12.

Свободата ми да избере:
живот, предаден на Бог,
сърце, изпълнено с благодарност към Бог.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ edn 12
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.