Ученик: Ще бъде ли по-лесно за по-младите ученици да видят феите?

Шри Чинмой: Къде са по-младите? Вие всички сте възрастни. Умът работи много, много добре при всички вас. Никой тук не е в детско съзнание. Вие всички се опитвате да работите с умовете си. Ако не беше така, за минути щяхте да успеете да видите света на феите.

Всичко се дължи на липсата на възприемчивост. Има един ученик, когото благослових на рождения му ден. В продължение на седем години аз полагах усилия, но нямаше нищо, никаква възприемчивост. Ако възприемчивостта не дойде и на рождения му ден, тогава, о, Господи, какво можех да направя? Трябваше да използвам сила. След шест-седем минути успях да му дам това, което наистина исках да му дам. Но да се използва сила е много лошо. Ако държите вратата на сърцето си затворена, ако държите затворени всички врати и прозорци, как ще влезе слънчевата светлина? Природата на светлината е да влиза в нас. Но ако прозорците са затворени, тя не може да дойде. Въпреки това светлината е много мощна и ще влезе по някакъв начин. Можете да използвате сила, но това никак не е правилно. Понякога може да унищожи човека.

Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 3
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.