбока благодарност, защото водите духовен живот. Познавате хора, които не са приели духовния живот – вашите приятели, вашите колеги, вашите състуденти и други. Само веднъж се огледайте в ума си и си кажете: „О, Боже, толкова съм Ти благодарен, че не съм като него, че не съм като нея. Поради безкрайното Си Състрадание ти ме направи търсещ, духовен човек. Иначе щях да съм като него или нея“. Тогава отново вечерта или през нощта, преди да си легнете, просто се молете: „Мой Всевишни, толкова съм Ти благодарен, че ме запази във високо съзнание през целия ден. Отново и отново успявах да мисля за Теб, да мисля за обещанието, което съм Ти дал, и да бъда достоен за обещанието, което Ти си ми дал“.

Ето как трябва да използвате деня – като балансирате вътрешния и външния живот. Ако останете само във вътрешния свят, ще пренебрегнете приятелите си. Това изобщо няма да е добре, защото сте се появили на този свят, за да бъдете едно с тях, за да бъдете неразделна част от Бог творението. Трябва да проявявате Бог вътре в приятелите си и в близките си на земята. Те ще сторят същото нещо. Те ще проявят Божията Светлина във вас и по света.

Въпрос: Когато наближава рожденият ми ден, това ми дава подтик да бъда духовен, така че на самия ден да мога да удовлетворя Бог. Но няколко месеца след рождения ми ден губя подбудата си.

Шри Чинмой: Всеки го прави! Ти не си единственият виновник. Всички човешки същества плуват в същата лодка!

Ако мислите за рождения си ден не само като ден на радост, но и като за ден на обещание, тогава ще видите, че не сте изпълнили обещанието си към Бог. Вашето обещание към Бог е да бъдете съвършен Негов инструмент, така че да можете винаги да Го удовлетворявате по Негов собствен Начин. Днес виждате, че имате толкова много несъвършенства. Утре отново ще видите, че имате толкова много несъвършенства. Вдругиден ще е същото нещо. Но все пак вашият стремеж е да станете най-съвършен инструмент.

Ако можете да държите този стремеж като пламтяща действителност, накрая ще стигнете целта си. Целта ви е да изкачите духовните Хималаи. Може и да си кажете: „Хималаите са толкова нависоко, толкова са високи, а аз току-що започнах. Какво правя?“. Ако отстоявате целта си, ще вървите нагоре, нагоре, нагоре. Но ако не искате да видите целта си, защото след два дни сте уморени, тогава ще бъдете нападнати от съмнения. Ще си кажете: „Толкова е високо! Най-добре е да се спусна“. Или може да си кажете: „О, изкачил съм се няколко метра. Нека сега си почина“. Но в духовния живот няма такова нещо като почивка. Ако не гледате нагоре, тогава ще гледате надолу. По това време ще видите, че има толкова много хора в подножието на Хималаите. Те лежат, спят и хъркат. Ще си кажете: „О, Боже, толкова им е удобно. Нека сляза и се присъединя към тях“. После се спускате и къде е целта ви? Преди рождения си ден се изкачвахте нагоре и няколко дни след рождения ви ден продължавахте де вървите нагоре, все нагоре. После започна отпускането и ви свали долу. Сега само Бог знае кога ще станете и ще започнете наново.

Ако приемете рождения си ден като продължение на вашето обещание към Бог да станете Негов най-съвършен инструмент, тогава днес ще видите, че днес не сте изпълнили обещанието си и утре ще видите същото нещо. Но докато продължавате и продължавате, ще видите, че има доста добри качества, които получавате и доста лоши качества, които са си тръгнали. Това е голямо удовлетворение. Преди десет години може би имахте двайсет желания. Сега, тъй като се молите и медитирате всеки ден, може и да видите, че сте ги намалили до шест или пет желания. Тук забелязвате напредъка си. Този напредък е вашето удовлетворение, вашето съвършенство. В нашата философия напредъкът винаги е съвършенство. Ще постигна съвършено съвършенство, когато нямам желания, но е факт, че вчера имах десет желания, а днес имам само четири желания. Утре ще имам три желания. Така че този напредък е съвършенство.

