14.

Вдъхновението
е мощта на ума.

Стремежът
е Светлината на сърцето.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 14
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.