Ученик: Можем ли да видим борбата, ако отидем на тези планети?

Шри Чинмой: Тя може да приеме физическа форма. Но въпросът е, че с грубото физическо не можем да отидем до тези светове. Душата може да приеме физически облик, но тялото не може да приеме фина форма. Ти, като индивид, можеш да приемеш всякаква форма, но тялото ти няма да може да приеме формата на душата.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 61
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.