Пълното съвършенство настъпва, когато нямате и едно желание. Но има нещо отвъд това. Потушили сте всичките си желания, вярно, но имате ли стремеж? Бог ще ни улови по този начин. Може да си кажете: „Не искам това, не искам онова“. Но тогава Бог ще ви попита: „Какво искаш? Искаш ли Ме през цялото време по Мой собствен Начин? Не искаш да имаш кола, не искаш да имаш материално богатство, не искаш да пътуваш по цял свят, не искаш да имаш къщи и така нататък. Да, оценявам това, но по положителен начин плакал ли си за Моята Любов, за Моите Благословии, за Моето Състрадание?“. Според вас вие сте съвършени, защото нямате никакви желания, но според Бог вие не сте съвършени, защото не молите за Неговия Мир, за Неговата Любов, за Неговата Радост, за увеличаването на собствения ви стремеж.

Това, което наричаме напредък, определено е съвършенство по свой собствен начин. Но тъй както няма край нашия напредък, така няма и край нашето съвършенство. Ето защо продължаваме, продължаваме и продължаваме. Всеки ден трябва да мислите за напредъка си. Тогава ще видите, че напредъкът ви няма край. Иначе, ако не гледаме напредъка си, няма да можем да продължим пътуването на живота си. В продължение на пет дни преди рождения ни ден ще работим много здраво. Отново, други пет дни след рождения ни ден ще се стремим най-силно и с това се приключва. Но не, рожденият ни ден е всеки ден. Тъй като всеки рожден ден ни дава радост и решителност и ни напомня за нашето обещание, то нека държим този рожден ден всеки ден, за да поддържаме същото обещание.

Въпрос: Какво взима под внимание душата, когато избира определен ден и определен месец, в който да се роди на земята?

Шри Чинмой: Не само душата избира определен ден. То е като среща. Всевишният и по-висшите същества също ще помогнат при избора на ден. Като при големите срещи ще има председател, президент и така нататък и по същия начин се взима решението в Небесата. Те заедно избират датата.

Когато душата приеме тялото, витала, ума и сърцето, тя става капитанът, а Командирът е Всевишният. Капитанът разчита на обикновените войници – тялото, витала, ума и сърцето. Душата обещава на Всевишния, че ще напътства членовете на семейството си към Него. Всеки член също дава обещание на по-висшите светове. Душата иска постоянно послушание от тези членове. Ако те не слушат, се появяват проблеми. Тогава проявата на Бог става почти невъзможна.

Да кажем, че поддържате офис. Назначили сте няколко работници и те ви обещават, че ще ви слушат и че ще са добри работници. След няколко дни или няколко месеца някои от тях остават добри работници, докато други се отпускат и стават лоши. Тогава може да дойде ден, когато всеки се е отпуснал, дори добрите работници.

По подобен начин може да дойде време, когато сърцето, което е най-мило на душата, вече не слуша душата. Душата е обещала на Бог, че тези членове ще тичат успешно, най-удовлетворително. Тялото е обещало да се пробуди, но вместо това то иска да спи. Виталът е обещал да бъде динамичен, но вместо това става агресивен. Умът е обещал, че ще има еднонасочена воля, но вместо това започва да се съмнява във всичко. Сърцето е обещало, че ще запази единството си с другите през цялото време. Вместо това то влиза във витала и се наслаждава на всички слабости на витала. Не иска да се наслаждава на девствената чистота и божественост на душата.

Сърцето би трябвало да остане в една стая, където всичко е сигурност. Там всичко е душевно по божествен начин. Но вместо това сърцето се наслаждава на това да бъде едно с витала. Тогава започват емоционалните витални проблеми. Любовта-единство, осъществяването-единство, всеобщото единство – този вид божествена любов си отива. Тогава любовта, което сърцето има, отива само при един човек или едно нещо. Сърцето започва да обича само своето тяло, своя витал, своя ум или едно нещо или един човек, докато е трябвало то да бъде всеобхватно. Тук сърцето ограничава себе си и става несигурно. Ако сърцето установи единството си, постоянното си единство с душата, с Бог, тогава то става всеобхватното сърце. Вместо това сърцето започва да се ограничава и да се привързва. Един по един всички членове на семейството на душата не успяват с обещанието си.

Когато Бог е създал душата и тялото, витала, ума и сърцето, Божието Прозрение е било всички те да работят съвършено заедно. Започнали са добре, били са с добри намерения, но един по един са станали непослушни, предателски или безполезни. Те не са искали нарочно да не се подчиняват, но не са използвали способностите си правилно, така че сега са станали безполезни. Тогава какво прави Бог? Той казва: „Добре, в това прераждане сте се провалили. В следващото прераждане отново ще започнете“. Бог борави с Вечността, но ако вие като човек можете да станете прекрасен инструмент в този живот, тогава Бог ще има повече вяра във вас и ще ви даде повече отговорности. Той ще подготви за вас нещо безкрайно по-велико.

