Ученик: Установяват ли понякога хората вътрешна връзка с определени планети?

Шри Чинмой: Душите на хората могат да преминават през планетите, когато слизат от света на душите и влизат в този свят. Когато слизат, те мога да създадат особена връзка или приятелство с определена планета. Духовните Учители го правят, докато са тук. Докато живеят на физически план, духовните Учители могат да свалят качества, способности и реалности от тези планети. Ако се интересуват от красота, те ще я получат от една планета; могъщество ще получат от друга планета. Те могат да свалят Светлина, Мир и Блаженство от тези по-висши светове чрез силата на своята концентрация и медитация.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 56
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.