37.

Университетът на сърцето учи
студентите на човечеството,
както на единството,
така и на многообразието на живота.
Преводи на тази страница: Italian
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ eht 37
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.