Въпрос: Ако искаме да поднесем най-добрите си пожелания на приятел, който живее много далеч и поради небрежност пропуснем рождения им ден, твърде късно ли е да го направим след това, или можем да наваксаме?

Шри Чинмой: По-добре късно отколкото никога. Вашите приятели ще ви простят, защо знаят, че тези неща се случват. Не е нещо рядко срещано. Но ако имате много силна вътрешна връзка с този човек, ще ви е трудно да си простите.

Много пъти се случва така, че прощаваме на другите, но не можем да простим на себе си, защото очакваме нещо безкрайно по-красиво, по-душевно, по-мощно от себе си. Обикновените нестремящи хора си прощават. Тогава, веднага щом видят същия недостатък у някого другиго, те никога не могат да простят на този човек. Но когато добрите хора видят капчица несъвършенство в себе си, те се ядосват на себе си толкова много. Когато лошите хора видят малко несъвършенство в другите, те се опитват да го раздуят все повече и повече. Това е разликата между добрия човек и лошия човек. Добрият човек ще се опита да прости или да пренебрегне недостатъците на другия човек. Той ще каже: „Горкият човек! Аз също имам несъвършенства“. Лошият човек винаги се опитва да скрие собствените си недостатъци. Той се опитва само да вижда несъвършенствата на другите. Добрият човек вижда собствения си малък недостатък и казва: „Ако имам това несъвършенство, как ще стана Божий най-скъп, най-съвършен инструмент?“. Той не иска да си прости. Той иска да се усъвършенства всеки миг.

Да се върнем на въпроса ти, ако не поднесеш добрите си пожелания на приятелите си, ако си добър човек, ще страдаш безкрайно повече от човека, който не е получил картичка от теб. Поради тази причина винаги трябва да бъдеш много внимателен. Ако вече си допуснал грешката, тогава се обади на този човек или му пиши и искрено му се извини. Ако в сърцето ти има искреност, тя определено ще докосне сърцето му.

Понякога хората нарочно не се обаждат на приятелите си или на близките си, а после казват, че са забравили рождения им ден. Или казват лъжа: „Обадих ти се, но те нямаше“. Понякога ще кажат: „Изпратих ти картичка, но пощальоните трябва да са я изгубили“. Те превръщат пощата във виновник. Лошите хора ще изпратят картичката същия ден или десет дни по-късно и ще обвиняват пощенския клон. Ще кажат, че се е затулила някъде в пощенския клон. Лошите хора винаги ще прехвърлят отговорността на трето лице. Що се отнася до добрите хора, дори ако трето лице е отговорно, те ще поемат вината върху себе си: „Може би не сложих достатъчно марки“ или „Може би забравих да я изпратя“.

Вътрешната ви искреност е най-важното нещо. Първо, ако връзката ви с този човек е много дълбока, вие няма да забравите. Но ако сте забравили, тогава се извинете. Ако е от самите дълбини на сърцето ви, от самото ви същество, другият човек ще усети, че е било тъжна грешка и че по никакъв начин не сте искали да ги пренебрегнете.

Въпрос: Преди рожденият ми ден имах няколко сънища. В сънищата лошите сили се опитваха да се борят с душата ми. Крайният резултат в повечето сънища беше, че душата побеждаваше.

Шри Чинмой: Поздравления! Ти победи. Ти имаше някакви препятствия и ги прескочи. Беше нападнат от лошите сили и душата ти победи. Много се гордея с теб. Сега, какъв е въпросът ти?

Въпрос: Въпросът ми е – опитваше ли се Бог да ми каже нещо?

Шри Чинмой: Само да приемаш живота сериозно. Сериозно означава да бъдеш върховно избран инструмент на Бог. Винаги трябва да помниш това. Всички ние сме Божии инструменти. Да кажем, че един клас има петдесет ученици. Един е последен в класа, другите са първи, втори, трети. Ако се уча в този клас, целта ми не е просто да бъда в класа, а да бъда първи. Някои ученици казват: „Достатъчно е, че съм в клас“. Моите ученици правят точно същото. Някои от тях казват: „Докато съм на пътя, докато съм в лодката, мога да спя, мога да хъркам, мога да се отпускам“. Кой се нуждае от такъв пътник? Водачът иска хора, които са будни, нащрек и се оглеждат навсякъде. Той иска пътници, които пеят, възпяват и вършат най-различни неща. Кормчията напътства Лодката към предопределената Цел и те Го вдъхновяват. Това са добрите ученици.

