Ученик: Индийците първите човешки души на земята ли са били?

Шри Чинмой: Не. Те са били на много места – Египет, Китай и други.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 63
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.