16.

Стани светец.
Твоето отблъскващо минало
не може и няма
да остане такова.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 16
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.