Въпрос: Преживяванията, които душата получава, докато е на земята, представляват ли един вид разширяване?

Шри Чинмой: Преживяванията естествено водят до нейното разширяване. Когато говорим за разширяването на душата, имаме предвид проявата на Божественото в нея. Щом получим преживяване за душата, ние разширяваме съзнанието си и постепенно то става всепроникващо. В същото време ние проявяваме Божественото, което е вътре в нас. Така че разширяването и проявлението вървят заедно. И двете са преживяне на душата.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 25
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.