14.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Моля Те, моля Те, моля Те,
върни ми всички мои стари
синьо-златни мечти —
моя стремеж за Бог,
моето осъзнаване на Бог,
моята проява на Бог,
моя живот на надминаване
и
моите удовлетворящи Бог мечти.

17 октомври 1999 г.

08:50 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.