Винаги мисли за това да правиш нещо и да се превърнеш в нещо. Когато казвам да вършиш нещо, нямам предвид на всяка цена, а по силата на своя стремеж, посветеност и предаване на Божията Воля. Върши всичко с вътрешния плач на сърцето си и външната посветеност на живота си. Тогава няма да имаш време да гледаш лошите сили. Ако винаги гледаш на север, как можеш да погледнеш на юг? Целта ти не е зад теб. Твоята цел е пред теб. Тя е точно пред теб, пред носа ти. Така че ако винаги се целиш към положителната страна на живота, тогава отрицателната страна автоматично ще отпадне, защото тя вече няма да съществува за теб.

Въпрос: По-лесно ли е да чуем гласа на душата на рождения си ден, отколкото в други дни?

Шри Чинмой: Зависи от медитацията ти. На рождения ти ден, ако мислиш колко подаръци ще получиш от приятелките си или колко души ти изпращат телеграми или писма и ако по време на твоята медитация идват всички тези мисли, тогава ще бъдеш ли възприемчива? Бог ще ти даде нула. Самият ден е добър, но в този ден враждебните сили могат да те нападнат много хубавичко: „Поздрави ли ме той? Кой ще ми поднесе торта днес? Нека видя дали еди кой си е мой истински приятел, или не. Ако тя не ми даде торта, тогава нашето приятелство приключва!“.

На рождения си ден медитираш, за да получиш специални Благословии, но всеки ден трябва да медитираш с най-голяма искреност. Така създаваш възприемчивостта. Тя е като мускул – трябва да се упражняваш всеки ден. Можеш ли да станеш чудесна певица за една нощ? Не. Само като се упражняваш и упражняваш. Така че ако медитираш всеки ден душевно и посветено, тогава ще си възприемчива на рождения си ден. Иначе през цялата година ще мислиш за закуската си, какво си яла миналата вечер, какво правят другите и каква рокля ще носиш днес – ще си мислиш за такива глупости по време на медитацията си. По това време медитацията не е в ума ти – в ума ти е останалият свят. Така че как ще бъдеш възприемчива? Ако през годината медитираш искрено, тогава на рождения ти ден, на специалния ти ден можеш да получаваш, защото на този ден ще бъдеш по-внимателна в молитвата си. Ще бъдеш по-бдителна. Тогава автоматично ще станеш по-възприемчива.

Няма твърдо правило, че рождения ви ден ще имате по-добра медитация. Вярно, на рождения ви ден Онзи, която ще ви дари с Благословии, ще бъде по-мил, по-любящ и по-състрадателен към вас, но трябва да отворите вратата на сърцето си. В други дни, ако Той дойде при вас, поради липсата на възприемчивост може би ще получите духовност на стойност десет долара. Но на рождения ви ден, поради безкрайното си Състрадание, Той донася духовност на стойност сто или двеста долара. Само защото е рожденият ви ден Той може да остане пред врата на сърцето ви няколко минути повече. В обикновените дни Той може и да стои пет секунди. По време на тези пет секунди Той чука ли чука на вратата на сърцето ви. Ако не отворите вратата по време на тези пет секунди, Той си тръгва. На рождения ви ден, след като е почукал на вратата, Той може и да остане за пет минути. Ако след пет минути не отворите вратата, Той ще си тръгне. Достатъчно е чакал. Така че на рождения си ден получавате повече възможности, но не можете да кажете, че на този ден ще бъдете възприемчиви. Бог е винаги готов да види дали ще отворите вратата. Това зависи от вас. Можете да държите вратата залостена отвътре. Ако не я отворите, Той няма да я счупи, за да влезе. Той идва като ваш гост, за да ви даде нещо. Ако не отворите вратата, какво може да направи Той?

