Ученик: Къде живеят феите?

Шри Чинмой: Те не живеят на физически план. Имат своя собствена страна.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 15
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.