6.

Мой Абсолютни Господи Всевишни!
Нека моят витал, моето тяло
и всичко, което имам,
и всичко, което съм,
винаги бъдат на Твоя страна.

14 октомври 1999

20:31 ч.

Ню Йорк

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ ahc 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.