Трябва да създадем възприемчивостта, като се молим искрено всеки ден. Ако искате да разчитате на един определен ден – на рождения си ден – ще бъдете напълно изгубени. Добрият земеделец оре полето всеки ден. Лошият земеделец ще чака определения ден, в който ще вали и всичко друго е на негово разположение, докато добрият ще продължава да оре вярно без значение дали вали, дали грее слънце.

По подобен начин добрите ученици ще учат всеки ден. Вечерта преди изпита лошите ученици ще пият кафе и ще си докарат главоболие, като се опитват да прочетат всичко. После ще разчитат на късмета. Те ще си кажат: „Тъй като не успях да прочета цялата книга, нека отгатна кой въпрос ще ми зададе моят учител“. Така избират десет или дванайсет въпроса, които да научат, само за да открият, за свое огромно разочарование, че учителят не е задал тези въпроси. Ако сте добър ученик, четете цяла година. Тогава, докато дойде време за изпитите, ще сте прочели цялата книга. Така че, без значение кой въпрос задава учителят, ще успеете да си вземете изпита.

Бог също е Учител. Ако се занимавате с медитация всеки ден, тогава в деня на вашата душа лесно ще получавате от Него. Иначе пет или шест дни преди рождения ви ден ще се постараете да станете много чисти, много искрени, много себеотдайни. Преди това в продължение на единайсет или дванайсет месеца сте водили неустремен живот, небожествен живот. Единайсет и половина месеца сте спали и после за петнайсет дни ще се опитате да станете съвършен инструмент на Бог! Тогава как ще си вземете изпита? По време на тези единайсет месеца Бог се е старал да ви учи, но вие занемарявахте учението си. За петнайсет дни ще успеете ли да минете през уроците за цялата година? Невъзможно е.

Отново, винаги има някои хора с късмет, които учат в единайстия час и си вземат изпита, защото Бог е състрадателен към тях. Случило се е така, че учителят е задал въпроса, за който са чели – само поради чист късмет. Но колко хора могат да имат такъв късмет? Поради чист късмет може и да си вземете изпита една година, но ще си взимате ли изпита всяка година? Една година, поради късмет, може и да си вземете изпита, но следващата година ще се провалите. После на третата година ще се откажете от учението си и ще си отидете вкъщи.

В духовния живот също, ако през годината не учите и преди рождения си ден искате да станете светец, това няма да се случи. Процесът е постепенен. Редовността е от огромно значение. Точността също е важна. Но ако се провалите с точността, поне се старайте да поддържате редовността си. Точността е трудна, докато редовността не е. През годината трябва да сте редовни и точни в медитацията си. Тогава незабавно идва възприемчивостта. Но ако кажете: „На рождения си ден ще се стремя и ще стана съвършен човек. Внезапно ще се спусне ангел от Небесата и ще преобрази голата ми глава и ще ми даде много коса и ще стана толкова хубав“, не, не, не. Този ангел никога няма да се спусне. Всеки ден, всеки час, всяка секунда трябва да се стремите.

[След това Шри Чинмой спонтанно композира специална песен за рождения ден:]

„Свобода отвътре, свобода отвън“ —
викът на днешния ден.
„За да радвам моя Господ
по Негов собствен Начин, аз дойдох на този свят“ —
шепотът на утрешния ден.

Коментар на Шри Чинмой: Днешният свят е пълен с желания. Светът на желанията иска свобода. Днешният вик: „Свобода, свобода, свобода — дойдох на този свят, за да се наслаждавам на свободата!“ Плачем за свободата, но никога не я получаваме.

Утрешният свят ще бъде изпълнен със стремеж. Утрешният шепот иска да радва Бог по Негов собствен Начин. В мига, в който започнем да се стремим, виждаме, че Самият Бог е този, който се стреми в нас, чрез нас и за нас.

Част III

SSP 59-97. Шри Чинмой отговаря на тези въпроси по време на пътуване с автобус на 9 април 10989 г.

Въпрос: Имаш ли любимо родно място от предишните си прераждания?

Шри Чинмой: Индия и Америка.

Въпрос: Веднъж ти каза, че всяка човешка душа, която се ражда в Индия, носи нещо специално.

Шри Чинмой: Само Бог знае какво съм казал тогава и в какъв контекст. Може би съм го казал обобщително. За мен индийската душа отвръща доста лесно и бързо на повика на Всемирния Дух.

Въпрос: Какво всъщност имаш предвид под „раждането на ново творение“?

Шри Чинмой: С раждането на ново творение Небесата изпращат нова надежда на човечеството и човечеството предлага ново обещание на Небесата.

