Предговор

През изминалите дванадесет месеца предлагах молитви сутрин, преди да се заема с вдигането на тежести. Сега поех на ново пътешествие. Всеки път, преди да карам колело десет минути, ще предлагам молитва. Живеейки тук на Запад, аз станах човек на молитвите.

— Шри Чинмой

12-ти октомври 1999 г.

Преводи на тази страница: Italian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 1e1
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.