Въпрос: Столът има душа. Ако нарежете стола на малки парчета дърво, тези късчета материя също ли ще имат свои души?

Шри Чинмой: Да, но трябва да знаете, че тези души практически няма да се развиват. В тези парчета ще има само малка искрица съзнание. Вярно, всичко и всеки има душа, но съзнанието на душата е въпрос на развитие.
Преводи на тази страница: Russian , Italian , Slovak
Тази страница може да бъде цитирана с помощта на цитиращ ключ esb 4
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.