Ти

Върнете се на съдържанието

1.

Ти си избран инструмент на Бог.

2.

Ти си нужен на Бог постоянно.

3.

Ти можеш да проявиш Бог на земята и ще го сториш.

4.

Днес ти си непризнат. Но утре ще бъдеш напълно признат.

5.

Когато мислиш за човечеството, ти медитираш върху Бог.

6.

Ти и Бог сте неразделни приятели.

7.

Ти знаеш как да обичаш човека Бог.

8.

Ти знаеш как да служиш на Бог човека.

9.

Ти си открил всичко, което Бог е сътворил.

10.

Ти, за разлика от другите, знаеш, че Бог ти принадлежи.

11.

Ти си единственият мост между Сърцето на Небесата и главата на земята.

12.

Ти си Божията триумфално сбъдваща се Мечта.

13.

Ти си Божията върховно проявяваща се Реалност.

14.

Ти си дошъл от Бог, Всевишния Любящ.

15.

Ти ще се завърнеш при Бог, Възлюбения Всевишен.

16.

Ти си незаменим; така казва Бог.

17.

Ти си неделим; така чувства Бог.

18.

Ти си неизмерим; така мисли Бог.

19.

Ти не си Божий роб. Ти си Божий син.

20.

Ти не си Божий син. Ти си Божий отец.

21.

Ти не си Божий отец. Ти си Божие безмълвие.

22.

Ти избираш Бог и само Бог.

23.

Ти знаеш всички тайни на Бог.

24.

Ти си Божиятаа трансцендентална Гордост.

25.

Ти обичаш Бог; затова Той живее на земята.

26.

Ти се прекланяш пред Бог; затова Той живее в Небесата.

27.

Ти поглеждаш напред и виждаш, че си вечен пътешественик.

28.

Ти поглеждаш навътре и чувстваш, че си вечен помощник.

29.

Ти поглеждаш нагоре и откриваш, че си вечен спасител.

30.

Ти поглеждаш назад и си спомняш, че си вечно играещ.

31.

Ти пишеш биографията на Бог от самото Негово раждане.

32.

Ти имаш Божията непрестанна Загриженост на земята.

33.

Ти имаш Божието неумиращо Блаженство в Небесата.

34.

Ти си напълно чужд на съня-невежество и нощта-несъзнателност.

35.

Ти си животът на Божията Душа.

36.

Ти си душата на Божията Лодка-Мечта.

37.

Ти си светлината на Божието Слънце-Реалност.

38.

Ти чувстваш в сърцето си Бог Съществуващия.

39.

Ти всеки ден създаваш Бог със своето божествено смирение.

40.

Ти всеки ден разкриваш Бог със своята човешка необходимост.

41.

Ти и Бог закусвате с универсална концентрация.

42.

Ти и Бог обядвате с трансцендентална медитация.

43.

Ти и Бог вечеряте със супраментално съзерцание.

44.

Ти и Бог винаги играете заедно. Когато победиш, ти плачеш с душевната си благодарност, а когато победи Бог, Той плаче със Своята благославяща Гордост.

45.

Ти и Бог винаги пеете заедно. В твоя глас Той открива Своето върховно удовлетворение. В Неговия глас ти откриваш своето пълно съвършенство.

46.

Ти и Бог винаги танцувате заедно. Твоят танц е високо оценен от земната гордост. Неговият танц е високо оценен от земната благодарност. Небесата обичат танца на Бог. Небесата се възхищават на твоя танц.

47.

Ти и Бог винаги спите заедно. Ти спиш, защото искаш да вкусиш блаженството на покоя. Бог спи, защото чувства, че Неговото вселенско Тяло се нуждае от почивка.

48.

Ти имаш правото да поправяш постоянно света.

49.

Ти имаш правото да опразниш съмняващия се ум на света.

50.

Ти имаш правото да изпълниш стремящото се сърце на света.

51.

Ти имаш правото да контролираш неспокойния витал на света.

52.

Ти имаш правото да енергетизираш спящото тяло на света.

53.

Ти и Бог работите заедно. Ти искаш да пребродиш цялата Божия Безкрайност. Бог иска да разшири границите на Своята Безкрайност.

54.

Ти и Бог тичате заедно. На теб Вечността се усмихва. Пред Бог Вечността се легитимира.

55.

Ти и Бог летите заедно. Безсмъртието благославя твоята глава. Безсмъртието целува Нозете на Бог.

56.

Ти и невъзможността никога не се срещате.

57.

