Ученик: С какво се занимават феите?

Шри Чинмой: Феите дават радост: вътрешна радост и външна радост. Те дават радост на сладките, невинни хора чрез сънищата. Понякога по време на медитация те танцуват наоколо. В ограничена степен могат да изпълняват и желания. Те винаги са щастливи. Не създават никакви проблеми. До определена степен те са божествени. При нас има ученици, които феите много обичат.
Шри Чинмой, Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Преводи на тази страница: Russian
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ cwm 7
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.