Въпрос: През обикновено раждане ли минават вещиците?

Шри Чинмой: Всяко едно Божие творение, добро или лошо, преминава през раждането, което можем да наречем или обичайно, или необичайно.

Въпрос: Избира ли душата астрологически знак, който ? помага да преработи кармата си?

Шри Чинмой: Душата не избира никакъв астрологически знак. Астрологията е тази, която се опитва да проследи стъпките или пътуването на душата.

Въпрос: Кармата отразява ли се на датата и обстоятелствата на раждането?

Шри Чинмой: В някои случаи се отразява, но не винаги. Ако божествената Милост се спусне върху определена душа по определен начин, тогава кармата на този човек не повлиява на какъвто и да било ден или на каквито и да било обстоятелства.

Въпрос: Всяка душа ли накрая трябва да се прероди под всеки зодиакален знак?

Шри Чинмой: Не, това изобщо не е необходимо.

Въпрос: Има ли причина защо душата избира определен ден, в който да се роди?

Шри Чинмой: Душата само се вслушва в Божия небесен План.

Въпрос: Защо Бог избира определена дата за някого, на която да се роди?

Шри Чинмой: Бог избира определен ден, защото чувства, че това е датата, която е най-подходяща за определената душа.

Въпрос: Има ли дати с късмет, на които да се родим?

Шри Чинмой: Ако си съзнателен и безусловно обичащ Бог, тогава всяка дата е добра за теб.

Въпрос: Харесванията и нехаресванията пренасят ли се от едно раждане към друго?

Шри Чинмой: Да, пренасят се. Но веднъж щом човек стане духовно зрял, той вече няма лични харесвания и нехаресвания.

Въпрос: Преди да умре, може ли човек да повлияе на средата на следващото раждане?

Шри Чинмой: Единствено духовни фигури от най-високо равнище могат да правят това.

Въпрос: Помниш ли, Гуру, деня, в който си се родил?

Шри Чинмой: Само душата в мен помни.

Въпрос: Кришна повече от един рожден ден ли има и как е възможно това?

Шри Чинмой: Кришна има само един рожден ден, но в Индия отбелязваме рождения ден спрямо положението на луната. Затова в различните календари тя може да се различава една година спрямо друга.

Въпрос: Получаваме ли връзка с Аватар, ако празнуваме рождения му ден?

Шри Чинмой: Ако празнувате рождения ден на един Аватар най-душевно и посветено, тогава можете получите някаква връзка с него.

Въпрос: Кой е най-добрият подарък, който мога да дам на Бог за рождения си ден?

Шри Чинмой: Сърце на безкрайна благодарност и живот на безусловно предаване.

Въпрос: Как хората, които се стремят, в Индия празнуват рождения си ден?

Шри Чинмой: Всеки сремящ се – не само в Индия, но и навсякъде – празнува неговия или нейния рожден ден според пробуждането и развитието на неговия или нейния духовен живот.

Въпрос: Душите, които се спускат, за да се родят, минават ли покрай душите, които се възкачват след смъртта?

Шри Чинмой: Не. Има два пътя. Те не се пресичат. Спускането е по един път, възкачването е по друг. Те не са като двупосочно платно. Ако, докато се спуска, душата е неподвижна на едно определено място, тогава това може и да се случи, но обикновено не става така. Докато има движение – една душа се спуска, друга душа се възкачва – това не се случва.

Въпрос: Какво трябва да направи една майка, ако детето ? се роди бавно развиващо се?

Шри Чинмой: Майката трябва да се моли за осъществяването на Божията Воля в бавно развиващото се дете. Ако майката мърмори или се оплаква, отрицателните ? качества ще влязат в бавно развиващото се дете и то ще се влоши. Ако то се влоши, животът на майката ще бъде безкрайно по-плачевен.

Въпрос: Защо бебетата се раждат преждевременно?

Шри Чинмой: Бог иска да даде определено изживяване на родителите, както и на душата на детето.

Въпрос: Има ли някаква разлика, ако сме се родили вкъщи или в болница?

Шри Чинмой: Струва ми се, че да. От една страна, ако детето се роди в болница, там има по-добро медицинско обслужване. От друга страна, в болницата има много, много, много лоши сили, докато вкъщи обстановката е мирна и любяща.

