Ученик: Понякога децата имат въображаеми приятели. Това феи ли са?

Шри Чинмой: Майката им казва, че си имат приятел. А те имат силна вяра в нея, така че кой знае? Децата са изпълнени с въображение. Y. спомена едно преживяване, което е имала като дете, когато някаква богиня идвала при нея по време на сън. В нейния случай това е Атина, гръцката богиня. Тази богиня има някаква връзка с нея. Едно от съществата на Атина посети Y. преди пет-шест месеца. Не знам кога се случи – в детството ѝ или съвсем наскоро, преди шест-седем месеца, но най-напред това същество дойде при мен за благословия.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 20
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.