27.

Нека речникът на моя живот
съдържа само четири думи:
стремеж,
посветеност,
благодарност,
предаване.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ edn 27
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.