Въпрос: Какво представляват вещиците?

Шри Чинмой: Вещиците са невероятно враждебни, разрушителни сили. Те могат лесно да унищожат някого, ако из-ползват мъничко от магьосническата си сила. Тогава човекът няма да може да помръдне и на сантиметър. Или могат да отнемат силата на езика му и той да спре да говори. В Индия те поразяват ноздрите, ушите. Всяка вещица има определена унищожителна сила, която не винаги е една и съща. Ако желае, вещицата може само да погледне някое малко дете, на четири-пет годинки, и с него ще бъде свършено. Ако пожелае, тя няма да позволи на детето да порасне. В цирка има джуджета, които са станали такива именно заради вещици.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 41
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.