34.

При безусловно
предадената душа
Бог не идва сам.
Той идва със Своя Дъх,
прегръщащ блажено.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ bga 34
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.