22.

Смирението не е
колебливост на ума.
Смирението е
съвършенство на мъдростта.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 22
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.