Въпрос: Случват ли се значителни събития в света на душата? Там може ли да има напредък?

Шри Чинмой: Да, в света на душата има важни събития, но там няма проявление. Там може да има напредък, но не в смисъла на еволюция. Ако една душа общува с по-висша, по-просветлена душа, тогава естествено самото присъствие на по-висшата душа ще бъде голямо вдъхновение за нея. Ако в света на душата сте край духовен Учител, много велик духовен човек, тогава естествено вие ще спечелите от това.

Sri Chinmoy, Душата-птица на Вечността, Част 1.First published by in .

This is the 164th book that Sri Chinmoy has written since he came to the West, in 1964.

Notice:

If you are displaying what you've copied on another site, please include the following information, as per the license terms:


by Sri Chinmoy
From the book Душата-птица на Вечността, Част 1, made available to share under a Creative Commons license

Close »