Въпрос: Сестра ми очаква дете на рождения ми ден. Ще имаме ли връзка?

Шри Чинмой: Не непременно.

Въпрос: Трябва ли човек да мисли за семейството, в което се е родил, на рождения си ден?

Шри Чинмой: Зависи от човека. Най-важното нещо е, че човек трябва да мисли за собствената си душа и да се моли на Вътрешния Водач за Светлина, повече Светлина, обилна Светлина и безкрайна Светлина.

Въпрос: Ако има трудности по време на раждането, майката или детето трябва да бъде спасено?

Шри Чинмой: Чувствам, че майката трябва да бъде спасена. Преди детето да навлезе в невежеството, то трябва да се върне обратно в света на душите. Преди да влезе в света на невежеството, за да се бори и да установи Божията Победа, детето трябва да си отиде обратно и да се върне тук по друго време. Майката вече е започнала пътуването си на бойното поле на живота, така че тя трябва да бъде спасена.

Въпрос: Денят, в който умираш, свързан ли е с деня, в който се раждаш?

Шри Чинмой: Не непременно.

Въпрос: Твоят рожден ден най-важният ден ли е за твоите ученици?

Шри Чинмой: За първокласните ученици това определено е така, а за другите техният собствен рожден ден трябва да е най-важният ден.

Въпрос: Кой е по-важен: денят, в който ученикът е бил приет, или рожденият му ден?

Шри Чинмой: Според мен денят, в който търсещият е приел духовния живот, е най-важният ден, защото това е денят, в който съзнателно е дал душевно обещание на Бог да Го радва по Негов собствен Начин. Духовният рожден ден е безкрайно по-важен от физическия рожден ден, ако той е истински търсещ.

Въпрос: Има ли понякога душата един и същи рожден ден в различни прераждания?

Шри Чинмой: Да, понякога има.

Въпрос: Как можем най-добре да развеселим хората, които винаги са тъжни на рождения си ден?

Шри Чинмой: Просто като им кажете: „Бог те обича и Бог се нуждае от теб, дори ако не си съзнателен за това. Неговата Любов за теб е наистина безусловна и Неговата Нужда от теб е напълно истинска“.

Въпрос: Трима членове на моето семейство са родени в един и същи месец. Има ли това някаква значимост?

Шри Чинмой: Не мисля, че в този случай има някакво особено значение. Те може и да са родени на същия ден в различни години. Дори тогава не е задължително в това да има някаква особена значимост.

Въпрос: Има ли някаква причина защо съм се родила на рождения ден на прабаба ми?

Шри Чинмой: Кой знае, може би душата на прабаба ти и твоята душа имат специална връзка.

Въпрос: Имаме ли някаква особена връзка с другите ученици, които са родени на рождения ни ден?

Шри Чинмой: Имам ученици, които са родени на една и съща дата, които нямат определена близост един с друг. Може и да няма никаква особена връзка.

Въпрос: На рождения ни ден има ли определени качества, върху които да медитираме?

Шри Чинмой: Да. Трябва да медитираме върху благодарността към Бог, нашето предаване на Божията Воля и нашето приемане от все сърце на вътрешния ни живот.

Въпрос: На рождения ти ден какво чувства сърцето ти и какво чувства душата ти?

Шри Чинмой: На рождения ми ден моята душа е блажена и моето сърце е душевно.

Въпрос: Кои са най-добрите песни, които да пеем, за да ни помогнат те на рождения ни ден?

Шри Чинмой: Най-добрата песен е нашия Призив: „Всевишни, аз се прекланям пред Теб“.

Въпрос: Трябва ли да направим така, че да използваме рождения си ден за специален проект за проява?

Шри Чинмой: Не се бави. Просто започни от днес!

Въпрос: Как може един търсещ да изведе душата на един нестремящ се човек напред на рождения му ден?

Шри Чинмой: Търсещият не трябва да си губи времето да се опитва да изведе напред душата на един нестремящ се човек. Търсещият има да върши много по-важни неща.

Въпрос: Има ли някаква значимост, или е случайност, когато получим духовното си име близо до или на рождения си ден?

Шри Чинмой: Това е случайност. Няма голяма значимост.

Въпрос: Изглежда ли душата на търсещия различно на рождения му ден?

Шри Чинмой: Определено не. На рождения ви ден душата изглежда по начина, по който винаги изглежда.

Преводи на тази страница: Russian , Italian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ssp-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.