Истинският ученик

Върнете се на съдържанието

1.

ИСТИНСКИЯТ ученик
никога не спори
със своя Учител.

2.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е божествена гордост
за сърцето на своя Учител.

3.

ИСТИНСКИЯТ ученик
се усмихва,
когато се усмихва окото на неговия Учител.

4.

ИСТИНСКИЯТ ученик
плаче,
когато плаче сърцето на неговия Учител.

5.

ИСТИНСКИЯТ ученик
намалява отговорностите на своя Учител
за преобразяване на света.

6.

ИСТИНСКИЯТ ученик еднакво обича
плашещото око
и просветляващото сърце
на своя Учител,
защото знае, че и двете са
за неговия най-бърз напредък-наслада.

7.

Учителят знае,
че неговият ИСТИНСКИ ученик
е не само на разположение,
но е и полезен
по всяко време.

8.

ИСТИНСКИЯТ ученик
иска животът му да е изграден
от нектарните докосвания
и гръмовните ритници на неговия Учител.

9.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу несигурност в сърцето.

10.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу завист в ума.

11.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу отрицателни мисли.

12.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу нечистота във витала.

13.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу летаргия в тялото.

14.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е устойчив
срещу живот на неохота.

15.

ИСТИНСКИЯТ ученик
обожава шепота
от леките стъпки на своя Учител.

16.

Да се предаде искрено на Учителя
е непоколебимата смелост на ИСТИНСКИЯ ученик.

17.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че окото на неговия Учител
е единственият Път,
а сърцето на неговия Учител
е единствената Цел.

18.

ИСТИНСКИЯТ ученик
не иска да знае това,
което неговият Учител не знае.

19.

ИСТИНСКИЯТ ученик
не иска да знае това,
което неговият Учител не знае.

20.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е усилвателят
за живота-тишина на своя Учител.

21.

ИСТИНСКИЯТ ученик
има болезнената задача
да съобщава на своя Учител
за лишения от стремеж живот
на своите братя и сестри ученици.

22.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че неговият Учител
прави всичко
по Божия собствен Начин.

23.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че Учителят му
няма своя собствена воля.
Божията Воля
е волята на неговия Учител.

24.

ИСТИНСКИЯТ ученик
обича своя Учител –
Любовта.

25.

ИСТИНСКИЯТ ученик
служи на своя Учител –
Служенето.

26.

ИСТИНСКИЯТ ученик
никога не се осмелява
да ограничава своя Учител –
Безграничния.

27.

Благославящата усмивка на Учителя
е нектарна наслада
за ИСТИНСКИЯ ученик.

28.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че мечтата за съвършенство
в живота му
се гради върху
удовлетвореното сърце на неговия Учител.

29.

Изпълненият със състрадание поглед
от окото на неговият Учител
е целият свят за ИСТИНСКИЯ ученик.

30.

ИСТИНСКИЯТ ученик
чувства, че всеки миг
е златна възможност
да оформи и извае своя живот,
за да задоволи своя Господ-Учител.

31.

ИСТИНСКИЯТ ученик
вдишва и издишва,
произнасяйки една единствена мантра:
„Моят Учител заради моя Учител”.

32.

ИСТИНСКИЯТ ученик
се наслаждава на
избрания от неговия Учител Час.

33.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е красотата и ароматът
на обещанието, дадено от неговия Учител
за проявление на Бог.

34.

ИСТИНСКИЯТ ученик
заменя задоволяването на своите собствени желания
със сиянието на Бог.

35.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че сърцето на Учителя му
е неговият единствен дом.

36.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че нещастният ум
е убиец на щастливото сърце.

37.

ИСТИНСКИЯТ ученик
не познава самозаблудата
и Божието недоволство.

38.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че ако някой път
разочарова своя Учител,
той се превръща в опустошение
за самия себе си.

39.

Когато ИСТИНСКИЯТ ученик
моли своя Учител за защита,
Учителят казва:
„Ето, незабавно спасение!”
.

40.

ИСТИНСКИЯТ ученик
казва на своя Учител:
„Учителю, колкото твоята помощ е силна,
толкова упрекът ти е милостив”.

41.

ИСТИНСКИЯТ ученик казва на своя Учител:
„Учителю, в твоето състрадателно око
аз съм цялостен”.
Учителят казва на своя ИСТИНСКИ ученик:
„Дете мое, в твоето удовлетворено сърце
аз съм цялостен”.

42.

