Ученик: Вие често ли виждате феи?

Шри Чинмой: Преди няколко дни, когато се връщахме от Вашингтон, спряхме на една бензиностанция да купим шоколад. Аз бях извън колата. От бензиностанцията излязоха двама млади американци. Те ме гледаха с голямо презрение, но аз им се усмихвах. Единият беше добра фея, а другият – лоша. Добрата и лошата си правеха компания. Ако добрата ме беше видяла сама, може би реакцията щеше да е различна. Но тъй като беше с лошата, и двете ме погледнаха с презрение.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 11
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.