Да, аз мога! Аз със сигурност мога!!

Върнете се на съдържанието

1.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да се наслаждавам на безкрайното блаженство
на предадения на Бог живот.

2.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога здраво да се държа
за Състрадателните Нозе
на моя Господ Възлюбен Всевишен.

3.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам сърце,
безсънно
изпълнено с песни на благодарност,
за да развълнувам Сърцето
на моя Господ Възлюбен Всевишен.

4.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
виза за многократно влизане
в Земята на Божието Сърце
при условие, че
имам бездиханно
Боголюбящо, Богопосветено
и Богопредадено сърце.

5.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам любящо, посветено и предадено
като дъгата сърце.

6.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че Бог си играе
очарователно, мощно
и гордо
в моето сърце-градина.

7.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да изгоря
моя привързан към притежанията ум
до пепел.

8.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра
моя непослушен към Бог ум
да прави, каквото си иска.

9.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да погълна
Божиите Състрадателни Нозе.

10.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да подготвя сърцето си
да бъде погълнато от Бог.

11.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам нов живот,
който ще радва Бог
хиляди пъти, че и повече,
всеки ден.

12.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да попия и усвоя
Божията Нектарна Воля.

13.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да поема по пътя на предаването -
най-бързия от всички пътища -
който води до Божия Дворец.

14.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога до притежавам любов, посветеност
и предаване,
за да радвам Бог в колосален мащаб.

15.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам сърце,
което ще ме съпроводи
през океана на живота.

16.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да започна
моята задача за проява на Бог
отново, до безкрайност.

17.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам ум,
който ще приеме Божията Воля
без никакъв компромис.

18.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да видя опасностите
от разочароването на Бог,
ако не съм бдителен и внимателен
двадесет и четири часа на ден.

19.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Лесно мога да сляза
от люлката на разочарованието.

20.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога от сега нататък
да живея само за да радвам Бог
по Негов собствен Начин.

21.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да видя,
че е дошло времето
да спра марша на невежеството
точно сега.

22.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя моята душа
да развява червено знаме
пред моя див витал.

23.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да видя,
че всеки човек
има заложбата
да стане Доктор
по Божие послушание.

24.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да поставя
моя Господ Възлюбен Всевишен
на пиедестала на моето сърце.

25.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да защитя
моя ум-искреност,
сърце-чистота
и живот-простота.

26.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да заровя моето минало
и да обърна напълно
нова страница.

27.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да изкача
планината на съвършенството.

28.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че Бог не се крие
в килера на моя ум.

29.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да бъда включен всеки ден
в Божия Списък на Поканените.

30.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да се събудя
от моя дългогодишен
сън на невежеството.

31.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
трофей по предаване на Бог,
ако спра да се самозалъгвам.

32.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да се возя на експресния влак
до спирката на Божията проява.

33.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да се превърна
в някой, който предизвиква невъзможното
в моя вътрешен живот
и в моя външен живот.

34.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да проливам
неспирни сълзи от сърце,
за да бъдат те степни камъни
към Двореца на моя Господ.

35.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам изпълнено с блаженство
обожаващо сърце,
при условие, че моят живот разчита
единствено на Божията Милост.

36.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да грабна всяка една
радваща Бог възможност.

37.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да отведа моя живот
до обителта,
където се раждат
осъществяващите Бог мечти
.

38.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да бъда подслонен
дълбоко в Божието Сърце-Нектар.

39.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да бъда птица на мира,
за да се приютя в клоните
на дървото-благодарност на моето сърце.

40.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да скоча в
Божията любяща Прегръдка.

41.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам
Богоустремен трепет,
който никога не остарява,
а остава вечно нов.

42.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да намеря моя път
към Божиите Лотосови Стъпала.

43.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам сърце,
което копнее за
нови предизвикателства в живота.

44.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да се отлъча
от поглъщащия
дъх на невежеството.

45.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да дам
на всяко стремящо се сърце
малко слънчева светлина.

46.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра да живея
в кръстосания огън
на желанията.

47.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя, че
моят атлет на вдъхновение-стремеж
не е във форма.

48.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам сърце, изпълнено с мир,
за да бъда местен жител
в Божията Родина.