ИСТИНСКИЯТ ученик моли Учителя си
да го привърже и да го заслепи,
за да може той молитвено и гордо
да върви със своя Учител по пътя,
по целия път.

43.

Всеки ден ИСТИНСКИЯТ ученик
със сълзи на очи моли своя Учител:
„Учителю, благослови ме с нов живот
с прахта на твоите опрощаващи нозе”.

44.

ИСТИНСКИЯТ ученик казва на своя Учител:
„Учителю, сърцето ми се къса,
че трябва да чакаш
толкова дълго,
докато осъзная Бог”.
Учителят казва на своя ИСТИНСКИ ученик:
„Дете мое, не бъди глупав!
Целта вече е дошла при теб
в образа на твоя Учител”.

45.

ИСТИНСКИЯТ ученик знае,
че миналото му
е било в окото на неговия Учител,
настоящето му
е в нозете на неговия Учител,
а бъдещето му
ще е в сърцето на неговия Учител.

46.

ИСТИНСКИЯТ ученик не се колебае
дори за частица от секундата
да приеме Учителя си за свой,
съвсем свой.
Наистина, Учителят изключително се гордее
с урока, който ученикът сам е научил.

47.

ИСТИНСКИЯТ ученик
всеки ден поглъща ненаситно
две храни:
състрадателното око на своя Учител
и опрощаващото сърце на своя Учител.

48.

Учителят
всеки ден поглъща ненаситно
две храни:
красивата преданост
на своя ИСТИНСКИ ученик
и благоуханното предаване
на своя ИСТИНСКИ ученик.

49.

ИСТИНСКИЯТ ученик
моли своя Учител да жонглира с живота му
така, както намери за добре.

50.

ИСТИНСКИЯТ ученик
молитвено поглъща
нектарната напитка на послушанието към Учителя.

51.

ИСТИНСКИЯТ ученик
решително отбягва
отровното питие на непослушанието към Учителя.

52.

ИСТИНСКИЯТ ученик
моли своя Учител да направи от него
волейболна, баскетболна, пинг-понг топка
и тенисна топка „люби-и-служи”.

53.

ИСТИНСКИЯТ ученик
моли своя Учител
да не му позволява да остане
разделен човек,
а да го направи единен човек.

54.

ИСТИНСКИЯТ ученик
се впуска в духовното пътешествие
с мисълта, че пътят на неговия Учител
е най-добрият.
Но докато пристъпва, крачи, бяга
и спринтира
по пътя на своя Учител,
той разбира, че пътят на неговия Учител
е единственият Път.

55.

ИСТИНСКИЯТ ученик
е узнал от своя Учител,
че пътят на очакването
не съдържа нищо.
Но пътят на предаването
не само съдържа всичко,
но и е всичко.

56.

ИСТИНСКИЯТ ученик знае,
че стъпките на неговия Учител
състрадателно, безспирно
и безотказно
ще го зоват да ги следва.

57.

Всеки път, когато ИСТИНСКИЯТ ученик
идва да види своя Учител,
той идва с изблик на песен-наслада.

58.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че е дошъл на света
за да развява гордо
знамето на величавия живот на своя Учител.

59.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че е дошъл на света,
за да лети безсънно
в небето на доброто сърце на своя Учител.

60.

ИСТИНСКИЯТ ученик
знае, че сърцето-палат на неговия Учител
има хиляди входове,
но нито един изход.

61.

Доживотен затвор
се присъжда на съмняващия се ум
от ИСТИНСКИЯ ученик.

62.

ИСТИНСКИЯТ ученик
жадно събира
плодовете на волята на своя Учител.

63.

ИСТИНСКИЯТ ученик
оставя волята си за самоутвърждаване
разпиляна в прахта.

64.

Сърдечният плач на ИСТИНСКИЯ ученик
и душевните усмивки на неговия Учител
играят на криеница
с дълбока наслада.

65.

Дядото Бог казва на
своя внук ИСТИНСКИЯ ученик:
„Ти си толкова мил!
Ти си толкова възхитителен!
Цялата Ми Любов е за теб.
Цялата Ми Гордост е в теб.
Аз целият съм за теб,
Мое внуче!”
.

66.

Дядото Бог
казва на своя внук ИСТИНСКИЯ ученик:
„Внуче Мое, ти си толкова щастливо.
Аз дадох на баща ти
безкрайно по-дълъг път,
но той невъобразимо го скъси
за теб”.

Преводи на тази страница: Italian , Slovak , Czech , Russian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ td
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.