8.

Мой Господи Всевишни,
нека само да чуя от Теб,
че не съм сам.
Това стихотворение може да бъде цитирано с помощта на цитиращ ключ ghf 8
Creative Commons License
Това произведение е лицензирано под Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.