40.

Фалшивият Учител
се разграничава
от ученика
всеки път, когато с ученика
нещо не е наред.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ dfm 40
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.