Въпрос: Столът има душа. Ако нарежете стола на малки парчета дърво, тези късчета материя също ли ще имат свои души?

Шри Чинмой: Да, но трябва да знаете, че тези души практически няма да се развиват. В тези парчета ще има само малка искрица съзнание. Вярно, всичко и всеки има душа, но съзнанието на душата е въпрос на развитие.

Sri Chinmoy, Душата-птица на Вечността, Част 1.First published by in .

This is the 164th book that Sri Chinmoy has written since he came to the West, in 1964.

Notice:

If you are displaying what you've copied on another site, please include the following information, as per the license terms:


by Sri Chinmoy
From the book Душата-птица на Вечността, Част 1, made available to share under a Creative Commons license

Close »