19.

Моят избор днес
е
благоуханието
на цветето на желанието.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bga 19
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.