Вчера, днес, утре

Върнете се на съдържанието

1.

Вчера
Бог ме помоли
да дойда и да Го посетя
в Дома на Неговото Сърце.

2.

Днес
Бог ме моли
да се уча
в Неговото вътрешно Училище.

3.

Утре
Бог ще ме помоли
да получа
първия си урок
от Него.

4.

Вчера
Божието Око
ме уплаши.

5.

Днес
Божието Сърце
ме храни.

6.

Утре
Божиите Нозе
ще ме подслонят.

7.

Вчера
благоговеех пред
Божието Красиво Око.

8.

Днес
обичам
Божието Спокойно Сърце.

9.

Утре
ще обожавам
Божиите Мощни Нозе.

10.

Вчера
зарадвах
Бог Силата.

11.

Днес
радвам
Бог Любовта.

12.

Утре
ще зарадвам
Бог Състраданието.

13.

Вчера
дадох на Бог
моето устремено сърце.

14.

Днес
давам на Бог
моя живот на посветеност.

15.

Утре
ще дам на Бог
моя дъх на предаване.

16.

Вчера
Бог ме люлееше
между
желанието и стремежа.

17.

Днес
Бог ме люлее
между стремежа
и осъзнаването.

18.

Утре
Бог ще
ме люлее
между осъзнаването
и
себенадминаването.

19.

Вчера
Бог бе щастлив да види
птичката на моя стремеж.

20.

Днес
Бог е щастлив да види
крилете на моята посветеност.

21.

Утре
Бог ще е щастлив
да види
полета на моето вечно надминаване.

22.

Вчера
Бог ми показа
и ми даде
Своето Величие.

23.

Днес
Бог ми показва
и ми дава
Своята Доброта.

24.

Утре
Бог ще ми покаже
и ще ми даде
Своята Пълнота.

25.

Вчера
Бог погледна
моята глава
и ми каза:
“Дете мое,
главата ти е пълна
с глупости.”

26.

Днес
Бог гледа
моята глава
и казва:
“Дете мое,
главата ти е пълна
с искреност.”

27.

Утре
Бог ще погледне
моята глава
и ще каже:
“Дете мое,
главата ти е пълна
със смирение.”

28.

Вчера
потвърдих моята любов
към Бог.
Бог ми каза:
“Чудесно,
дете Мое.”

29.

Днес
разкривам любовта си
към Бог.
Бог ми казва:
“Възхитително,
дете Мое.”

30.

Утре
ще проявя
любовта си към Бог.
Бог ще ми каже:
“Идеално,
дете мое.”

31.

Вчера
Бог ме нарече
просещ желания.

32.

Днес
Бог ме нарича
обичащ стремежа.

33.

Утре
Бог ще ме нарече
мечтаещ за съвършенство.

34.

Вчера
в книгата на моя живот се казваше,
че Бог не го е грижа
за мен.

35.

Днес
книгата на моя живот казва,
че Бог не ме обича.

36.

Утре
книгата на моя живот
ще каже,
че Бог го е грижа за мен.
Бог ме обича.
Бог дори се нуждае от мен.

37.

Вчера
отидох при Бог
със сърцето си,
пълно с очакване.

38.

Днес
отивам при Бог
със сърцето си,
пълно със стремеж.

39.

Утре
ще отида при Бог
със сърцето си,
пълно с освобождение.

40.

Вчера
Бог ме умоляваше
да стана
съвършено
човешко същество.

41.

Днес
Бог
ми заповядва
да стана
съвършено
човешко същество.

42.

Утре
Бог или
ще докосне нозете ми,
или ще счупи главата ми,
или ще стори и двете.
Утре
Той определено
ще ме направи
съвършено
човешко същество.

43.

Вчера
не постигнах
духовен напредък.
Бог ми се скара
тайно.

44.

Днес
постигнах някакъв
духовен напредък,
но не достатъчно
за Божията Угода.
Бог ми се скара
публично.

45.

Утре
ще постигна
изумителен напредък.
Бог ще ме превърне в
Доволната Усмивка
на собственото Си Сърце.

46.

Вчера
Бог ме помоли
да бъда гръмогласния лъв
на Неговата Победа.

47.

Днес
Бог ме моли
да бъда светкавичния елен
на Неговата скорост.

48.

Утре
Бог ще ме помоли
да бъда нежното агънце
на Неговото Сърце.

49.

Вчера
Бог ме помоли
да Му изпея
една песен
душевно.

50.

Днес
Бог ме моли
да Му изпея
една песен
безсебично.

51.

Утре
Бог ще ме помоли
да бъда
Песента на Неговото собствено Сърце.

52.

Вчера
Бог ми даде
едно необикновено име -
послушание.

53.

Днес
Бог ми дава
две необикновени имена -
ентусиазъм и
готовност.

54.

Утре
Бог ще ми даде
три необикновени имена:
благодарност, предаване
и съвършенство.

55.

Вчера
Бог искаше да бъда
Негов говорител.

56.

И днес
Той иска
да играя същата роля.

57.

Утре
Бог ще размени
ролите.
Той ще бъде мой
говорител.

Тази книга може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ytt
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.