Война: Потъването на човека в най-дълбоката бездна, част 2

Върнете се на съдържанието

1.

Във вътрешния свят
подпалвачите на войни
са жалки заложници на страха.

2.

Обичайното извинение на човек за войната е:
Аз не бях отговорен.

Той, само той.

3.

Човекът на войната
всъщност не се нуждае от нищо,
но иска всичко незабавно.

4.

Уви, сърцето
не може да разбере
защо и как ескалира
безумието на ума
относно войната.

5.

Не се нуждаем
от родени в Небесата светци,
а просто от родени на земята търсещи,
които вярват в мира
и искат да живеят в мир.

6.

Подпалвачите на войни са първокласните
страхливи певци на несигурността.

7.

Този, който обича войната,
е несъмнено
краен терорист.

8.

Обичащите Бог копнеят за
вечно напредващ мир.
Обичащите войната желаят
вечно умножаващо се унищожение.

9.

Обичащият войната,
без значение колко дълго
преследва елена на удовлетворението,
никога няма да успее да го настигне.

10.

Върхът на на глупостта е,
когато подпалвачите на войни тълкуват
   по свой собствен начин
всеизпълващата Наслада-Мир на Бог.

11.

Никаква човешка глупост
не може да заеме мястото
на животинската бруталност:
войната.

12.

Войната се наслаждава
на безпомощните ридания.

Мирът се наслаждава
на изпълващите усмивки.

13.

Воюващият човек си мисли,
че е под достойнството му
да посети лудница,
въпреки че е напълно
съвършеният пациент.

14.

Войната е барабанът на победата
на животинското съзнание.

15.

Войната е глупавият победител
на безполезността
и неизбежно губещият
достойнството.

16.

Воюващият човек наистина е
възможно най- нещастният
измъчван от себесъмнения страдалец.

17.

Воюващият човек
не се безпокои за сърцето си
стига да знае, че
има поглъщащ света ум.

18.

Войната е едновременно
умът крадец
и сърцето мъчение.

19.

Войната ми показва
пълната безпомощност на земята
и възмутителното безразличие
на Небесата.

20.

Войнолюбците не могат да отговорят
на най-лесния въпрос,
на който може да отговори всяко дете:
„Какво е животът?“.

21.

Воюващият човек
има лице, излъчващо безсрамна гордост,
и сърце, изпълнено с несекваща несигурност.

22.

Войната е
робството на затвора на ума.

23.

Подпалвачът на войни е обречен
да бъде милионер на скръбта.
Обичащият мира накрая става
милиардер на радостта.

24.

Във вътрешния свят
обичащите войната
танцуват с несигурността.

25.

Подпалвачите на войни не отговарят
дори на Божиите
неотложни спешни Повиквания.

26.

На любителите на войната никога не им е позволено
да влязат в царството на сърцето.

27.

Войната поглъща
човешкото обещание за Божие Удовлетворение.

Преводи на тази страница: Slovak , Serbian , Hungarian
Тази книжна поредица може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ wma-2
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.