Дървото на живота

Върнете се на съдържанието

1.

Дървото на живота е шепотът на тишината.

2.

Дървото на живота е разцветът на звука.

3.

Дървото на живота е стълбището, което води навсякъде.

4.

Дървото на живота е чудото на тишината, мира, любовта и единството.

5.

Себенадминаването е единствената цел на дървото на живота.

6.

Дървото на живота с усмивка поглежда в окото на тишината.

7.

Дървото на живота има непоколебима вяра в Бог Творението.

8.

Дървото на живота е надеждата на безнадеждния свят.

9.

Напълно съм изгубен, когато моето дърво на живота рони безпомощни сълзи.

10.

Дървото на живота е обичано нежно от всяко молещо се сърце.

11.

Дървото на живота има изобилие от изненади за всеки човешки живот.

12.

Дървото на живота притежава в изобилие свобода-светлина отвътре и отвън.

13.

Птиците на вярата пеят всеки ден на върха на дървото на живота.

14.

Самият Бог разцъфва на дървото на живота бавно, неотклонно и божествено.

15.

Дървото на живота безусловно разкрива красотата и благоуханието си на човечеството.

16.

Твърдим, че обичаме дървото на живота, но Бог обича да притежава дървото на живота.

17.

Преди всичко дървото на живота е дълбоко вкоренено в истината.

18.

Бог докосва и благославя дървото на живота с много нежност и с много гордост.

19.

Дървото на живота е най-прекрасното дете на Божието Сърце.

20.

Дървото на живота израства вътрешно и разцъфва външно.

21.

Всяка сутрин дървото на живота пробужда моето сърце и подхранва моя ум.

22.

Дървото на живота ни обича не само безрезервно, но също и безусловно.

23.

Дървото на живота ме благославя с цветовете на себеоткриването.

24.

Дървото на живота приема всички скърби на света любящо и усмихнато.

25.

Дървото на живота има неизменно място в себедаващото сърце.

26.

Дървото на живота има свободен достъп до Рая.

27.

Дървото на живота разкрива усмивка, която удовлетворява съвършено Небето и земята.

28.

В подножието на дървото на живота аз открай време съм посветен ученик.

29.

Себесъмнението попарва плодовете на дървото на живота.

30.

Дървото на живота дълго време е било мой гуру. За мен то е всепросветляващо.

31.

Дървото на живота избира тишината за свое несравнимо забавление.

32.

Дървото на живота е изключително тъжно, когато вижда светът да рухва под най-тежкия товар на нощта на невежеството.

33.

Дървото на живота пази поредица от изненади за всяко човешко същество.

34.

Дървото на живота ни учи как отчаяно да търсим истинската любов, божествената любов и безсмъртната любов.

35.

Дървото на живота има неизчерпаеми цветове на красота на всеотдайност.

36.

Дървото на живота ни помага да достигнем до сияйния златен хоризонт на сърцето.

37.

Дървото на живота ни дава увереност и вяра да победим всички съмнения-нашественици веднъж завинаги.

38.

Дървото на живота винаги очаква най-блестящото бъдеще за всички човешки същества.

39.

Дървото на живота се наслаждава на най-възвишената медитация на вечно задълбочаващото се и разширяващо се единство.

40.

Не бъди глупак. Не се противопоставяй на благославящата светлина на дървото на живота.

41.

Дървото на живота ни моли да не четем вестниците на ума, ако искаме да напредваме най-бързо в нашия живот на стремеж.

42.

Дървото на живота винаги се опитва да води сърцата ни като Богопослушен компас.

43.

Дървото на живота расте надълбоко в нашето сърце на единство-пълнота.

44.

Дървото на живота вижда целия свят през състрадателните очи на чистото сърце.

45.

Дървото на живота не позволява на страха и сянката му да докосват сърцата ни.

46.

Душата-птица пее своите песни на вечността, кацнала на дървото на живота.

47.

Дървото на живота ни учи да държим пределите на егото на нашия ум ниско, много ниско.

48.

Дървото на живота е короната, която ни показва най-краткия път до Извора.

49.

Дървото на живота състрадателно ни учи да призоваваме напредъка и никога не ни учи на опиянение от успеха.

50.

Любящо и нежно дървото на живота ни окуражава да се събудим, да скочим на крака, да се изкачим заедно с всепросветляващата красота на изгряващото слънце.

51.

Дървото на живота е Божий пратеник на надеждата и осъществяването.

52.

Благоуханието на дървото на живота се превръща в красотата на тишината-наслада.

53.

Дървото на живота ни показва, че въпреки че има много пътища, има само една Цел.

54.

Дървото на живота ни показва, че има само едно сърце, едно всемирно сърце.

55.

Дървото на живота ежедневно ме вдъхновява да предлагам на Всевишния моите цветове, цветовете-благодарност на моето сърце.

56.

Дървото на живота ми казва, че външната връзка с Бог е нещо добро, но вътрешното обединение с Бог е нещо безкрайно по-добро.

57.

Дървото на живота ми разкрива, че няма и един сърдечен плач, който да не трогне Състрадателното Сърце на нашия Господ.

58.

Когато медитирам в подножието на дървото на живота, аз съм закрилян и просветляван.

59.

Дървото на живота разцъфва с усмивките-мечти на сърцето.

60.

Дървото на живота въплъщава благоуханното сърце на Майката Земя.

61.

Дървото на живота е уединението на моето сърце-простота.

62.

Всяка сутрин дървото на живота благославя медитативния ми облик с нежен дъжд от цветове на любов-посветеност-предаване.

63.

Дървото на живота ми нашепва в лекия полъх, че можем да бъдем истински щастливи само когато пеем песните на нашето единно сърце.

64.

Когато гледам дървото на живота, моето устремено сърце диша в простора на небето-щастие.

65.

Аз ценя, възхищавам се, обожавам и обичам душевните лунно лъчисти очи на дървото на живота.

66.

Дървото на живота себедаващо пее и танцува с красотата на звездите на чистотата, за да освети моето сърце-небе.

Преводи на тази страница: Slovak , Hungarian
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ tl
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.