Ти си винаги в съзвучие с вечно разширяващото се Прозрение и вечно проявяващата се Воля на Бог.

58.

Ти изгряваш с Бог и сияеш с човека.

59.

Ти имаш воля да усмириш ревящия лъв на невежеството.

60.

Ти приемаш отговорността на Бог като своя собствена.

61.

Ти си връзката на човечеството с Господа Всевишен.

62.

Ти си лекар за човечеството и Лекарство за Божественото.

63.

Ти си вечно надминаващата се висота и вечно проявяващата се далечина на Бог.

64.

Ти си най-хубавият дар на Бог за човека и най-хубавият дар на човека за Бог.

65.

Ти ще направиш човешкото тяло божествено и ще обезсмъртиш безусловното Състрадание на Божественото.

66.

Ти завоюва Сърцето на Божественото, а човечеството завоюва твоето сърце.

67.

Ти си простил на света, затова той все още съществува.

68.

Ти си роден да обичаш човека и да бъдеш обичан от Бог.

69.

Ти изживяваш Божието Съвършенство. Бог изживява мощта на твоето участие в Неговата космична Лила.

70.

Ти казваш, че Царството Небесно е не само в теб, но и за теб.

71.

Ти обичаш науката, защото искаш да видиш Тялото на Бог.

72.

Ти обичаш духовността, защото искаш да почувстваш Сърцето на Бог.

73.

Ти си Лицето на Реалността. Ти си Усмивката на Целостта.

74.

Ти и Божият Ум сте вечно стари.

75.

Ти и Божието Сърце сте вечно нови и млади.

76.

Ти си съзнателната еволюция и съвършеното проявление на Бог.

77.

Ти се осмеляваш да мислиш за света. Затова Бог е винаги радостен.

78.

Ти си загрижен за света. Затова Бог е спокоен.

79.

Ти обявяваш Бог за свой, защото Той принадлежи на твоята любов.

80.

Ти несъмнено си утрешният Бог.

81.

Ти си едновременно вечно нарастващата способност на човека и вечно просветляващата Реалност на Бог.

82.

Ти предлагаш на Бог силата на предаването. Бог ти предлага силата на Гордостта.

83.

Ти нямаш заместник на земята. Неповторимо е твоето Море-Стремеж. Ти нямаш замeстник в Небесата. Неповторимо е твоето Слънце-Просветление.

84.

Ти си доказал своето дарование: осъзнаване на Бог. Ти си доказал своята потребност: проява на Бог.

85.

Ти не съветваш, ти действаш. Ти не действаш, ти постигаш. Ти не постигаш, ти вечно си.

86.

Ти се бориш с бедите на света. Погледни: малките богове ти се присмиват, а големият Бог ти се възхищава.

87.

Ти говориш по-малко и казваш повече. Ти запазваш мълчание и постигаш всичко.

88.

Ти си обичаното дете на Бог. Излишно е да се казва, че си божествено велик. Ти си обичаният баща на човека. Излишно е да се казва, че си върховно добър.

89.

Ти си стълбата, по която Божиите Състрадателни Нозе слизат, а човешкото устремено сърце се изкачва.

90.

Ти и невъзможността, земна или небесна, никога не сте в съзвучие.

91.

Ти си непрестанната жертва на Небесата. Ти си нескончаемият градеж на земята.

92.

Ти си единственото човешко същество на земята, което мисли за съвършенството на природата, медтира върху съвършенството на земята и ще постигне Божието съвършенство.

93.

Ти знаеш как изглежда адът, защото подозрението на света много често те изпраща в ада. Ти знаеш какво е Раят, защото какво друго е Раят, ако не собственото ти сърце?

94.

Ти си най-нежният елен на Бог и най-преданото магаре на човека.

95.

Ти си ревящият лъв на Бог във вътрешния свят и лаещото куче на човека във външния свят.

96.

Бог се нуждае от теб, за да се усмихваш вместо Него. Човекът се нуждае от теб, за да плачеш вместо него.

97.

Ти си исполин на въздържанието. Ти си океан от увереност. Ти си неизменност на Истината.

98.

Ти единствен знаеш цената на Божиите Състрадателни Нозе и човешкото благодарно сърце.

99.

Ти си Красотата на Бог: красота човешка, Красота небесна, Красота върховна. Тази възвишена истина ще остане завинаги неоспорима.

100.

Ти непрестанно изпълняваш неродените и безсмъртни задължения на Бог. Затова искащите души те ласкаят, устремените души ти се възхищават, а осъзнатите души те ценят високо.

Преводи на тази страница: German
Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ you
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.