34.

Изучавайте Бхагавад Гита.
Ще можете да получите
благословиите на Шри Кришна.
Преводи на тази страница: Japanese
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bg 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.