49.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да погълна Божията Воля,
както поглъщам
една торта.

50.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам ум, изпълнен с чистота -
безценно съкровище.

51.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
Ум-заря,
който никога няма да залезе
над Божията Империя-Стремеж.

52.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да избегна всяка злополука
на магистралата-стремеж.

53.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да успея там,
където никой друг
не се е осмелявал да опита.

54.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам сърце-телефон,
за да се обаждам
на домашния номер на моя Господ
по всяко време.

55.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам живот
далеч отвъд досега
на стрелите на желания.

56.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да взема
моя обвързан с желанието ум
и бързо да се освободя от него.

57.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Вече не мога да приемам
робството
на тиранина-желание.

58.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да радвам Бог
само след като
съм Му служил.

59.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че Бог е изобретил
смъртта,
за да можем да ценим
дъха.

60.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
напълно ново начало,
което не е нищо друго,
а нова победа.

61.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя
изобилните си несъвършенства
да крещят срещу мен.

62.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога лесно да се справя с
моя самозалъгващ се ум-специалист.

63.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
усмивка-специалист по Бог.

64.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога лесно да премахна
моя измъчващ и измъчен
ум-растение
от моето сърце-градина.

65.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра да чакам
и мога незабавно
да започна да подготвям.

66.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра да живея
в ума-тъмница.

67.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога винаги да бъда
преден бегач
в духовния живот.

68.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че няма нищо по-велико
от моето сърце-послушание към Бог.

69.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да пожертвам
моя ум-камък за нула време
за моето сърце-диамант.

70.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам живот,
който расте и блести
с предизвикателства
и извисяващи се надежди.

71.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да избягам
от сухата пустиня без стремеж.

72.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да натрупам
цветовете на моето сърце-благодарност
в Божиите Нозе.

73.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам ум, изпълнен
с аромат на сладост-посветеност.

74.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Винаги мога да остана
в Божия Кръг-Удовлетворение.

75.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да пусна корените на живота си
в Божията безкрайна Благословена Земя.

76.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам сърце,
което безсънно звънти
със сладки мелодии на посветеност.

77.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам истинско
Боголюбещо сърце.

78.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога гордо да гледам
моя дъх-ентусиазъм
да лети.

79.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра вчерашния ден
да помрачава моя днешен ден.

80.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да скоча в
реката на себе-заличаването.

81.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да видя моето сърце
да плаче за Бог
през моите очи.

82.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра праха на невежеството
да заслепява слънцето-просветление
на моето сърце.

83.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя Бог
да поправя моя ум,
а не да го отхвърля.

84.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да притежавам
Царството Небесно
на земята
точно на улицата на моето сърце.

85.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да използвам
книгата със справки за Бог
във всеки миг, когато поискам,
за да просветли мен и всичко мое.

86.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да имам
сърце на цвете-благодарност,
което ще остава отворено
през цялото време.

87.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра да ходя
безгрижно
в джунглата на моя ум-непослушание.

88.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да освободя спирачката-колебание
на моето сърце за Божията проява.

89.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че изкушението-океан на живота
не познава брегове.

90.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра
подигравателното намръщване
на най-тъмната нощ на невежеството.

91.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога твърдо да уведомя
невежеството,
че дните на моята толерантност
свършиха.

92.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да видя, че това, което искам,
е Божието погълнато внимание,
а не Неговата истинска помощ.

93.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога безпогрешно да видя,
че Бог никога не пропуска броя
на нашите служещи Му дела.

94.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да спра да ходя
по многолюдната
улица на желанието.

95.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че блажената прах
на Божиите Нозе
е незаменима
за моето Богоосъзнаване.

96.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да отдам живота си
с изгряващото слънце
на златната зора.

97.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да побързам
към сладкия, приканващ Повик
на Бог.

98.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да прегърна
Божиите блажени Нозе
с всеки дъх.

99.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога да бъда лудо влюбен
в Божията Усмивка-Сладост.

100.

Да, аз мога!
Аз със сигурност мога!!
Мога ясно да видя,
че Божията Воля
не след дълго ще
улови всичко мое.

Преводи на тази страница: German , Spanish
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ yic
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.