13.

Арджуна и неговата душевната любов
удовлетвориха
Окото-Видение на Шри Кришна.
Преводи на тази страница: Japanese
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bg 13
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.