26.

Въображението
е силата на ума.

Стремежът
е чистотата на сърцето.

Осъзнаването
е божествеността на душата.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 26
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.