22.5

Бог
със Своята Наслада
се завръща.


EMP 18-22. Шямен, Китай, 9 декември 2004

Преводи на тази страница: Italian
Тази молитва може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ emp 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.