Ученик: Каква е разликата между духовната сила и окултната сила в самата борба? Как се проявяват те?

Шри Чинмой: Когато действа окултната сила, тя е подобна на куршум. Но духовната сила е като огромна вълна. Казвам ви това само за да придобиете груба представа – в действителност не е така. Духовната сила е като добре тренирана армия. Тя завзема вражеската територия във всички посоки. Но окултната сила не действа по този начин. Тя вижда къде се намира човекът, отива и го поразява. Но ако човекът не е там, ако случайно се е преместил, тогава окултната сила няма да свърши нищо, всичко ще си е отишло. Окултната сила е като стрела. Ако не прониже целта, всичко е свършено. Но духовната сила обикаля насам-натам и залавя врага като добре тренирана армия.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 38
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.