6.

Шри Кришна
бе божественият Пълководец.
Той бе въплъщение
на бързата и съвършена Божественост.
Преводи на тази страница: Japanese
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bg 6
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.